MobilCut 100-New

Vannbasert metallbearbeidingsvæske

Mobilcut er varemerket for høytytende skjærevæsker i Mobils serie med industrismøremidler. Mobilcut-produktene har en ledende sammensetning av baseoljer, tilsetningsstoffer og emulgatorer og er klorfrie. Produktene gir pålitelig yteevne i en rekke ulike metallbearbeidingsprosesser. Produktene er designet for å fungere i flere harde og bløte vannkvaliteter, og gir lavt skummingspotensial og langsiktig korrosjonsbeskyttelse for maskiner og komponenter. Mobilcut-produktene krever lite vedlikehold, er naturlig stabile og designet for det moderne maskinverkstedet hvor lang levetid, utmerket maskinytelse samt helse- og miljøhensyn er viktige faktorer for økt produktivitet. Disse produktene leveres i konsentrert form og må blandes med vann på bruksstedet. Alle Mobilcut-produktene er fri for formaldehydbaserte slippmidler (FAD).  

Mobilcut 100-New er en konvensjonell, melkeaktig emulgerbar olje som blandes lett med ulike vannkvaliteter og danner stabile emulsjoner.  Produktet har god pH-stabilitet og er spesielt godt egnet for hardt vann. Oljens allsidighet gjør at den passer for generell bearbeiding av maskinstål og kobberlegeringer i lette til moderate bearbeidingsprosesser, som f.eks. fresing, dreining, saging, boring, drilling og opprømming.

 

Datasheets

Egenskaper og fordeler

Mobilcut-serien er designet for å bidra til å øke produktiviteten til moderne maskinverksteder ved å gi en høy yteevne.

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Danner stabile emulsjoner og løsninger

Brukervennlighet og vedlikehold

Langvarig egenstabilitet

Øker væskens levetid og reduserer ubehagelig lukt

Lavt skummingspotensial

Forbedret yteevne selv i systemer med høyt trykk

Motstår dannelse av klebrige forurensninger

Gir økt maskinrenhet

Høy korrosjonsbeskyttelse

Reduserer maskinvedlikehold og bearbeiding av materialer

God separabilitet

Gir bedre filtrerbarhet og overflatefinish

Stort utvalg av bruksområder

Mulighet til å konsolidere produkter og redusere varelager

Kompatibel med vangeoljer

Enkel separasjon og fjerning av overflateolje

Nøytral lukt

Forbedrer arbeidsmiljøet

 

Bruksområder

Mobilcut 100-New: Generell bearbeiding av stål og kobberlegeringer som er lette å bearbeide i lette til moderate bearbeidingsprosesser, for eksempel maling, dreining, saging, boring, drilling og opprømming. Væsketypen er en melkeaktig emulsjon. Mineraloljeinnholdet er typisk 70 %.  Optimalt vannhardhetsområde er fra 10 til 25 °dH og kan gå opp til 60 °dH under bruk. Væskens refraktometerfaktor er på 1,0.

 

Anbefalte konsentrasjoner for typiske bearbeidingsprosesser:

 

Lavlegert stål – fresing, dreiearbeid: 7-12 %

Stållegering med karbon, vanskelig maskinbearbeiding: 7-12 %

Aluminiumbearbeiding: 7-12 %

  

Typiske produktdata

Egenskap

Kinematisk viskositet ved 20 °C, mm2/s, DIN EN ISO 3104

120

Tetthet 15 °C, kg/m3, DIN EN ISO 12185

907

pH-verdi 5,0 % i vann med 20° dH, DIN 51369

9

Utseende, AA.Lab.101

Brun væske

Utseende, 5,0 % i vann med 20° dH, AA.Lab.101

Melkeaktig

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx