oil poured in orange tube

Motorolje for biler - kort forklart

Det er viktig å sjekke oljen regelmessig siden dette kan bidra til å forhindre slitasje i motoren.

Over tid begynner motoroljen å brytes ned, den blir mindre effektiv og kan ikke lenger beskytte motoren godt nok. Det kan komme vann i oljen fra de små mengdene som skapes under oppvarming og nedkjøling av motoren, i tillegg til støv og urenheter som kommer inn i motoren gjennom luftinnblåsingssystemet. Oljen kan også reagere med en syre som skapes når vannet reagerer med andre forurensende elementer.

Under kjøring forurenses oljen mer. Oljefilteret fanger opp partikler fra oljen, men over tid begynner selve oljen å brytes ned (oksideres eller fortykkes). Fra da av kan ikke oljen lenger yte på sitt beste og må derfor skiftes ut.

Dette må gjøres før forurensningen i oljen blir så alvorlig at det kan føre til skader på motoren. Det kan være svært vanskelig å avgjøre hvor forurenset oljen er, og derfor anbefaler bilprodusenter bestemte oljeskiftintervaller. Disse anbefalingene avhenger av når bilen ble produsert, og hvilket merke og modell den er.

Ideelt sett bør oljenivået sjekkes hver uke, slik de fleste bilprodusenter anbefaler. Hvis oljenivået faller fra det høyeste til det laveste merket i løpet av mindre enn 1500 kilometer, må motoren undersøkes. Oljeforbruket avhenger av bilmodellen du har, og hvordan den blir kjørt.

Dette trenger du:

 • En ren klut eller fille
 • En flaske motorolje (finn ut hvilken olje som er riktig for bilen din)
 • En trakt

1: Parkér på et plant underlag

Parkér kjøretøyet på et plant underlag, slå av motoren og vent i 3–4 minutter til oljen har rent ned i bunnpannen.

2: Rengjør peilepinnen

Sjekk at motoren har kjølt seg ned. Trekk ut peilepinnen, bruk kluten til å tørke av oljen og skyv så peilepinnen langsomt tilbake i røret.

3: Sjekk oljenivået

Ta ut peilepinnen igjen og sjekk oljenivået – det skal ligge mellom det øvre og nedre merket. Hvis det ligger nærmere det nedre merket, må du fylle på mer olje.

4: Fyll på olje

Hvis du må ha i mer olje, setter du peilepinnen tilbake i røret og tar av dekselet på oljepåfyllingslokket. Hell oljen langsomt i – bruk trakt om nødvendig – og sett dekselet på igjen.

Vent i 60 sekunder slik at oljen kan renne ned i motorhuset. Sett så inn peilepinnen og sjekk nivået på nytt. Hell i mer olje om nødvendig og sett på oljepåfyllingslokket igjen.

Det er viktig at du sjekker og fyller på olje i kjøretøyet ditt for å bidra til å forhindre slitasje og skade på motoren. Imidlertid er det å skifte motoroljen og filteret noe av det aller viktigste du kan gjøre for å holde bilen i best mulig stand.

Vår enkle veiledning forklarer hvordan du gjør dette.

Viskositet måler hvor tyktflytende en væske er. Jo tykkere (høy viskositet) en olje er, jo langsommere flyter den. De fleste oljer man kan kjøpe i dag er «multigrade», noe som ganske enkelt betyr at oljen faller innenfor to viskositetsgrader. I en 10W-40-olje, for eksempel, betyr 10W (W = vinter) at oljen må ha en bestemt maksimal viskositet eller flyt i lave temperaturer. Jo lavere «W»-nummeret er, jo bedre er oljens ytelse i lave temperaturer.

«40» i en 10W-40-olje betyr at oljen må falle innenfor bestemte viskositetsgrenser ved 100 °C. Dette er en fastsatt grense, og alle oljer som ender med 40 må overholde denne grensen. Igjen betyr lavere tall at oljen er tynnere – for eksempel: 30-olje er tynnere enn 40-olje ved 100 °C.

Det kan være mange grunner til at oljelampen begynner å lyse, vanligvis er det fordi det ikke er nok olje i systemet. Dette kan blant annet komme av: feil på oljepumpen, feil på oljetrykksensoren eller en blokkering i oljesystemet.

Hvis lampen begynner å lyse mens du kjører, må du raskest mulig få bilen ut av kjørebanen på en trygg måte og slå av motoren. Å la motoren fortsette å gå når oljetrykket er lavt kan føre til alvorlige skader på den.

 • Fuel Filter

  Slik skifter du olje og oljefilter

  Hyppige olje- og filterskift er avgjørende når det gjelder å forlenge bilens levetid og forbedre ytelsen.

  Finn ut mer
 • road summer winter

  Kalender for bilstell

  Varme somre og iskalde vintre skaper forskjellige typer belastning for hjul og motorer – men de samme komponentene må fortsatt fungere godt, effektivt og trygt.

  Finn ut mer
 • Cogs

  Vanlige spørsmål om bilpleie

  Forstå mer om hvordan du kan bruke Mobil™-produkter til å ta vare på bilen din og holde motoren fri for problemer.

  Finn ut mer
 • gear xray

  Mobil 1™ motoroljer

  Finn riktig motorolje med Mobil 1™s utvalg av helsyntetiske bilmotoroljer.

  Finn ut mer
 • Happy man in the car

  Mobil™ motorolje for biler

  Mobil™ har holdt mennesker og maskiner i bevegelse siden før den første bensindrevne bilen.

  Finn ut mer
 • Car machinery pipes yellow handle

  Bilpleietips

  Etterfyll olje med Mobil 1™: Hvorfor? Når? Og hvordan?

  Finn ut mer