Mobil Glygoyle 11 22 30

Høytytende smøremiddel

Mobil Glygoyle ™ 11, 22 og 30 er høytytende polyalkylenglykolbaserte (PAG) smøremidler som sørger for utmerket smøring av utstyr, lager og sirkulasjonssystemer som arbeider under ekstreme temperaturer og forhold som ligger langt utenfor mineraloljenes evner. De er skjærstabile og har enestående motstand mot termisk nedbrytning, oksidasjon og dannelse av slam og avleiringer.  Oljene har en egenutviklet pakke med tilsetninger som er designet for å gi bedre EP-/slitasjebestandighet, korrosjons- og rustbeskyttelse samt motstand mot skumming uten å gjøre PAG-baseoljenes egentlige egenskaper dårligere.

 

Mobil Glygoyle 11, 22 og 30 har veldig høye viskositetsindekser, er voksfrie og har ekstremt lave stivnepunkter. Deres friksjons- og traksjonskoeffisienter (f.eks. i ikke-normmessige gir- eller lagerkontakter) er lavere enn for mineraloljer.  Disse eksepsjonelle smøreegenskapene bidrar til å gi lavere driftstemperaturer på mange bruksområder.

 

Mobil Glygoyle 11, 22 og 30 har gitt veldig god ytelse på de mest krevende industrielle bruksområdene i mer enn 25 år. De anbefales for bruk av store produsenter av plastkalandere, papirmaskinlagre, kompressorer og gir, og er førstevalget til mange krevende bruksområder.

 

Egenskaper og fordeler

Smøremidlene i Mobil Glygoyle-serien er globalt anerkjent og verdsatt for sin innovative teknologi og utmerkede ytelse. Disse syntetiske polyglykolproduktene med et molekylært design er spesielt valgt for bruk i Mobil Glygoyle 11, 22 og 30, og symboliserer et kontinuerlig engasjement når det gjelder å bruke avansert teknologi til å skape kvalitetsprodukter. En nøkkelfaktor i utviklingen av Mobil Glygoyle 11, 22 og 30 har vært den tette kontakten mellom våre forskere og spesialister samt ledende utstyrsprodusenter for å sikre at produktene våre leverer eksepsjonell ytelse på stadig nye områder.

Mobil Glygoyle-produktene var primært utviklet for å tilfredsstille behovene til forskjellige industriutstyr som utsettes for kritisk høye temperaturer, hvor mineralbaserte og andre syntetiske produkter ikke kan fungere på en tilfredsstillende måte. Tilleggsfunksjoner som lav friksjon og traksjon samt gassabsorpsjonsegenskaper resulterte i enda bredere industrielle bruksområder. Smøremidlene Mobil Glygoyle 11, 22 og 30 har følgende egenskaper og potensielle fordeler:

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Overlegen varme og oksidasjonsstabilitet samt motstand mot dannelse av avleiringer og slam

Lengre levetid på smøremiddelet, økt produksjon, mindre planlagt og ikke-planlagt nedetid

Lavere vedlikeholds- og utskiftingskostnader

Lave friksjons- og traksjonskoeffisienter

Reduserte driftstemperaturer, større utstyrseffektivitet og mulighet for redusert strømforbruk og lang tetningstid.

Reduserer virkningen av mikroglidning i rullelagre for lengre levetid på rulleelementet

Veldig høy varmeledningsevne

Bidrar til å senke driftstemperaturen og øke levetiden på oljen.

Utmerket flyteevne ved lav temperatur

Muliggjør raskere oppvarming ved lav omgivelsestemperatur, som gir redusert strømforbruk og jevnere drift.

Redusert tannslitasje ved høye temperaturer for både stål-på-stål og stål-på-bronse metallurgier

Reduserte driftskostnader på grunn av mindre slitasje, redusert driftstemperatur og jevnere drift

Redusert absorbering og viskositetsreduksjon med trykksatte hydrokarbongasser

Bedre filmbeskyttelse og lang levetid for naturgasskompressorer

Allsidige egenskaper for industriutstyr

Mulighet for å bruke færre produkter med reduserte lagerkostnader og mindre sjanse for feilsmøring

 

Bruksområder

Smøremidlene i Mobil Glygoyle-serien anbefales for de fleste krevende driftsforhold i alle typer glide- og rullelagre og lukkede industrigir som drives ved temperaturer opptil 200 ºC, inkludert:

     •  Krevende plastkalanderdrift

     •  Lager i papirmaskiner som utsettes for høye temperaturer

     •  Lukkede industrigir – sylindriske, koniske og snekkedrev

     •  Rotasjons- og stempelkompressorer for luft, naturgass, CO2 og andre prosessgasser

 

Bruksmerknader

Smøremidler basert på polyalkylenglykol (PAG) har visse utmerkede smøreegenskaper som er typiske for PAG-baseoljen. PAG-baserte smøremidler har imidlertid begrensninger når det gjelder kompatibilitet med tetnings- og beleggingsmateriale, noen lettmetallegeringer og andre smøremidler.  Før bruk av et PAG-smøremiddel bør utstyrsprodusenten kontaktes for nærmere bruksinstrukser.

 

Kompatibilitet med andre smøremidler

Mobil Glygoyle 11, 22 og 30 er ikke kompatible med mineraloljer og mesteparten av syntetiske smøremidler.  I tillegg kan det hende at de ikke er kompatible med andre PAG-type smøremidler avhengig av den bestemte typen PAG-baseolje det er snakk om (f.eks. er Mobil Glygoyle 11, 22 og 30 ikke blandbare med Mobil Glygoyle ISO VG-serien).  Mobil Glygoyle 11, 22 og 30 anbefales generelt ikke for bruk i systemer som har vært fylt med mineraloljer eller PAO-baserte syntetiske smøremidler.  Det anbefales videre å kontrollere kompatibiliteten når man etterfyller eller bytter eksisterende PAG-oljer med Mobil Glygoyle-produkter. Helst bør man unngå blandinger gjennom å tappe, spyle og etterfylle.Ved bytte fra mineralolje eller andre syntetiske produkter til Mobil Glygoyle-produkter er det ytterst viktig at systemet rengjøres grundig og spyles med hensiktsmessige væsker før konvertering. For ytterligere informasjon, ta kontakt med din ExxonMobil-representant.

 

Vann

Mobil Glygoyle 11, 22 og 30, i likhet med alle PAG-baserte smøremidler, er hygroskopiske og absorberer mer vann enn mineraloljer og syntetiske hydrokarboner. Det er derfor viktig å være ekstra forsiktig slik at PAG-oljene ikke utsettes for altfor mye vann.  På grunn av oljenes høye egenvekt synker ikke vann til bunnen av beholderen, men blir værende på overflaten.

 

Kompatibilitet med tetninger

PAG-baserte smøremidler er ikke kompatible med de fleste standard tetningsmaterialene som brukes for mineraloljer eller syntetiske hydrokarboner. Inkompatible materialer har en tendens til å krympe eller svelle, noe som fører til lekkasje eller skader på tetningen. Når man går over fra mineraloljer eller syntetiske hydrokarboner til Mobil Glygoyle 11, 22 og 30, må det tas hensyn til tetningskompatibiliteten.  FKM og VMQ er normalt egnet til bruk med PAG.  NBR-materialer kan brukes, men har et begrenset temperaturområde.    I alle tilfeller bør man overveie driftsforhold og variasjoner i egenskapene til elastomerene fra forskjellige produsenter.  For best resultat bør utstyrs- eller tetningsprodusenten konsulteres for å få råd om kompatibilitet.

 

Lettmetallegeringer

Mobil Glygoyle 11, 22 og 30, samt PAG-smøremidler passer godt til gir med jern og de fleste ikke-jernbaserte metaller.  Mobil Glygoyle-produkter og PAG-smøremidler anbefales imidlertid ikke for bruk i sammenheng med legeringer som inneholder aluminium eller magnesium.  PAG-smøremidler kan føre til økt slitasje når de brukes sammen med lettmetallegeringer av denne typen.  Kontakt utstyrsprodusenten for mer informasjon.

 

Andre materialer

Maling, belegg og en del plasttyper egner seg ikke sammen med PAG-smøremidler. Tokomponentsmaling (reaktiv maling, epoksyharpiks) er generelt egnet for bruk som innvendig belegg som kommer i kontakt med smøremiddelet.  Hvis dette ikke er tilfellet, bør innvendige overflater som kommer i kontakt med smøremiddelet ikke belegges.  Materialer som brukes for oljenivåmålere, inspeksjonsdører, osv., bør helst lages av naturlig glass eller polyamid. Andre gjennomsiktige plastmaterialer, f.eks. pleksiglass, kan svekkes og sprekke under belastning.

 

Typiske produktdata

Egenskap

MOBIL GLYGOYLE 11

MOBIL GLYGOYLE 22

MOBIL GLYGOYLE 30

Kobberkorrosjon, 24 t, 100 ºC, klassifisering, ASTM D130

1B

1B

1B

FZG-slitasjetest, skadetrinn, A/8.3/90, ISO 14635-1

12+

12+

12+

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

226

229

221

Skum, sekvens I, stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

0

Skum, sekvens I, tendens, ml, ASTM D892

5

5

5

Firekuletest, slitasje, ripediameter, mm, ASTM D4172

0,4

0,4

0,4

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

11,5

25,1

30,9

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

85

177

224

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-45

-41

-41

Rustkarakteristika, prosedyre A, ASTM D665

PASS

PASS

PASS

Egenvekt, 20 ºC / 20 ºC, ASTM D1298

1,009

1,007

1,006

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx