Mobil Super™ 3000 Formula VC 0W-30

Høytytende motorolje

Mobil Super™ 3000 Formula VC 0W-30 er en høytytende motorolje som er godkjent i henhold til Volvo Car Corporations spesifikasjon Motor Oil Volvo VCC 95200377.

 

Datasheets

Egenskaper og fordeler

•  Veldig gode egenskaper ved lave temperaturer sørger for pålitelig og rask oppstart i kaldt vær.

 

Bruksområder

Mobil Super 3000 Formula VC 0W-30 skal brukes i femsylindrede bensin- og dieselmotorer som krever en Volvo VCC 95200377 spesifikasjon.

Se brukerhåndboken for anbefalte viskositetsklasser og spesifikasjoner. 

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende produsentgodkjennelser:

VOLVO 95200377

 

Dette produktet anbefales av ExxonMobil for bruk hvor det kreves:

API SL

ACEA A5/B5

 

Typiske produktdata

Egenskap

Grad

SAE 0W-30

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

10,12

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

53,6

Viskositetsindeks, ASTM D 2270

180

Tetthet ved 60 F, kg/m3, ASTM D4052

0,84

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-42

Flammepunkt, ºC, ASTM D92

230

Sulfatert aske, wt%, ASTM D 874

1,1

Fosfor, wt%, ASTM D4951

0,1

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx