Mobil Delvac Synthetic ATF

Syntetisk olje for automatgirkasser

Mobil Delvac Synthetic ATF er en helsyntetisk olje som anbefales av Allison Transmission, Inc. og som er godkjent sammen med Allison TES-295. Oljen er designet for å imøtekomme de høye krav til moderne automatgirkasser som utsettes for tung belastning. Den syntetisk baserte oljesammensetningen gir utmerket ytelse selv under de strengeste driftsforhold. Oljen medvirker til enestående ytelse for girskifting og kraftoverføring. I forhold til konvensjonelle ATF-oljer beskytter den høye viskositetsindeksen og stabiliteten til Mobil Delvac Synthetic ATF mot termisk nedbrytning ved høye driftstemperaturer og gir samtidig enestående ytelse ved temperaturer under null grader.

 

Datasheets

Egenskaper og fordeler

Mobil Delvac Synthetic ATF er godkjent for utvidede skiftintervall. Oljen øker også girkassens holdbarhet og renhet. Nøkkelegenskaper og fordeler inkluderer

EgenskaperFordeler og potensiell nytte
Forbedrede friksjonsegenskaper på lang sikt.Forbedrer girkassens effektivitet og gir jevnere girskifting.
Usedvanlig termisk stabilitet og oksydasjonsstabilitet.Holder girkassen ren for å forlenge levetiden og ytelsen selv under strenge kjøreforhold.
Enestående sterk filmstyrkeBetydelig reduksjon av slitasje og lenger levetid for girkassen.
Utmerket flyktighet ved lave temperaturer.Gir rask og pålitelig smøring ved omgivelsestemperaturer ned til – 54 ºC.
Fremragende skjærstabilitet.Beholder viskositeten selv under de strengeste driftsforhold ved hard belastning og høy temperatur.
Kompatibel med ATF mineraloljer. 

 

Bruksområder

Mobil Delvac Synthetic ATF anbefales av ExxonMobil for bruk i moderne, høytytende lastebiler, busser, nyttekjøretøy, varebiler og annet utstyr som krever de prestasjonsnivåer som Allison TES-295 gir.

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Mobil Delvac Synthetic ATF har følgende produsentgodkjennelse: 
Allison TES-295 (AN - 051005)X
MB-Approval  236.91X
ZF TE-ML 04D/ 14C/ 16M/ 20CX
Voith Turbo H55.633639X
Voith Turbo DIWA Service Bulletin 013 & 118- Extended DrainX

 

Typiske egenskaper

Mobil Delvac Synthetic ATF 
Viskositet, ASTM D 445 
cSt ved 40 ºC39
cSt ved 100 ºC7.3
Brookfield Viskositet, ASTM D 5293 
-cP @ - 40 ºC8400
Viskositetsindeks, ASTM D 2270168
Stivnepunkt, °C, ASTM D 97-54
Flammepunkt, °C, ASTM D 92236
Densitet ved 15 ºC kg/l, ASMT D 40520.85
Fargerød

 

Helse og sikkerhet

Basert på tilgjengelig informasjon er ikke dette produktet ventet å være helseskadelig når det brukes til det tiltenkte formålet og når anbefalingene i databladet om materialsikkerhet følges. Datablad om materialsikkerhet kan skaffes gjennom våre salgskontorer eller via internett. Dette produktet må ikke brukes til andre formål enn det som er angitt. Vis hensyn til miljøet når brukt produkt skal avhendes. Mobils logotype, designen av den flygende hesten Pegasus og Delvacs merkevarenavn er varemerker for Exxon Mobil Corporation eller et av deres datterselskaper.