Mobil Delvac™ Super 1400E 15W-40

Høytytende dieselmotorolje

MOBIL DELVAC SUPER 1400E 15W-40

Mobil Delvac™ Super 1400E 15W-40 er en høytytende dieselmotorolje som beskytter dieselmotorer under krevende betingelser både på og utenfor vei.  Mobil Delvac Super 1400E 15W-40 anbefales av ExxonMobil til bruk på en rekke tunge bruksområder og i driftsmiljøer innenfor lastebiltransport, gruvedrift, bygg og anlegg, steinbruddsdrift og landbruk.

 

Egenskaper og fordeler

Varme- og oksidasjonsstabilitet bidrar til å kontrollere slamdannelse og avleiringer 

TBN-reserve Bidrar til å begrenser avleiringer

Skjærstabilitet som bevarer viskositeten  Bidrar til å redusere oljeforbruk og slitasjebeskyttelse

Utmerket rense- og dispergeringsevne Bidrar til å beskytte motorer og holde dem rene

Komponentkompatibilitet Lang levetid for pakninger og forseglinger

 

Spesifikasjoner

Fordeler og potensiell nytte

Varme- og oksidasjonsstabilitet

Bidrar til å begrenser oppbygning av slam og avleiringer

TBN-reserve

Bidrar til å begrenser avleiringer

Skjærstabilitet som bevarer viskositeten

Bidrar til å redusere oljeforbruk og slitasjebeskyttelse

Utmerket rense- og dispergeringsevne

Bidrar til å beskytte motorer og holde dem rene

Komponentkompatibilitet

Lang levetid for pakninger og forseglinger

 

Bruksområder

Anbefales av ExxonMobil for bruk i:

     • dieseldrevet utstyr med naturlig innsuging og turboladning fra europeiske, japanske og amerikanske produsenter som angitt i kjøretøyets brukerhåndbok

     • lett og tung transport på vei

     • terrengvirksomhet, inklusive anleggsvirksomhet, gruvedrift, steinbruddsdrift og landbruk

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende produsentgodkjennelser:

MB-godkjenning 228.3

MTU-oljekategori 1

 

Dette produktet anbefales av ExxonMobil for bruk hvor det kreves:

RENAULT TRUCKS RD

RENAULT TRUCKS RD-2

VOLVO VDS-2

ACEA A2

ACEA B2

ACEA E3

API CF

API CF-4

API CG-4

 

Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:

API SJ

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Grad

SAE 15W-40

Sulfatert aske, wt%, ASTM D874

1,1

Flammepunkt, ºC, ASTM D92

230

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

14,5

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

106

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-27

Totalt basetall, mg KOH/g, ASTM D2896

9,7

Viskositetsindeks, ASTM D 2270

140

Egenvekt, 15 ºC / 15 ºC, ASTM D4052

0,881

Kaldstartsimulator, tilsynelatende viskositet ved -20 °C, mPa.s, ASTM D5293

6150

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx