Mobilmet 760 Series

Oljebaserte skjærevæsker

Mobilmet™ 760-serien er rene skjæreoljer med ekstra høy ytelse. De er klorfrie og beregnet for krevende skjæring, spesielt for ståltyper som er vanskelige å bearbeide. Mobilmet 760-serien anbefales ikke for bruk til kobber og kobberlegeringer, ettersom den angriper disse mykere gulmetallene aggressivt. Sammenliknet med andre ledende høykvalitetsskjæreoljer, gir Mobilmet 760-serien overlegen overflatekvalitet, lengre verktøylevetid og redusert ansamling av spon i skjærepunktet. Oljenes lyse farge gjør at arbeidsområdet kan sees når maskinen er i gang. Dette fører til bedre skjærenøyaktighet og mindre avvik fra nominelle mål. Oljene forebygger dannelse av oljetåke i nærheten av verktøymaskinen, og bidrar derfor til et tryggere og mer behagelig arbeidsmiljø.

Mobilmet 760-serien er omhyggelig testet på moderne verktøymaskiner og har gjennomgått omfattende kundeevalueringer. Takket være dette har Mobilmet 760-produktene blitt et førstevalg ved mange verksteder.

 

Egenskaper og fordeler

Mobilmet skjærevæskene har i årenes løp oppnådd et velfortjent rykte for innovasjon og fremragende ytelse. Mobilmet 760-serien er en viktig del av denne produktfamilien, med sitt klorfrie og oljetåkeforebyggende tilsetningssystem. Denne formuleringen gir suveren ytelse innen en rekke bruksområder og har samtidig en fordel med hensyn på miljø og avfallshåndtering fordi den er klorfri.

Mobilmet 760-seriens egenskaper og mulige fordeler inkluderer:

EgenskaperFordeler
Suverene bearbeidingsegenskaperØkt produktivitet som følge av lengre levetid for verktøyet og mindre driftsstans for verktøybytte
 Forbedret overflatekvalitet, bedre toleranser og mindre dannelse av spon, som reduserer antallet arbeidsemner som må forkastes
Utmerket smøreevneForebygger oppheting av arbeidsemnene og gjør det mulig med høyere matehastigheter, og dermed lavere driftskostnader
Bredt bruksområdeVelegnet for et bredt spekter av krevende bearbeidingsprosesser av vanskelige ståltyper
Lys gjennomsiktig fargeVerktøyet og arbeidsemnet er klart synlig under bearbeiding
Anti-tåke formuleringTryggere arbeidsmiljø

Bruksområder

Mobilmet 760-serien anbefales for krevende skjæring av normalt og vanskelig bearbeidelig stål. Spesifikke bruksområder:

  • Mobilmet 762 er spesielt velegnet for boring, også for boring av dype hull med diameter under 20 mm, utvendig og innvendig gjengeskjæring, deling og automatdreiing av små arbeidsemner
  • Mobilmet 763 anbefales for boring av dype hull med diameter over 20 mm, innvendig og utvendig gjengeskjæring, fresing, girforming, broaching, deling og automatdreiing
  • Mobilmet 766 brukes til utvendig og innvendig gjengeskjæring, fresing, girhøvling og -forming, broaching, plansliping, deling og automatdreiing

Typiske produktdata

Mobilmet 760-serien762763766
Kinematisk viskositet   
cSt ved 40ºC10,018,036,0
cSt ved 100ºC3,04,06,0
Flammepunkt, ºC, COC160180205
Tetthet ved 15ºC, kg/l, ASTM D 12980,870,870,88
Svovel, Aktiv1.61.61.6
KlorNullNullNull
Tilsetningspakke for klar siktTilstedeTilstedeTilstede
Friksjonsmodifiserende tilsetningTilstedeTilstedeTilstede

 

Helse og sikkerhet

Basert på tilgjengelig informasjon er ikke dette produktet ventet å gi skadelige helsemessige virkninger når det brukes til det tiltenkte formålet og i henhold til anbefalinger som er gitt i HMS-databladet. HMS-datablader kan skaffes gjennom våre salgskontorer eller via Internett. Dette produktet må ikke brukes til andre formål enn det er tiltenkt. Vis hensyn til miljøet når brukt produkt skal avhendes.