Mobil 1™ FS X1 5W-50

Avansert helsyntetisk motorolje

Mobil 1 FS X1 5W50

Mobil 1™ er verdens ledende merke innen syntetisk motorolje, og gir optimal ytelse og beskyttelse.  Mobil 1-teknologien sørger for at motoren holdes i like god stand som da den var ny. Mobil 1™ FS x1 5W-50 er en avansert, syntetisk motorolje som er utviklet for å gi eksepsjonell renseevne.

 

Egenskaper og potensiell nytte

Mobil 1 ™ FS x1 5W-50 er fremstilt av en proprietær blanding av høytytende syntetiske baseoljer som er forsterket med et nøyaktig balansert komponentsystem. Oljen gir følgende:

  • Slitasjebeskyttelse for motoren over hele oljeskiftintervallet.
  • Utmerket beskyttelse av motoren ved å bidra til å hindre opphopning av skadelige avleiringer.    
  • Forbedret renseteknologi for biler med høy kjørelengde, dvs. mer enn 100 000 km.
  • Bedre beskyttelse mot variabel drivstoffkvalitet*
  • Beskyttelse av motoren ved oppstart i lave temperaturer.

* Sammenlignet ytelse i bransjestandardtester hvor det brukes drivstoff som er utviklet for å fremme slamdannelse.

 

Bruksområder

Mobil 1 FS x1 5W-50 anbefales for mange typer biler med høy kjørelengde (> 100 000 km).


Spesifikasjoner og godkjennelser    

Mobil 1 FS x1 5W-50 tilfredsstiller eller overgår kravene til:

5W-50

API SN, SM

X

ACEA A3/B3, A3/B4

X


Mobil 1 FS x1 5W-50 har følgende utstyrsprodusentgodkjennelser:

5W-50

MB-godkjennelse 229.1

X

MB-godkjennelse 229.3

X

PORSCHE A40

X


Typiske produktdata

Mobil 1 FS x1 5W-50 

 

Viskositet ved 40 ºC (ASTM D445)                 

101 

Flammepunkt, ºC (ASTM D 92)  

239

Stivnepunkt, ºC (ASTM D 97)                   

-45

Densitet ved 15 ºC, g/ml (ASTM D4052)

0.85

 

Helse og sikkerhet

Basert på tilgjengelig informasjon er ikke dette produktet ventet å gi skadelige helsemessige virkninger når det brukes til det tiltenkte formålet og i henhold til de anbefalinger som er gitt i HMS-databladet. HMS-datablader kan skaffes gjennom våre salgskontorer eller via internett.   Dette produktet må ikke brukes til andre formål enn det er tiltenkt. Vis hensyn til miljøet ved avhending av et brukt produkt.