Mobil 1™ ESP Formula P 5W-30

Avansert helsyntetisk motorolje

Mobil 1™ ESP Formula P 5W-30

Mobil 1™ ESP Formula P 5W-30 er en syntetisk motorolje med avansert ytelse som er utviklet for å bidra med eksepsjonell renseevne, slitasjebeskyttelse og samlet ytelse, i bensin- eller dieselmotorer som brukes i varmt eller kaldt klima. Mobil 1™ ESP Formula P 5W-30 er utviklet av eksperter for å bidra til å forlenge levetiden samt opprettholde effektiviteten til utslippsreduksjonssystemer.

Mobil 1 gjør at motoren holdes i like god stand som om den var ny!

 

Egenskaper og fordeler

Mobil 1™ ESP Formula P 5W-30 fremstilles med en patentert blanding av ledende komponenter som er sammensatt for å bidra til eksepsjonell renseevne og slitasjebeskyttelse i tillegg til mulighet for bedre drivstofføkonomi.

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Lavt askeinnhold

Hjelper med å redusere partikkeldannelse i dieselpartikkelfiltre

Lavt svovel- og fosforinnhold

Hjelper med å redusere forgiftning av bensinkatalysatorer

Aktive rensemidler

Hjelper med å redusere avleiringer og slamdannelse, slik at motoren får en lang og ren levetid

Unik varme- og oksidasjonsstabilitet

Hjelper med å redusere oljens aldring som igjen muliggjør lengre oljeskiftintervaller, samt tilstrekkelig beskyttelse og drift av motorer som brukes i land med varmt klima

Bedre friksjonsegenskaper

Mulighet for bedre drivstofføkonomi

Fremragende egenskaper ved lave temperaturer

Rask oppstart i kaldt vær og rask beskyttelse bidrar til å forlenge motorens levetid

 

Bruksområder

Mobil 1™ ESP Formula P 5W-30 anbefales for et bredt utvalg av personbiler, SUV-er og lette varebiler. Oljen er utviklet for moderne, høyeffektive bensin-, diesel- og hybridbiler fra PSA (Peugeot og Citroën), Mercedes-Benz og General Motors, samt for japanske og koreanske kjøretøyer som krever en SAE 0W-30-viskositetsklasse og én eller flere av spesifikasjonene som oljen støtter, samt muliggjør lengre oljeskiftintervaller der dette anbefales av produsenten.

 

Mobil 1™ Formula P ESP 5W-30 er sammensatt for å være fullt forenlig med de siste dieselpartikkelfiltre (DPF) og bensinkatalysatorer (CAT), og leverer utmerket ytelse og beskyttelse i kjøretøyer som brukes i varme klima.

 

Se brukerhåndboken for anbefalte viskositetsklasser og spesifikasjoner.  

 

Spesifikasjoner og godkjennelser  

Dette produktet har følgende godkjennelser:

GM dexos2

MB-godkjenning 229.31

MB-godkjenning 229.51

MB-godkjenning 229.52

Peugeot/Citroën Automobiles B71 2290

Peugeot/Citroën Automobiles B71 2297

 

Dette produktet anbefales for bruk hvor det kreves:

API CF

 

Produktet oppfyller eller overgår kravene til:

API SJ

API SL

API SM

API SN

ACEA C2

ACEA C3

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Klasse

SAE 5W-30

Kinematisk viskositet ved 100 C, mm2/s, ASTM D445

11,8

Kinematisk viskositet ved 40 C, mm2/s, ASTM D445

64

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

239

Stivnepunkt, °C, ASTM D97

-48

Tetthet ved 15 C, g/cm3, ASTM D4052

0,846

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx