Univis N Series

Hydraulikkolje

Univis™ N-serien består av førsteklasses, høytytende  hydraulikkoljer med slitasjehemmende egenskaper som er designet for å tilfredsstille kravene til et bredt utvalg av hydraulikkutstyr.  Produktene har en høy viskositetsindeks som bidrar til fremragende egenskaper ved både lave og høye temperaturer, og er et utmerket valg for utstyr som utsettes for et bredt spekter av oppstarts- og driftstemperaturer.  Univis N-serien er utviklet med god skjærstabilitet, noe som gjør at de kan brukes i driftsmiljøer med høyt trykk og høye temperaturer over lengre perioder. De gir lang levetid for olje og filter samt optimal utstyrsbeskyttelse, noe som reduserer kostnadene til både vedlikehold og produktavhending. Oljene i Univis N-serien består av utvalgte baseoljer av høy kvalitet og et nøye utvalgt tilsetningssystem som gir veldig gode slitasjehemmende egenskaper, beskyttelse mot rust og korrosjon, god demulgeringsevne, oksidasjonsbestandighet, gode skumdempningsegenskaper og hurtig luftslipp. De er utformet for å fungere med systemer som opererer under moderate driftsforhold hvor det kreves høye nivåer av slitasjebeskyttelse.

 

Egenskaper og fordeler

Bruk av hydraulikkoljene i Univis N-serien kan føre til mindre slitasje og korrosjon. Dette resulterer i lengre driftsperioder og lavere vedlikeholdskostnader.  Oljenes utmerkede oksidasjons- og termiske stabilitet sørger for lengre levetid på oljen ved å holde slam og avleiringer under kontroll. Univis N har meget gode flyteegenskaper ved lave temperaturer og god beskyttelse ved høye temperaturer.

• Høy viskositetsindeks og god skjærstabilitet sørger for veldig gode viskositetsegenskaper over lange perioder.

• Lave stivnepunkter bidrar til å  opprettholde en gode flyteevne ved lave temperaturer

• Høy ytelse og jevn hydraulisk drift som følge av hurtig luftslipp, meget god skumkontroll og god vannutskillingsevne

• Utmerket korrosjonsbestandighet reduserer fuktighetens negative virkning på systemkomponentene

• Effektiv oksidasjons- og termiske stabilitet gir mindre avleiringer og bedre ventilytelse

 

Bruksområder

• Univis N kan brukes på en lang rekke industrielle, mobile og maritime bruksområder

• Systemer hvor det er vanlig med kaldstart og høye driftstemperaturer

• Hydraulikksystemer som krever oljer med slitasjehemmende egenskaper

• Systemer med gir og lagre hvor milde slitasjehemmende egenskaper er ønsket

•  Systemer som krever en høy grad av belastbarhet og slitasjebeskyttelse

• Bruksområder hvor det finnes fuktighet og god korrosjonsbeskyttelse er en fordel

• Maskiner som bruker en lang rekke komponenter med variert metallurgi i maskindesignen

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

32

46

68

DENISON HF-0

X

X

X

DENISON HF-1

X

X

X

DENISON HF-2

X

X

X

 

Dette produktet anbefales for bruk hvor det kreves:

32

46

68

EATON I-286-S

X

X

X

EATON M-2950-S

X

X

X

 

Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:

32

46

68

DIN 51524-3:2017-06

X

X

X

ISO L-HV (ISO 11158:2023)

X

X

X

 

Typiske produktdata

Egenskap

32

46

68

Klasse

ISO 32

ISO 46

ISO 68

Brookfield-viskositet ved -20 °C, mPa.s, ASTM D2983

1740

3240

 

Kobberkorrosjon, 3 timer, 100 ºC, klassifisering, ASTM D 130

1A

1A

1A

Tetthet ved 15 °C, kg/l, ASTM D1298

0,876

0,875

0,879

Emulsjon, tid til 3 ml emulsjon, 54 ºC, min, ASTM D1401

5

10

10

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

208

216

222

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

6,39

8,19

11

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

32

46

68

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-48

-48

-42

Rustkarakteristika, prosedyre B, ASTM D665

PASS

PASS

PASS

Viskositetsindeks, ASTM D 2270

151

152

151

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx