Mobil Delvac 1600 Series

Høytytende dieselmotoroljer

Mobil Delvac 1630, 1640 og 1650 er høytytende monograde-dieselmotoroljer som er satt sammen av baseoljer med avansert teknologi og et balansert tilsetningssystem. De anbefales av Exxon Mobil for bruk i mellomkjølte, turboladede motorer i vei- eller terrenggående utstyr som arbeider under krevende driftsforhold, samt en rekke bruksområder hvor det anbefales å bruke et monograde-smøremiddel.

 

Egenskaper og fordeler

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Veldig god beskyttelse mot fortykkelse av oljen, oljekoksdannelse, slamansamling, oljenedbrytning og korrosjon

Lengre levetid på motoren

Mindre slitasje

Utmerket beskyttelse mot ringklebing

Større TBN-reserve

Langvarig beskyttelse mot avleiringer og slitasje

Kontrollerer syredannelse ved bruk av drivstoff med høyere svovelinnhold

 

Bruksområder

Anbefales av ExxonMobil for bruk i:

     •  sugende og turboladet dieseldrevet utstyr 

     • lett og tung lastebiltransport

     • terrengvirksomhet, inkludert anleggsvirksomhet, gruvedrift, steinbruddsdrift og landbruk

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

1630

1640

1650

General Electric Fundamental Approval (brev arkivert)

 

X

 

MTU-oljekategori 2

X

X

 

ZF TE-ML 04B

X

X

 

ACEA E2

 

X

 

API CF

 

X

 

API SF

 

X

 

MAN 270

 

X

 

 

Dette produktet anbefales for bruk hvor det kreves:

1630

1640

1650

ACEA E2

X

 

 

Allison C-4

X

 

 

API CF

X

 

X

API SF

X

 

X

MAN 270

X

 

 

 

Typiske produktdata

Egenskap

1630

1640

1650

Klasse

SAE 30

SAE 40

SAE 50

Sulfatert aske, wt%, ASTM D874

1,4

1,4

1,4

Tetthet ved 15,6 ºC, g/cm3, ASTM D4052

0,89

0,89

0,896

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

230

239

290

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

11,5

14,1

19,5

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

90

132

202

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-30

-21

-18

Totalt basetall, mg KOH/g, ASTM D2896

12

12

12

Viskositetsindeks, ASTM D2270

117

112

110

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx