Mobil Delvac XHP Ultra 5W-30

Syntetisk dieselmotorolje

MOBIL DELVAC XHP ULTRA 5W-30

Mobil Delvac XHP Ultra 5W-30 er en ekstra høytytende, syntetisk dieselmotorolje som er utviklet for å gi utmerket beskyttelse av og drivstofføkonomi for moderne, tungt belastede dieselmotorer i transportutstyr som jobber under krevende driftsforhold.  Denne dieseloljen er utviklet ved bruk av baseoljer med avansert teknologi som er lettflytende ved lave temperaturer, bevarer viskositeten ved høye temperaturer, fordamper minimalt og bidrar til mulighet for bedre drivstofføkonomi. Disse baseoljene har i tillegg et avansert tilsetningssystem, som gir en høy grad av beskyttelse for alle deler av motoren.

 

Egenskaper og fordeler

Høytytende, dieseldrevne lavutslippsmotorer stiller betydelig høyere krav til motoroljer.  Trangere motorkonstruksjoner reduserer oljeforbruket, noe som resulterer i mindre etterfylling av ny olje for å erstatte oppbrukte tilsetninger.  Bruk av mellomkjølere og turboladere øker varmebelastningen på oljen.  Høyere drivstoffinnsprøytningstrykk og forsinket timing øker forbrenningseffektiviteten, men øker også motortemperaturene, flyktigheten og oljens sotavleiring.  Den avanserte teknologien i Mobil Delvac XHP Ultra 5W-30 gir eksepsjonell ytelse og er godkjent for fabrikkfylling i dieselmotorene på Mercedes Benz Actros-modellen.  De viktigste fordelene omfatter:

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Fremragende beskyttelse mot oljefortykkelse, avleiringer ved høye temperaturer, slamdannelse, oljenedbrytning og korrosjon

Veldig gode slitasje- og skrapehemmende egenskaper

Lang levetid på motoren

Mindre slitasje

Utmerket kontroll på avleiringer ved høye temperaturer

Levetiden på oljen er lengre enn utstyrsprodusentenes anbefalte oljeskiftintervaller (ODI)

Utmerket beskyttelse mot ringklebing

Større TBN-reserve

Langvarig beskyttelse mot avleiringer og slitasje

Mulighet for lengre oljeskiftintervaller

Fremragende egenskaper ved lave temperaturer

Utmerket pumpeevne og oljesirkulasjon

Slitasjebeskyttelse ved oppstart

Skjærstabilitet som bevarer viskositeten

Veldig lav flyktighet

Reduserer nedbrytningen av viskositeten og bidrar til å redusere oljeforbruket under driftsforhold med tung belastning og høye temperaturer

Avansert sammensetningsviskometri

Mulighet for bedre drivstofføkonomi

 

Bruksområder

Anbefales av ExxonMobil for bruk i følgende:

     •  Suge- og turboladede dieselmotorer som er utviklet av Mercedes Benz og MAN

     •  Lett og tung lastebiltransport

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

MOBIL DELVAC XHP ULTRA 5W-30 oppfyller og overgår kravene til:

ACEA E4

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Klasse

SAE 5W-30

Sulfatert aske, wt%, ASTM D874

1,4

Tetthet ved 15 °C, kg/m3, ASTM D4052

0,853

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

226

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

11,8

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

69,7

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-42

Totalt basetall, mg KOH/g, ASTM D2896

12,7

Viskositetsindeks, ASTM D2270

168

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx