Mobilfluid™ 426

Ekstra høytytende universal traktorolje

Generic Packshot Imagery

Mobilfluid 426 er en ekstra høytytende universalolje for traktorer som er utviklet for å oppfylle eller overgå kravene til gir- og hydraulikkoljer.   Spissteknologien i Mobilfluid 426 er utviklet for å optimalisere ytelsen til landbruks- og industritraktorer som brukes i en rekke miljøer og ulike forhold.  Dette forbedrede produktet kombinerer utvalgte baseoljer og avanserte tilsetninger for å kunne levere de ulike smøreegenskapene som kreves av drivlinjene i landbruks- og anleggsutstyr under krevende driftsforhold.     Det er spesielt godt egnet til å redusere støy ved våtbremsing og PTO (kraftuttak).

 

Egenskaper og fordeler

Neste generasjons teknologi har forbedret ytelsen betraktelig for tunge lastebiler når det gjelder last, hastighet, kontroll og pålitelighet gjennom innovativt design av drivlinjer.  Disse designene har endret og økt kravene til drivlinjeoljene slik at de kan levere høyere ytelse, økt produktivitet og reduserte driftskostnader.  Kontrollert friksjon, slitasjebeskyttelse, varme- og skjærstabilitet, rust- og korrosjonsbeskyttelse, samt pumpeevne, er en rekke egenskaper som må avbalanseres optimalt for å gi forlenget clutchlevetid, maksimal dragkrokbelastning og opprettholde jevn drift i ujevnt terreng i ulike temperaturer.  Mobilfluid 426 leverer utmerkede resultater i dagens drivlinjer, girkasser, drivaksler, clutcher, PTO (kraftuttak) og hydraulikksystemer. De viktigste fordelene omfatter:

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Veldig gode friksjonsegenskaper

Optimalisert clutch og kraftuttak

Utmerket støykontroll ved våtbremsing og PTO (kraftuttak)

Kompatibel med clutchmaterialer og elastomerer

Lang clutchlevetid og mindre lekkasje

Høy viskositetsindeks og bedre skjærstabilitet

Stabil drift

Utmerket beskyttelse mot rust, korrosjon og messingtæring

Beskytter utstyret i våte eller fuktige miljøer og motvirker for tidlig slitasje

Fremragende egenskaper ved lave temperaturer

God driftsytelse og effektiv smøring ved lave temperaturer

Sterke beskyttelsesegenskaper når det gjelder slitasje og ekstreme trykk

Reduserer slitasje, gir lengre levetid for utstyret og lavere vedlikeholdskostnader

God varme- og oksidasjonsstabilitet

Reduserer avleiringer, forlenger levetiden på tetninger og gir lengre brukstid for utstyr og smøremiddel

Universale egenskaper

Forenkler lagerholdet og reduserer faren for feilbruk

God filtrerbarhet

Holder systemene rene og sikrer jevn drift

 

Bruksområder

Anbefales av ExxonMobil for bruk i følgende:

     •  Tungt belastede girkasser, differensialer, sluttdrev, hydraulikksystemer, servosystemer, våtbremser, PTO-er og hydrostatiske drev

     •  Anbefales for utstyr som brukes i terrengvirksomhet, bl.a. anleggsvirksomhet, steinbruddsdrift og landbruk

     •  Anbefales for etter- og påfylling av systemer

     •   Må ikke brukes i personbiler med automatgir

     •  Anbefales av ExxonMobil for bruk i girtyper hvor det kreves et smøremiddel av typen API GL-4, med unntak av hypoidgir

     •  Mulig erstatning for motoroljer som anbefales for hydraulikk-og girsystemer

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende produsentgodkjennelser:

VOLVO WB-101

 

Dette produktet anbefales av ExxonMobil for bruk hvor det kreves:

AGCO Powerfluid 821 XL

Allison C-4

API GL-4

Caterpillar TO-2

CNH MAT 3505

CNH MAT 3525

Denison UTTO/THF

FORDNH FNHA-2-C-201.00

FORD ESN-M2C134-D

JICASE MS 1204

JOHN DEERE JDM J20D

MASSEY FERGUSON CMS M1145

MASSEY FERGUSON CMS M1143

MASSEY FERGUSON CMS M1141

MASSEY FERGUSON CMS M1135

New Holland WB NWH 410B

 

Produktet oppfyller eller overgår kravene til:

KUBOTA UDT

ASTM D6973 (Eaton 35VQ) vingepumpetest (høyt trykk)

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Brookfield-viskositet ved -20 C, mPa.s, ASTM D2983

3800

Tetthet ved 15 C, g/cm3, ASTM D4052

0,889

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

228

Kinematisk viskositet ved 100 C, mm2/s, ASTM D445

9,7

Kinematisk viskositet ved 40 C, mm2/s, ASTM D445

59

Stivnepunkt, °C, ASTM D97

-36

Viskositetsindeks, ASTM D2270

149

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx