Oljene i Mobil DTE™ 20-serien består av høytytende hydraulikkoljer med slitasjehemmende egenskaper.

Oljene oppfyller de strenge kravene som stilles til hydraulikksystemer som bruker høytrykks- og høyeffektspumper, samt andre hydraulikksystemkomponenter som servoventiler med liten klaring og numerisk styrte (NC) presisjonsverktøymaskiner.

Disse produktene tilfredsstiller de strengeste kravene til ytelse for en rekke hydraulikksystemer og komponentprodusenter, og gjør det mulig å bruke ett enkelt produkt med fremragende ytelsesegenskaper.

Datasheets

Egenskaper og fordeler

•  Eksepsjonell oksidasjonsstabilitet bidrar til å redusere vedlikeholdskostnader og nedetid ved å bidra til god systemrenhet og mindre avleiringer, og således oppnå lengre levetid for olje og filter

•  Forbedret slitasje- og korrosjonsbeskyttelse for systemkomponenter med ulike metallegeringer bidrar til å forlenge komponentenes levetid og forbedre produksjonskapasiteten

•  Kontrollert demulgeringsevne beskytter systemer mot små og store vannmengder

•  Renholdsegenskaper reduserer avleiringer og slamdannelse i systemet, og bidrar til å beskytte utstyr og forlenge utstyrets levetid, redusere vedlikeholdskostnader og forbedre total systemytelse

•  Kvalitetsreserve opprettholder ytelsen selv under krevende bruksforhold og ved lengre oljeskiftintervaller

Bruksområder

    •  Hydraulikksystemer som er følsomme for akkumulering av avleiringer, eller der det dannes slam og avleiringer ved bruk av konvensjonelle produkter

    •  Hydraulikksystemer som krever høy belastbarhet og slitasjebeskyttelse, og når korrosjonsbeskyttelse ved bruk av tynn oljefilm er en fordel

    •  Der små mengder vann ikke kan unngås

    •  Systemer med gir og lagre

    •  Maskiner som bruker en lang rekke komponenter med ulike typer metallegeringer

Spesifikasjoner og Godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

MOBIL DTE 22

MOBIL DTE 24

MOBIL DTE 25

MOBIL DTE 26

Denison HF-0

 

X

X

X

Husky HS 207

 

 

X

 

 

Dette produktet anbefales for bruksområder som krever:

 

 

 

 

Eaton I-286-S

 

X

X

X

Eaton M-2950-S

 

X

X

X

Fives Cincinnati P-68

 

X

 

 

Fives Cincinnati P-69

 

 

 

X

Fives Cincinnati P-70

 

 

X

 

 

Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:

 

 

 

 

DIN 51524-2:2006-09

X

X

X

X

Typiske produktdata

Egenskap

MOBIL DTE 21

MOBIL DTE 22

MOBIL DTE 24

MOBIL DTE 25

MOBIL DTE 26

MOBIL DTE 27

MOBIL DTE 28

Klasse

ISO VG 10

ISO VG 22

ISO VG 32

ISO VG 46

ISO VG 68

ISO VG 100

ISO VG 150

Kobberkorrosjon, 3 timer, 100 C, klassifisering, ASTM D130

1B

1B

1B

1B

1B

1B

1B

FZG-slitasjetest, skadetrinn, A/8.3/90, ISO 14635-1

 

 

12

12

12

12

12

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

174

200

220

232

236

248

276

Skum, sekvens I, stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

0

0

0

0

0

Skum, sekvens I, tendens, ml, ASTM D892

20

20

20

20

20

20

20

Skum, sekvens II, stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

0

0

0

0

0

Skum, sekvens II, tendens, ml, ASTM D892

20

20

20

20

20

20

20

Skum, sekvens III, stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

0

0

0

0

0

Skum, sekvens III, tendens, ml, ASTM D892

20

20

20

20

20

20

20

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

2,7

4,5

5,3

6,7

8,5

10,9

14,3

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

10

21

31,5

44,2

71,2

95,3

142,8

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-30

-30

-27

-27

-21

-21

-15

Rustkarakteristika, prosedyre B, ASTM D665

PASS

PASS

PASS

PASS

PASS

PASS

PASS

Viskositetsindeks, ASTM D2270

98

98

98

98

98

98

98

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx