Mobil™ Multipurpose ATF

Automatgirolje med overlegen ytelse

Generic-Packshot-Imagery

Mobil Multipurpose ATF er en høytytende automatgirolje som er utviklet for å tilfredsstille kravene til servicepåfylling for mange nordamerikanske motorkjøretøy. Mobil Multipurpose ATF leverer pålitelig ytelse, inkludert jevn og stabil giring uansett værforhold, samt generell smørebeskyttelse for komponentene i automatgirkassen. Ved å bruke Mobil Multipurpose ATF er det mulig å oppnå lengre levetid på girkassen og en behagelig kjøreopplevelse.

 

Egenskaper og fordeler

Mobil Multipurpose ATF er sammensatt av utvalgte baseoljer av høy kvalitet, kombinert med et avansert tilsetningssystem som inneholder spesielle friksjonsmodifikatorer og smøretilsetninger. Oljen er utviklet for å kontrollere overgangen fra hydrodynamisk- til elastohydrodynamisk smøring når båndene og clutchene i et kjøretøy aktiveres under giring. Mobil Multipurpose ATF sørger for stabil, gjentakende og jevn giring under en rekke kjøreforhold og temperaturer, samt i en rekke girkasser. Mobil Multipurpose ATF tilbyr også den nødvendige oksidasjonsstabiliteten som er utviklet for å tilfredsstille de strengere kravene for garantibeskyttelse i moderne kjøretøy. Nøkkelegenskaper og fordeler inkluderer:

  • Utmerket varme- og oksidasjonsstabilitet sørger for lang og stabil ytelse i girkasser
  • Friksjonsmodifikatorer forbedrer effektiviteten og giringen i girkasser
  • God filmstyrke og slitasjehemmende egenskaper reduserer slitasje og bidrar til lang levetid på girkassen
  • Utmerkede egenskaper ved lav temperatur gir enklere oppstart og bedre smøring ved lave temperaturer
  • Effektive skumdempende egenskaper sørger for jevn giring og redusert oljetap under krevende driftsforhold 
  • Kompatibilitet med alle vanlige tetningsmaterialer bidrar til å beskytte mot oljelekkasje
  • Tilfredsstiller de fleste kravene til moderne biler og skaper tillit hos brukerne

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Mobil Multipurpose ATF har følgende utstyrsprodusentgodkjennelser:  
Allison TES-389

 

Mobil Multipurpose ATF anbefales av ExxonMobil for bruk hvor det kreves:
General Motors Dexron III H
Ford Mercon
Allison C-4

 

Typiske egenskaper

Mobil Multipurpose ATF 
Viskositet, ASTM D445 
cSt ved 40 ºC32
cSt ved 100 ºC7.0
Brookfield-viskositet, ASTM D2983 
-cP ved -40 ºC16,200
Viskositetsindeks, ASTM D2270176
Flytepunkt, ºC, ASTM D 97-51
Flammepunkt, °C, ASTM D 92182
Tetthet ved 15 ºC kg/l, ASTM D 4052 0.860
FargeRød

 

Helse og sikkerhet

Basert på tilgjengelig informasjon er ikke dette produktet ventet å gi skadelige helsemessige virkninger når det brukes til det tiltenkte formålet og i henhold til anbefalinger som er gitt i HMS-databladet. HMS-datablader kan skaffes gjennom våre salgskontorer eller via Internett. Dette produktet må ikke brukes til andre formål enn det er tiltenkt. Vis hensyn til miljøet ved avhending av et brukt produkt.