Mobil Velocite Oil No. Series

Spindel-og hydraulikkoljer

Oljene i Mobil Velocite™ Oil-nummerserien er høykvalitetsprodukter som primært er beregnet på smøring av høyhastighetsspindler i verktøymaskiner. De brukes også i enkelte kritiske hydraulikk-, sirkulasjons- og luftsmøringssystemer hvor riktig viskositetsgrad velges. Oljene er sammensatt av høykvalitets baseoljer med lav viskositet, og tilsetningsstoffer som gir god oksidasjonsbestandighet og beskyttelse mot rust og korrosjon. De har meget gode skumhindrende egenskaper og god vannseparasjonsevne.

Egenskaper og fordeler

Oljene i Mobil Velocite Oil-nummerserien sørger for eksepsjonell smøring av lagre med små klaringer. De forebygger oppheting av lagrene og bidrar til å opprettholde presisjonen som kreves av mange av dagens kritiske maskinverktøy. Selv om oljene i Mobil Velocite Oil-nummerserien primært er utviklet for spindellagre, kan de også brukes i hydraulikk- og sirkulasjonssystemer med lavt trykk, så lenge man velger riktig viskositetsgrad. Dette bidrar til lavere lagerkostnader og reduserer faren for feilfylling.

EgenskaperFordeler og mulig nytte
God oksidasjonsbestandighetReduserer dannelsen av kritiske avleiringer
Forbedrer oljens levetid
Veldig god rust- og korrosjonsbeskyttelseForbedrer levetiden til utstyret
Gir økt presisjon på lang sikt
Effektiv vannseparasjonHindrer emulsjonsdannelse
Holder kritiske smøreområder fritt for fukt
Gjør det enkelt å fjerne fuktighet fra systemets reservoarer

Bruksområder

  • Høyhastighets spindellagre i verktøymaskiner og utstyr som drives under høye hastigheter og med små klaringer
  • Presisjonsverktøy som slipemaskiner, dreiebenker, finboremaskiner og følermekanismer
  • Mobil Velocite Oil nr. 3 anbefales for spindellagre med ekstremt små klaringer
  • For hylselagre med større klaringer, er valget av viskositet avhengig av forholdet mellom klaring og spindelhastighet
  • Lavtrykkshydraulikksystemer hvor riktig viskositet er valgt
  • Luftsmørere (Mobil Velocite Oil nr. 10)
  • For enkelte følsomme instrumenter slik som teleskoper, laboratorieutstyr, o.l.

Typiske produktdata

Mobil Vactra Oil nummer serienNr. 3Nr. 4Nr. 6Nr. 8Nr. 10
ISO VG2 101522
Viskositet, ASTM D 445     
cSt ved 40ºC2,14,8310,015,022,0
cSt ved 100ºC0,951,532,623,284,0
Totalt syretall, ASTM D 974, mgKOH/g0,060,060,060,060,1
Kobberkorrosjon, 3 timer ved 100ºC, ASTM D 1301A1A1A1A1A
Rustkarakteristika, Pros. A, ASTM D 665GodkjentGodkjentGodkjentGodkjentGodkjent
Flytepunkt, ºC, ASTM D 97-36-15-15-9-30
Flammepunkt, ºC, ASTM D 9284102180194212
Tetthet 15ºC, ASTM D 4052, kg/l0,8020,8220,8440,8540,862

Helse og sikkerhet

Basert på tilgjengelig informasjon er ikke dette produktet ventet å gi skadelige helsemessige virkninger når det brukes til det tiltenkte formålet og i henhold til de anbefalinger som er gitt i HMS-databladet. HMS-datablader kan skaffes gjennom våre salgskontorer eller via Internett. Dette produktet må ikke brukes til andre formål enn det er tiltenkt. Vis hensyn til miljøet ved avhending av produktet.