Mobil SHC Rarus Series

Luftkompressoroljer med overlegen ytelse

Mobil SHC Rarus serien består av luftkompressoroljer med overlegen ytelse som primært er ment til smøring av tungt belastede stempel- og vingekompressorer. Oljene er spesielt godt egnet for krevende driftsforhold hvor syntetiske oljeprodukter ikke klarer å levere i henhold til forventning, f.eks. tungt belastet utstyr som utsettes for høy endelig kompresjonstemperatur eller når lengre oljeskiftintervaller er ønskelig.    Sammensetningen i oljene i Mobil SHC Rarus-serien gir mulighet for oljeskiftintervaller som er tre ganger lengre enn en ledende syntetisk kompressorolje.

 

Egenskaper og fordeler

•  Fremragende varme-/oksidasjonsstabilitet bidrar til å gi opptil tre ganger lengre oljeskiftintervaller sammenlignet med en ledende syntetisk kompressorolje, samt redusert nedetid for vedlikehold

•  Utmerket lakk- og slamkontroll bidrar til å gi bedre systemrenhet og forlenge kompressoroljens levetid

•  Høytytende, syntetiske baseoljer med en høy viskositetsindeks gjør at oljene fungerer over et bredt temperaturområde og sørger for effektiv smøring ved høye temperaturer

•  Høy belastbarhet bidrar til å beskytte og forlenge levetiden på utstyret, samt til å redusere uventet nedetid og forlenge driftsperiodene

•  Fremragende rust- og korrosjonsbestandighet, veldig god slitasjebeskyttelse, demulgeringsevne, skumkontroll og luftutskillingsevne, samt kompatibilitet med de fleste metaller

•  Utmerket vannutskillingsevne bidrar til å redusere overføringer til nedstrøms utstyr, slamdannelse i veivhus og tømmeledninger, tilstopning av koalescere og kjølere, samt begrense muligheten for emulsjonsdannelse

 

Bruksområder

     •  Oljene i Mobil SHC Rarus-serien er primært beregnet på bruk i skrue- og lamellkompressorer, og er veldig effektive i skruekompressorer hvor oljeinnsprøytning brukes til kjøling, samt kompressorer som tidligere har hatt problemer med for rask nedbryting av oljen, dårlig ventilfunksjon eller dannelse av avleiringer  

     •  Kompressorer som arbeider under krevende forhold, og spesielt effektive ved kontinuerlig drift med utløpstemperaturer på opptil 200 ºC

     •  Kompressorsystemer med utsatte gir og lagre.

     •  Ikke for bruk i luftkompressorer til pusteapparater

     •  Kompatible med alle metaller som brukes i kompressorer og med konvensjonelle mineraloljebaserte luftkompressoroljer, men det frarådes å blande med andre oljer fordi dette vil forringe oljens egenskaper

 

Typiske produktdata

Egenskap

32

46

68

Klasse

ISO 32

ISO 46

ISO 68

Farge, visuell

Oransje væske

Oransje væske

Oransje væske

Kobberkorrosjon, 24 t, 100 ºC, klassifisering, ASTM D130

1B

1B

1B

Flammepunkt, Pensky-Martens lukket kopp, °C, ASTM D93

204

197

192

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

5,6

7,1

9,7

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

30,6

44,1

65,3

Stivnepunkt, ºC, ASTM D5950

-42

-45

-39

Rusttest, syntetisk sjøvann, 24 timer ved 60 ºC, ASTM D665-PROB

PASS

PASS

PASS

Egenvekt, 15 ºC / 15 ºC, ASTM D1298

0,878

0,868

0,865

Viskositetsindeks, ASTM D2270

123

122

129

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx