Nuto H Series

Hydraulikkoljer

Oljene i Nuto™ H-serien er slitasjehemmende hydraulikkoljer av høy kvalitet som er beregnet på industri- og mobil bruk, hvor det kreves smøremidler med gode slitasjehemmende egenskaper.

Oljenes effektive oksidasjonsbestandighet og kjemiske stabilitet sørger for lang levetid på oljen ved moderat til krevende bruk.

Egenskaper og fordeler

•  Gode slitasjehemmende egenskaper bidrar til å redusere pumpeslitasje og forlenge levetiden på pumper

•  Korrosjonsbeskyttelse bidrar til å redusere virkningen av fuktighet på systemkomponentene

•  Filtreringsevnen hindrer filtertilstopping, selv i kontakt med vann

Bruksområder

    •  Systemer som bruker tannhjuls-, lamell-, radial- og aksialstempelpumper hvor det kreves oljer med slitasjebeskyttende egenskaper

    •  Når det ikke er mulig å unngå kontaminering eller lekkasje av hydraulikkoljen

    •  Der små mengder vann ikke kan unngås

Spesifikasjoner og Godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

32

46

68

100

150

Denison HF-0

X

X

X

 

 

 

Produktet oppfyller eller overgår kravene til:

32

46

68

100

150

Fives Cincinnati P-68

X

 

 

 

 

ASTM D6158 (Klasse HM)

X

X

X

 

 

DIN 51524-2:2017-06

X

X

X

X

 

ISO L-HM (ISO 11158:2023)

X

X

X

X

X

Fives Cincinnati P-69

 

 

X

 

 

Fives Cincinnati P-70

 

X

 

 

 

Typiske produktdata

Egenskap

32

46

68

100

150

Klasse

ISO VG 32

ISO VG 46

ISO VG 68

ISO VG 100

ISO VG 150

Kobberkorrosjon, 3 timer, 100 C, klassifisering, ASTM D130

1A

1A

1A

1A

1A

Tetthet ved 15 °C, kg/l, ASTM D1298

0,872

0,876

0,882

0,884

0,887

Emulsjon, tid til 3 ml emulsjon, 54 ºC, min, ASTM D1401

15

15

20

 

 

Emulsjon, tid til 3 ml emulsjon, 82 ºC, min, ASTM D1401

 

 

 

10

5

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

212

226

234

242

258

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

5,3

6,6

8,3

11,0

14,9

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

31,4

44,0

63,3

96,0

150

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-24

-24

-18

-18

-18

Viskositetsindeks, ASTM D2270

98

98

98

98

98

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx