Datasheets

Produktbeskrivelse

Smøremidlene i Mobil SHC™ Elite-serien er spesielt høytytende sirkulasjons-, gir- og lageroljer som er utviklet for å gi eksepsjonell ytelse når det gjelder oljeskiftintervaller, beskyttelse av utstyret, levetid for oljen og problemfri drift, og bidrar til å øke kundenes produktivitet. Disse vitenskapelig utviklede oljene er fremstilt ved bruk av Mobils nyeste, beskyttede og patentbeskyttede SHC-teknologi for å gi enestående og balansert ytelse på krevende bruksområder ved høye temperaturer.

 

Produktene i Mobil SHC Elite-serien har vist opptil 3,6 % forbedring i energieffektiviteten i kontrollerte laboratorietester (*).   Formuleringen i Mobil SHC Elite-serien gir også spesielt god motstand mot oksidasjon og dannelse av avleiringer ved økte temperaturer.

 

(*) Energieffektiviteten er kun knyttet til ytelsen til Mobil SHC Elite sammenlignet med konvensjonelle (mineralske) referanseoljer med samme viskositetsgrad som bruksområder med sirkulasjons- og girolje.    Teknologien som er brukt gir opptil 3,6 % bedre effektivitet sammenlignet med referanseoljen når den testes i en snekkegirkasse under kontrollerte forhold.    Effektivitetsforbedringene varierer etter driftsforholdene og bruksområde.

 

Egenskaper og fordeler

Smøremidlene i Mobil SHC-serien er anerkjent og verdsatt verden over for sine innovative egenskaper og enestående ytelse. En nøkkelfaktor i utviklingen av Mobil SHC Elite-serien har vært den tette kontakten mellom våre forskere og spesialister samt ledende utstyrsprodusenter for å sikre at produktene våre leverer eksepsjonell ytelse på stadig nye områder.

•  Enestående varme-/oksidasjonsstabilitet bidrar til å gi opptil dobbelt så lang levetid på oljen** sammenlignet med en ledende, syntetisk gir- og sirkulasjonsolje, samt til redusert nedetid for vedlikehold

•  Utmerket kontroll på avleiringer og lakk bidrar til bedre systemrenhet og forlenger oljens og filterets levetid

•  Høytytende, syntetiske baseoljer med en høy viskositetsindeks gjør at oljene fungerer over et bredt temperaturområde og sørger for effektiv smøring ved høye temperaturer

•  Høy belastbarhet bidrar til å beskytte og forlenge levetiden på utstyret, samt til å redusere uventet nedetid og forlenge driftsperiodene

•  Fremragende rust- og korrosjonsbestandighet, samt veldig god slitasjebeskyttelse, demulgeringsevne, skumkontroll og luftutskillingsevne

•  Utmerket pakningskompatibilitet bidrar til å redusere kontaminering og lekkasjer

** Opptil 2 ganger lengre levetid på oljen som vist i mange prøvebenker og -rigger.  Oljens levetid varierer avhengig av bruksområde og driftsforhold.

 

Bruksområder

Smøremidlene i Mobil SHC Elite-serien anbefales til en rekke bruksområder hvor det er behov for sirkulasjons-, gir og lagerolje som utsettes for høye temperaturer, eller hvor drifts- eller oljetemperaturen er slik at konvensjonelle smøremidler ikke kan brukes, eller hvor det ønskes forbedret effektivitet. De er spesielt effektive på bruksområder hvor vedlikeholdskostnadene for reservedeler, systemrengjøring og oljeskift er høye. De spesifikke bruksområdene krever valg av egnet viskositetsklasse og inkluderer:

     •  Livstidsfylte girkasser, særlig snekkegir med høy utveksling / lav virkningsgrad   

     •  Girkasser som er plassert slik at oljeskift er vanskelig

     •  Mikserlagre og valstapplagre som utsettes for høye temperaturer

     •  Plastkalandere

     •  Krevende sentrifugedrift, inkludert sentrifuger til sjøs

     •  Mobil SHC Elite 150 og 220 er egnet til oljekjølte skruekompressorer som komprimerer naturgass, deponigass, CO2 og andre prosessgasser som brukes i naturgassindustrien

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende produsentgodkjennelser:

150

220

320

Fives Cincinnati P-59

 

 

X

Fives Cincinnati P-74

 

X

 

Fives Cincinnati P-77

X

 

 

 

Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:

150

220

320

AGMA 9005-F16

X

X

X

DIN 51517-2:2018-09

X

X

X

DIN 51517-3:2018-09

X

X

X

ISO L-CKD (ISO 12925-1:2018)

X

X

X

 

Typiske produktdata

Egenskap

150

220

320

Klasse

ISO 150

ISO 220

ISO 320

Utseende, AMS 1738

Klar og lys

Klar og lys

Klar og lys

Kobberkorrosjon, 24 t, 121 ºC, klassifisering, ASTM D130

2A

2A

2A

Tetthet ved 15,6 ºC, g/ml, ASTM D4052

0,870

0,872

0,873

Emulsjon, tid til 37 ml vann, 82 ºC, min, ASTM D1401

30

30

30

FE8-slitasjetest, V50 rulleslitasje, mg, DIN 51819-3

2,5

1,5

 

FZG-slitasjetest, skadetrinn, A/8.3/90, ISO 14635-1

12

13

13

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

266

272

278

Skum, sekvens I, stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

0

Skum, sekvens I, tendens, ml, ASTM D892

2094

20

20

Skum, sekvens II, stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

0

Skum, sekvens II, tendens, ml, ASTM D892

50

50

50

Skum, sekvens III, stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

0

Skum, sekvens III, tendens, ml, ASTM D892

50

50

50

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

18,7

26,6

33,7

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

150

220

320

Stivnepunkt, ºC, ASTM D5950

-36

-33

-33

Roterende trykkbeholder oksidasjonstest, min, ASTM D2272

2094

2075

1844

Rustkarakteristika, prosedyre B, ASTM D665

PASS

PASS

PASS

Stabilitetstest av turbinolje, levetid til 2,0 mg KOH/g, t, ASTM D943

10 000

10 000

10 000

Viskositetsindeks, ASTM D2270

140

146

150

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx