Mobilgear SHC XMP Series

Girolje

Oljene i Mobilgear™ SHC XMP-serien er høytytende, syntetiske industrigiroljer som er utviklet for å gi optimal utstyrsbeskyttelse og lang brukstid på oljen selv under ekstreme forhold. Mobils polyalfaolefin (PAO)-teknologi gir oljene fremragende oksidasjonsbestandighet og termiske egenskaper, naturlig høy viskositetsindeks og utmerket flyteevne ved lave temperaturer. PAO-teknologien eliminerer også behovet for uønskede stoffer, som ofte finnes i mineraloljer. Kombinasjonen av høy viskositetsindeks og lav traksjonskoeffisient bidrar til et betydelig redusert energiforbruk i mange gir. Smøremidlene i Mobil SHC XMP-serien inneholder et  avansert, egenutviklet system av tilsetningsstoffer som er designet for å beskytte mot konvensjonelle slitasjetyper som oppskraping og høy motstand mot mikropitting. I tillegg gir de bedre smøring av girkassens rullelagre enn konvensjonelle giroljer. Produktene i Mobilgear SHC XMP-serien gir overlegen rust- og korrosjonsbeskyttelse på bruksområder hvor beskyttelse mot sjøvann og surt vann er nødvendig. Disse produktene gir lengre levetid på filtre, selv om filtrene er fuktige, og har utmerket kompatibilitet med både jernholdige og ikke-jernholdige metaller, selv ved høye temperaturer.

 

Mobilgear SHC XMP-oljene anbefales for lukkede industrigir, herunder rette, skrå og koniske «stål-mot-stål»-tannhjul. De anbefales spesielt for bruksområder hvor mikropitting kan forekomme, særlig for tungt belastede girkasser med overflateherdede metalltannhjul. De kan også brukes i gir hvor det kan være ekstremt lave og/eller høye temperaturer eller kraftig korrosjon.

 

På grunn disse oljenes unike sammensetting av egenskaper, inkludert beskyttelse mot mikropittingslitasje, god ytelse under vanskelige driftsforhold og et bredt temperaturområde, nyter produktene i Mobilgear SHC XMP-serien en stadig økende anseelse blant kunder og utstyrsprodusenter rundt om i verden.

 

Egenskaper og fordeler

Oljene i Mobil SHC-serien er kjent og respektert over hele verden for sin innovasjon og fremragende ytelse. Disse syntetiske PAO-produktene, som er utviklet av våre forskere på molekylært nivå, er et eksempel på hvordan vi benytter avansert teknologi til å utvikle enestående produkter.  Nær kontakt mellom våre spesialister og ledende utstyrsprodusenter under utviklingen av Mobilgear SHC XMP-serien, var en nøkkelfaktor for å sikre oljenes eksepsjonelle ytelse i takt med den raske utviklingen i industriell girdesign.

Vårt samarbeid med utstyrsprodusenter har bidratt til å bekrefte resultatene fra våre egne laboratorietester, som viser den eksepsjonelle ytelsen til smøremidlene i Mobilgear SHC XMP-serien. Et av de viktigste resultatene av samarbeidet med utstyrsprodusentene er evnen til å motvirke mikropittingslitasje som kan forekomme i hardt belastede, overflateherdede tannhjul.  Samarbeidet har også demonstrert fordelene med de balanserte og allsidige egenskapene til Mobilgear SHC XMP, inkludert det brede brukstemperaturområdet.

For å løse problemet med mikropittingslitasje, har vårt forskerteam designet en kombinasjon av tilsetningsstoffer som beskytter mot vanlige girslitasjemekanismer samt mikropitting. Vi valgte videre å bruke syntetiske PAO-baseoljer, for å oppnå utmerket levetid på oljen og avleiringskontroll, høy oksidasjons- og varmebestandighet, motstand mot termisk nedbrytning samt balansert ytelse. De syntetiske baseoljene er voksfrie, og har derfor betydelig bedre flyteevne ved lav temperatur enn mineraloljer. Dette er en viktig fordel for utstyr som brukes i avsidesliggende, kalde strøk. Oljene i Mobilgear SHC XMP-serien har følgende fordeler:

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Utmerket beskyttelse mot mikropittingslitasje og høy motstand mot vanlig slitasje

Forlenget levetid på gir og lagre i lukkede girkasser som arbeider under ekstrem belastning, hastighet og temperatur

 

Mindre uventet nedetid og vedlikehold – spesielt kritisk for girkasser som ikke er lett tilgjengelige.

Utmerket motstand mot nedbrytning ved høye temperaturer

Forlenger oljens brukstid og oljeskiftintervaller, noe som reduserer oljeforbruket og utgiftene til arbeidskraft

PAO-baseoljenes lave traksjon gir bedre gireffekt

Reduserer energiforbruket og senker arbeidstemperaturen

Baseoljenes høye viskositetsindeks reduserer viskositetsendringen ved temperaturendringer

Fungerer både ved høye og lave temperaturer – spesielt viktig i avsidesliggende driftsområder uten muligheter for oppvarming eller kjøling av oljen

Utmerket motstand mot rust og korrosjon og veldig god demulgeringsevne

Jevn, problemfri drift ved høye temperaturer og i systemer hvor det har kommet inn vann

 

Utmerket kompatibilitet med myke metaller

Utmerket filterlevetid, selv ved vann i systemet

Mindre behov for filterbytte og lavere vedlikeholdsutgifter

Utmerket kompatibilitet med vanlig girkassematerialer og mineraloljebaserte giroljer

Enkelt å bytte fra mange mineraloljeprodukter

 

Bruksområder

Viktig ved bruk av oljene: Selv om oljene i Mobilgear SHC XMP-serien er kompatible med mineraloljebaserte produkter, kan blanding redusere oljenes ytelse. For å oppnå en optimal ytelse anbefales det derfor å rengjøre og skylle systemet grundig før man bytter til en av oljene i Mobilgear SHC XMP-serien.

 

De helsyntetiske giroljene i Mobil SHC XMP-serien gir enestående ytelse, og er designet for å gi den beste beskyttelsen av utstyret og forlenget oljelevetid selv under ekstreme forhold. De er spesielt egnet for å motstå mikropitting i moderne, herdede gir og kan brukes i miljøer med både høye og lave temperaturer. Typiske bruksområder inkluderer:

     • vindturbiner, spesielt slike som er utsatt for tung belastning og sjokkbelastning, samt de som er plassert i avsidesliggende strøk eller brukes under ekstreme temperaturforhold

     •  plastekstrudergirkasser

     •  moderne, tungt belastede girkasser som brukes i papir-, stål-, olje-, tekstil-, trevare- og sementindustrien, hvor det kreves girbeskyttelse og optimal levetid på oljen.

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:

320

460

AGMA 9005-E02-EP

X

X

DIN 51517-3:2009-06

X

X

 

Typiske produktdata

Egenskap

320

460

Klasse

ISO 320

ISO 460

Tetthet ved 15,6 °C, kg/l, ASTM D4052

0,86

0,863

Emulsjon, tid til 40/37/3, 82 ºC, min, ASTM D1401

10

10

FZG Mikropitting, skadetrinn, klassifisering, FVA 54

10

10

FZG Mikropitting, GFT-klasse, klassifisering, FVA 54

Høy

Høy

FZG-slitasjetest, skadetrinn, A/16.6/90, ISO 14635-1 (mod)

14+

14+

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

242

232

Skum, sekvens II, stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

Skum, sekvens II, tendens, ml, ASTM D892

0

0

Firekuletest, slitasje, ripediameter, 20 kg, 1800 rpm, 1 time, 50 °C, mm, ASTM D4172

0,25

 

Firekuletest, slitasje, ripediameter, 20 kg, 1800 rpm, 1 time, 54 °C, mm, ASTM D4172

 

0,25

ISO 4406 Cleanliness, class, ISO 4407

-/14/11

 

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

38,3

48,7

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

335

460

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-38

-36

Rustkarakteristika, prosedyre B, ASTM D665

PASS

PASS

Viskositetsindeks, ASTM D2270

164

166

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx