Mobil DTE 700

Førsteklasses turbinoljer

Oljene i Mobil DTE™ 700-serien er de siste produkttilskuddene i turbinoljefamilien Mobil DTE, som lenge har vært anerkjent for sin høye kvalitet og pålitelighet.  Mobil DTE 700-serien er sinkfrie turbinoljer som er spesielt utviklet til bruk i gass- og dampturbiner.  Mobil DTE 700-serien er sammensatt med nøye utvalgte baseoljer og tilsetningsstoffer, inkludert antioksidanter, rust- og korrosjonsstabilisatorer samt skumdempende midler. Disse komponentene gir fremragende beskyttelse mot oksidasjon og kjemisk nedbryting over tid. Oljene i Mobil DTE 700-serien har utmerkede egenskaper når det gjelder vannutskilling, motstand mot emulsjonsdannelse og skumdemping, noe som gir pålitelig drift. Oljenes forsterkede luftutskillingsevne er en viktig egenskap i hydrauliske turbinstyringsmekanismer.

 

Egenskapene og ytelsen til oljene i Mobil DTE 700-serien, sørger for utmerket utstyrsbeskyttelse med økende pålitelig turbindrift, færre driftsstans og lengre oljeskiftintervaller.  Ytelsen til oljene i Mobil DTE 700-serien er bevist gjennom seriens evne til å tilfredsstille eller overgå en rekke industristandarder og produsentspesifikasjoner for damp- og gassturbiner som brukes verden over. 

 

Egenskaper og fordeler

Mobil DTE 700-serien har følgende egenskaper og potensiell nytte: 

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Tilfredsstiller eller overgår de fleste store turbinprodusentenes spesifikasjoner og industrispesifikasjoner (ISO VG 32)

Gjør valg og bruk av smøremidler enklere / Sikrer overholdelse av produsentens garanti / Reduserer smøremiddelbeholdningen til et minimum

Fremragendekjemisk, oksidasjons- og fargestabilitet

Utviklet for å gi oljen lengre levetid og redusere utgifter til innkjøp og avhending av olje

Bidrar til å kontrollere avleiringer og hjelper med å redusere filtertetting og avleiringer i systemet for å redusere nedetid og vedlikeholdskostnader

Bedre pålitelighet i turbinsystemet og mindre uforutsett nedetid

Utmerket vannutskilling

Bidrar til å sikre god smørefilm for å beskytte turbinlagre / Maksimerer effektiviteten til vannutskillere og minimerer kostnadene til oljeskift

Forbedret beskyttelse mot rust og korrosjon

Hindrer korrosjon av kritiske oljesystemkomponenter for å redusere vedlikehold og forlenge komponentenes levetid

Rask luftutskilling og motstand mot skumming

Hindrer uregelmessig drift og pumpekavitasjon, som reduserer behovet for pumpebytte og øker pumpens effektivitet

Sinkfri

Reduserer negativ miljøpåvirkning

 

Bruksområder

Mobil DTE 700-serien er utviklet for å tilfredsstille eller overgå kravene som stilles til sirkulasjonssystemer i damp- og gassturbiner. Spesifikke bruksområder inkluderer:

     •  produksjon av elektrisitet for kraftverk med høy belastning

     •  kombinerte gass- og dampturbinkraftverk som drives ved normallast eller i perioder med maksimal belastning

     •  gassturbiner i varmegjenvinningskraftverk

     •  gass- eller dampturbindrevet maskineri

     •  vannkraftturbiner

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

732

746

768

GE Power (tidligere Alstom Power) HTGD 90117

X

X

 

LMZ-dampturbiner

X

X

 

Siemens TLV 9013 04

X

X

 

Siemens TLV 9013 05

X

X

 

 

Dette produktet anbefales for bruk hvor det kreves:

732

746

768

GE Power GEK 28143A

X

X

 

 

Produktet oppfyller eller overgår kravene til:

732

746

768

ASTM D4304, type I (2017)

X

X

X

ASTM D4304, Type III (2017)

X

X

 

China GB 11120-2011, L-TGA

X

X

X

China GB 11120-2011, L-TSA (klasse A)

X

X

 

China GB 11120-2011, L-TSA (klasse B)

X

X

 

DIN 51515-1:2010-02

X

X

X

DIN 51515-2:2010-02

X

X

 

GE Power GEK 120498

X

 

 

GE Power GEK 121608

X

 

 

GE Power GEK 27070

X

 

 

GE Power GEK 32568Q

X

 

 

GE Power GEK 46506D

X

 

 

ISO L-TGA (ISO 8068:2019)

X

X

X

ISO L-TSA (ISO 8068:2019)

X

X

X

JIS K-2213 type 2

X

X

X

Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812101

X

 

 

Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812102

 

X

 

Siemens Westinghouse PD-55125Z3

X

 

 

 

Typiske produktdata

Egenskap

732

746

768

Klasse

ISO 32

ISO 46

ISO 68

Luftutskilling, 50 °C, min, ASTM D3427

2

3

4

Kobberkorrosjon, 3 timer, 100 ºC, klassifisering, ASTM D130

1B

1B

1B

Tetthet ved 15 ºC, g/cm3, ASTM D1298

0,85

0,86

 

Emulsjon, tid til 3 ml emulsjon, 54 ºC, min, ASTM D1401

10

10

10

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

228

230

242

Skum, sekvens I, tendens/stabilitet, ml, ASTM D892

0/0

0/0

0/0

Skum, sekvens II, tendens/stabilitet, ml, ASTM D892

0/0

0/0

0/0

Skum, sekvens III, tendens/stabilitet, ml, ASTM D892

0/0

0/0

0/0

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

5,5

6,8

8,6

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

30

44

64

Nøytralisasjonstall, mg KOH/g, ASTM D974

0,1

0,1

0,1

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-30

-30

-30

Roterende trykkbeholder oksidasjonstest, min, ASTM D2272

1000

1000

1000

Rustkarakteristika, prosedyre B, ASTM D665

PASS

PASS

PASS

Egenvekt, 15,6 ºC / 15,6 ºC, ASTM D1298

 

 

0,87

Stabilitetstest av turbinolje, levetid til 2,0 mg KOH/g, t, ASTM D943

10 000

10 000

8000

Viskositetsindeks, ASTM D2270

117

113

110

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx