Mobil Delvac XHP™ ESP M 10W-40

Dieselmotorolje til beskyttelse av systemer for utslippsreduksjon

MOBIL DELVAC XHP ESP M 10W40

Mobil Delvac XHP ESP M 10W-40 er en ekstra høytytende syntetisk dieselmotorolje som er utviklet for å smøre moderne, høytytende dieselmotorer med lavt utslipp som brukes under krevende driftsforhold. Denne motoroljen er utviklet med høytytende baseoljer som er lettflytende ved lave temperaturer, bevarer viskositeten ved høye temperaturer og fordamper minimalt.  Det nye, avanserte tilsetningssystemet er vitenskapelig utviklet for å bidra til å forlenge levetiden på motoren og opprettholde effektiviteten til utslippsreduksjonssystemer, inkludert dieselpartikkelfiltre (DPF).    Oljens spesifikasjoner og godkjenninger gjør at Mobil Delvac XHP ESP M 10W-40 kan brukes til blandede vogn- og maskinparker.

 

Egenskaper og fordeler

Høytytende motorer med lavt utslipp stiller betydelig høyere krav til motoroljene.  Lavere motortoleranser samt bruk av mellomkjølere og turboladere øker varmebelastningen på oljen. Motorteknologier med lavt utslipp, slik som høyere trykk på drivstoffinnsprøytingen, forsinket tenning og etterbehandlingsenheter krever alle bedre ytelse fra oljen på områder som oksidasjonsstabilitet, sotdispergering, flyktighet og kompatibilitet med etterbehandlingssystemer.  Den avanserte teknologien til Mobil Delvac XHP ESP M 10W-40 gir eksepsjonell ytelse, lange oljeskiftintervaller og beskytter utslippsreduksjonssystemer, inkludert systemer med dieselpartikkelfiltre (DPF). De viktigste fordelene omfatter:

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Fremragende beskyttelse mot oljefortykkelse, avleiringer ved høye temperaturer, slamdannelse og oljenedbrytning

Gir mulighet for lengre oljeskiftintervaller

Bidrar til å beskytte mot fastlåsing av stempelringene

Utmerkede slitasje- og skrapehemmende egenskaper, samt beskyttelse mot sylinderpolering og korrosjon

Bidrar til lang levetid på motoren*

Skjærstabilitet som bevarer viskositeten Veldig lav flyktighet

Bidrar til å redusere nedbrytningen av viskositeten og redusere oljeforbruket under driftsforhold med tung belastning og høye temperaturer

Lave aske, svovel- og fosfornivåer

Bidrar til å beskytte eksossystemets komponenter, som f.eks. systemer utstyrt med dieselpartikkelfiltre (DPF)

Fremragende egenskaper ved lave temperaturer

Bidrar til bedre pumpeevne og oljesirkulasjon

 

*Nøye sammensatte oljer som Mobil Delvac, som møter eller overgår industristandarder eller produsentspesifikasjoner, kan bidra til å beskytte motorer. For å sikre et optimalt oljevalg bør maskinprodusentens anbefalinger følges. Faktiske resultater kan variere avhengig av maskinprodusentens krav, motortype og -vedlikehold, bruksområde og -forhold, samt hvilken olje som er brukt tidligere.

 

Bruksområder

•  Tungt belastede dieselmotorer, deriblant moderne lavutslippskjøretøy som oppfyller Euro V/VI og utnytter teknologier som dieselpartikkelfilter (DPF), selektiv katalytisk reduksjon (SCR), kontinuerlig regenererende partikkelfilter (CRT), dieseloksidasjonskatalysatorer (DOC) og eksosresirkuleringssystemer (EGR)

•  Tungt belastede dieselmotorer som bruker diesel med lavt svovelinnhold og forskjellige drivstoffblandinger med biodiesel

• Sugende og turboladet dieseldrevet utstyr  

• Lastebiler og busser til bruk i nær- og fjerntrafikk 

•  Terrenggående utstyr innen gruvedrift, anleggsvirksomhet og landbruk 

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

MAN M 3477

MAN M 3271-1

MTU Oil Category 3.1

VOLVO VDS-4

VOLVO VDS-3

RENAULT TRUCKS RLD-3

RENAULT TRUCKS RLD-2

AVTODISEL (YaMZ) YaMZ-7-17

Mack EO-O Premium Plus

 

Dette produktet anbefales for bruk hvor det kreves:

MAN M 3575

SCANIA SCANIA LOW ASH

 

Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:

API CJ-4

API CI-4 PLUS

API CI-4

DAF Extended Drain

Cummins CES 20081

CATERPILLAR ECF-3

ACEA E4

ACEA E6

ACEA E7

ACEA E9

ISUZU DEO (m/ DPD-utstyrte kjøretøy)

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Klasse

SAE 10W-40

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

89,3

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

13,8

Viskositetsindeks, ASTM D 2270

157

Sulfatert aske, wt%, ASTM D 874

1,0

Totalt basetall, mg KOH/g, ASTM D2896

12,8

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-36

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

236

Tetthet ved 15 °C, kg/m3, ASTM D4052

0,860

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx