Mobil 1 ESP Formula 5W-30

Avansert syntetisk motorolje

Mobil 1™ ESP Formula 5W-30 er en syntetisk motorolje med avansert ytelse som er utviklet for å bidra med eksepsjonell rengjøringsevne, slitasjebeskyttelse og samlet ytelse. Mobil 1 ESP Formula 5W-30 er utviklet av eksperter for å bidra til å forlenge levetiden samt opprettholde effektiviteten til utslippsreduksjonssystemer både i diesel- og bensindrevne biler.  Mobil 1 ESP Formula 5W-30 møter eller overstiger kravene i mange ledende industri- og bilprodusentstandarder som pålegges nyere moderne diesel- og bensindrevne personbilmotorer.

 

Datasheets

Egenskaper og fordeler

Mobil 1 ESP Formula 5W-30 fremstilles med en patentert blanding av avanserte komponenter formulert for å være fullt forenlig med de siste dieselpartikkelfiltre (DPF) og bensinkatalysatorer (CAT).  Mobil 1 ESP Formula 5W-30 er utviklet for å gi fremragende ytelse og beskyttelse samt forbedret drivstofføkonomi. Nøkkelegenskaper og  potensielle fordeler inkluderer:

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Lavt askeinnhold

Hjelper med å redusere partikkeldannelse i dieselpartikkelfiltre

Lavt svovel- og fosforinnhold

Hjelper med å redusere forgiftning av bensinkatalysatorer

Aktive rensemidler

Hjelper med å redusere avleiringer og slamdannelse, slik at motoren får en lang og ren levetid

Unik varme- og oksidasjonsstabilitet

Hjelper med å redusere oljens aldring som gir lengre beskyttelse mellom oljeskiftintervaller

Lavt oljeforbruk

Mindre hydrokarbonforurensing

Forbedrede friksjonsegenskaper

Gir mulighet for bedre drivstofføkonomi

Fremragende egenskaper ved lave temperaturer

Hurtig oppstart i kaldt vær og veldig rask beskyttelse

Hjelper med å forlenge motorens levetid

 

Bruksområder

Mobil 1 ESP Formula 5W-30 anbefales til alle typer moderne bilmotorer, spesielt høytytende bensin- og dieselmotorer som finnes i de nyeste personbiler, SUV-er og lette varebiler.

     •  Mobil 1 ESP Formula 5W-30 er spesielt egnet for ekstreme forhold hvor vanlige oljer ofte ikke vil kunne fungere.

     •  Den anbefales ikke til bruk i totakts- eller flymotorer, med mindre produsenten har godkjent den spesielt for dette.

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende produsentgodkjennelser:

Peugeot/Citroën Automobiles B71 2297

Chrysler MS-11106

GM dexos2

Peugeot/Citroën Automobiles B71 2290

 

Dette produktet møter eller overgår kravene til:

API SM Engine Test Requirements
API SN Engine Test Requirements

 

Typiske produktdata

Egenskap

Grad

SAE 5W-30

Sulfatert aske, wt%, ASTM D 874

0.6

Tetthet ved 15,6 ºC, g/ml, ASTM D4052

0.850

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

254

HTHS-viskositet ved 150 ºC, 1x10(6) sek(-1), mPa.s, ASTM D4683

3.58

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

12.1

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

72.8

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-45

Viskositetsindeks, ASTM D 2270

164

 

Helse og sikkerhet