Mobilmet 440 Series

Oljebaserte skjærevæsker

Mobilmet 440-serien er ikke-korroderende universalskjæroljer av høy kvalitet for rette snitt.  De er beregnet for moderat til krevende skjæring.  De er også velegnet som smøreoljer for maskinverktøy og som hydraulikkoljer i ikke-kritiske hydraulikksystemer. Dette medfører at man unngår problemer med kontaminering mellom skjæreolje og smøremiddel.  Oljene er laget av høykvalitetsbaseoljer og klorfrie tilsetningsstoffer for å gi høy bearbeidingsytelse over et bredt spekter av krevende operasjoner, samt for å unngå anløping under bearbeiding både av jernholdige og ikke-jernholdige metaller.  Oljene er lyse i fargen og gjennomsiktige slik at arbeidsområdet kan ses klart hele tiden.  De reduserer ansamlingen av spon i skjærepunktet og beskytter verktøyet mot slitasje.  Ved slipearbeid reduserer de belastningen på slipeskiven og forlenger dens levetid.  Oljene gir bedre overflatekvalitet og lavere bearbeidingstemperaturer.  Den forbedrede nøyaktigneten som oppnås ved bruk av Mobilmet 440-seriens oljer fører til en betydelig reduksjon i antallet arbeidsemner som må forkastes pga. feil størrelse eller skjevheter.  Mobilmet 440-seriens oljer forebygger dannelse av oljetåke i nærheten av verktøymaskinen og bidrar derfor til et tryggere og mer behagelig arbeidsmiljø. Mobilmet 440-seriens oljer anbefales for et bredt spekter av krevende bearbeidingsprosesser på alle typer metaller.  De gir utmerket smøring til verktøymaskindeler under forhold med høy belastning og høye hastigheter.  Mobilmet 443 anbefales for bearbeiding av ikke-jernholdige metaller og legeringer, samt for stål som er normalt vanskelig eller vanskelig å bearbeide, slik som herdet stål, karbonstål og høylegert stål.  Mobilmet 443 reduserer belastningen på slipeskiven, forlenger slipeskivens levetid, forbedrer overflatekvaliteten og senker bearbeidingstemperaturen.  Mobilmet 446 og Mobilmet 447 anbefales i tillegg for krevende snekkefresing, skjæring og høvling av tannhjul, og for sliping, fresing og rømming av tannhjul og gjenger.     Mobilmet 440-seriens produkter er velegnet for ikke-korroderende skjæring av en rekke metaller. De er samtidig enkle å håndtere.  Disse egenskapene har ført til at oljene har blitt mange verksteders førstevalg.

Egenskaper og fordeler

Mobilmet skjærevæsker har i årenes løp oppnådd et velfortjent rykte for innovasjon og fremragende ytelse.  Mobilmet 440-serien er en viktig del av denne produktfamilien, med sitt klorfrie og oljetåkeforebyggende tilsetningssystem.   Denne sammensetningen gir suveren ytelse på en rekke bruksområder, og har samtidig en fordel med hensyn på miljø og avfallshåndtering fordi den er klorfri. Mobilmet 440-seriens egenskaper og mulige fordeler inkluderer: 

EgenskaperFordeler
Svært effektive bearbeidingsegenskaperØkt produktivitet som følge av lengre levetid for verktøyet og mindre driftsstans for verktøybytte og behandling av slipeskiven
Bedre overflatefinish og nøyaktighet, som medfører redusert antall arbeidsemner som må forkastes  
Mate- og maskinhastigheten kan økes uten konsekvenser for verktøyets levetid eller andre faktorer, for økt produktivitet
Bredt bruksområdeAnbefales for et bredt spekter av jernholdige og ikke-jernholdige materialer og krevende bearbeiding. Behov for færre skjæreoljer, og herved reduserte lagerutgifter
Egnet for smøring av maskinverktøy og hydraulikksystemer, hvormed kontamineringsproblemer unngås
Etser ikke verken på jernholdige eller ikke-jernholdige metallerFøringsbanene og oppspenningsinnretningene anløper ikke
Lys, gjennomsiktig fargeArbeidsområdet er godt synlig til enhver tid
Anti-tåke formelBidrar til et tryggere arbeidsmiljø

Bruksområde

Mobilmet 440-seriens oljer anbefales for en rekke krevende bearbeidingsprosesser av alle metalltyper.  Typiske bruksområder inkluderer:  

  • Mobilmet 443: Typiske bruksområder inkluderer automatdreiebenker, dreiing, boring, rømming og innvendig og utvendig gjengeskjæring. Oljen anbefales for alle typer slipearbeid, inklusive sliping av rustfritt stål og høylegert stål.
  • Mobilmet 446 og Mobilmet 447: Samme bruksområder som Mobilmet 443 samt krevende snekkefresing, skjæring og høvling av tannhjul og for sliping, fresing og rømming av tannhjul og gjenger.
  • Alle tre Mobilmet 440 klassene kan benyttes som universaloljer når det kreves én felles væske for smøring av verktøymaskinen og som hydraulikkvæske

Typiske produktdata

Mobilmet ® 440-serien443446447
Viskositet, ASTM D 445    
cSt ved 40ºC 15.332.645.9
cSt ved 100 ºC 3.8 6.0 7.4
Viskositetsindeks, ASTM D 2270 145 132 124
Stivnepunkt, º C, ASTM D 97-33 -24 -33
Flammepunkt, º C, ASTM D 92170 190 220
Tetthet ved 15 ºC kg/l, ASTM D 4052 0.860.88 0.89
Kobberkorrosjon, ASTM D 130, 3 h ved 100 ºC, maks2A 2A2A

Helse og sikkerhet

Basert på tilgjengelig informasjon er ikke dette produktet ventet å gi skadelige helsemessige virkninger når det brukes til det tiltenkte formålet og i henhold til anbefalinger som er gitt i HMS-databladet. HMS-datablader kan skaffes gjennom våre salgskontorer eller via Internett. Dette produktet må ikke brukes til andre formål enn det er tiltenkt. Vis hensyn til miljøet når brukt produkt skal avhendes.