Mobil 1™ ESP X2 0W-20

Avansert helsyntetisk motorolje

Mobil 1 ESP X2 0W20

Mobil 1™ ESP x2 0W-20 er en avansert helsyntetisk motorolje som er spesielt utviklet for å gi fremragende motorrenhet, slitasjebeskyttelse, slitestyrke og avansert drivstofføkonomi* slik at motoren holdes i like god stand som om den var ny. Mobil 1™ ESP x2 0W-20 er vår nyeste teknologi som er utviklet i samarbeid med sentrale europeiske utstyrsprodusenter, og kombinerer holdbarhet og beskyttelse i en motorolje som har lav viskositet og gir lav friksjon. Mobil 1™ ESP x2 0W-20 er utviklet av eksperter for å bidra til å forlenge levetiden og opprettholde effektiviteten til utslippsreduksjonssystemer i både diesel- og bensindrevne europeiske biler som krever en viskositetsklasse tilsvarende SAE 0W-20.

 

* sammenlignet med Mobil 1 ESP 5W-30.

 

Egenskaper og fordeler

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Aktive rensemidler

Hjelper med å hindre skadelige avleiringer, slik at motoren får en lang og ren levetid**

 

Gir fremragende motorrenhet og slamkontroll

 

** Sammenlignet med bilprodusentens standard

Unik varme- og oksidasjonsstabilitet

Hjelper med å redusere oljens aldring som igjen muliggjør lengre oljeskiftintervaller

Bedre friksjonsegenskaper

Gir opptil 4 % bedre drivstofføkonomi når du bytter fra en 5W-30-motorolje med høyere viskositet***

 

*** Den faktiske besparelsen avhenger av kjøretøy og motortype, utetemperatur og barometertrykk, kjøreforhold og den nåværende motoroljens viskositet.

Fremragende egenskaper ved lave temperaturer

Rask ytelse i kaldt vær bidrar til hurtig beskyttelse ved oppstart

Fremragende egenskaper ved høye temperaturer

Ga fremragende beskyttelse ved høye temperaturer over hele oljeskiftintervallet**

 

** Sammenlignet med bilprodusentens standard

Slitasjebeskyttelse

Gir fremragende slitasjebeskyttelse over hele oljeskiftintervallet**

 

** Sammenlignet med bilprodusentens standard

 

Bruksområder

Mobil 1 ESP x2 0W-20 anbefales for de nye høytytende bensin-, diesel- og hybridmotorene i europeiske kjøretøy som krever viskositetsklasser tilsvarende SAE 0W-20.

 

     •  Mobil 1 ESP X2 0W-20 kan kun brukes i de kjøretøyene som oljen er godkjent for. Oljen er ikke bakoverkompatibel med eldre bilmotorer.

 

     •  Mobil 1 ESP x2 0W-20 anbefales ikke for totaktsmotorer eller flymotorer, med mindre det er spesifikt godkjent av produsenten.

 

*** Les alltid brukerhåndboken for å sjekke produsentens anbefalinger om viskositetsklasse og spesifikasjoner for det aktuelle kjøretøyet

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

GM dexosD-lisensiert

MB-godkjenning 229.71

Porsche C20

VW 508 00

VW 509 00

 

Produktet oppfyller eller overgår kravene til:

API SL

ACEA C5

ACEA C6

API SN-krav til motortesting

API SP-MOTORTESTKRAV

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Klasse

SAE 0W-20

Viskositetsindeks, ASTM D2270

180

Tetthet ved 15,6 ºC, g/cm3, ASTM D4052

0,842

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

8,0

HTHS-viskositet ved 150 C, mPa.s, ASTM D4683

2,6

Sulfatert aske, wt%, ASTM D874

0,8

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

230

Stivnepunkt, °C, ASTM D97

-60

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx