Mobil 1™ Synthetic ATF

Avansert syntetisk automatgirolje

mobil 1 synthetic atf 1l

Mobil 1™ Synthetic ATF er en syntetisk olje som er laget for å møte de utfordrende kravene til en rekke moderne personbiler.

 

Egenskaper og fordeler

Mobil 1 Synthetic ATF overgår ytelsen til konvensjonelle ATF-oljer og bidrar til å gi utmerket motstandsdyktighet mot oljenedbryting og avleiring. Oljens høye, naturlige viskositetsindeks og stabilitet bidrar til å beskytte mot termisk nedbryting ved høye driftstemperaturer, samtidig som den gir utmerket ytelse ved omgivelsestemperaturer helt ned til -51 °C. Den bidrar også til å forbedre girkassens generelle holdbarhet og renhet. Nøkkelegenskaper og  potensielle fordeler inkluderer:

 

Spesifikasjoner

Fordeler og potensiell nytte

Forbedrede, langvarige friksjonsegenskaper

Bidrar til å forbedre og gi lengre girkasseeffektivitet, jevnere girskifte og drivstofføkonomi

Utmerket varme- og oksidasjonsstabilitet

Holder girkassene rene for å gi topp ytelse selv under krevende kjøreforhold

Meget god filmstyrke og slitasjebeskyttelse

Betydelig mindre slitasje og lenger levetid på girkassen

Utmerket flyteevne ved lav temperatur

Bidrar til å gi rask og pålitelig smøring ned til -51 °C

Fremragende skjærstabilitet

Viskositeten opprettholdes selv under de mest krevende driftsforhold ved høye temperaturer

Kompatibel med mineralske ATF oljer og alle vanlige pakningsmaterialer

Mindre betydning om det etterfylles med annen olje i nødstilfeller samt utmerket lekkasjekontroll

 

Bruksområder

     •  Mobil 1 Synthetic ATF er formulert for en rekke kjøretøy og anbefales til bruk i moderne biler med høy ytelse, terrengkjøretøyer, SUV-er, SUT-er, varebiler og andre lette lastebiler.  Oljen er ikke godkjent for bruk hvor det kreves en Mercon LV-godkjent olje.

     •  Anbefales av Imperial Oil til bruk som krever Dexron- , Ford Mercon- og Mercon V- ytelsesnivåer.

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet anbefales for bruk hvor det kreves:

ALLISON C-4

FORD MERCON

GM DEXRON III H

GM DEXRON IIE

GM DEXRON II D

GM DEXRON II

GM DEXRON

VOLVO 97340

GM DEXRON IIiG

 

Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:

FORD MERCON V

JASO 1-A

 

Typiske produktdata

Egenskap

Klasse

MERCON V

ASTM-farge, ASTM D1500

Rød

Brookfield-viskositet ved -40 °C, mPa.s, ASTM D2983

10040

Tetthet ved 15,6 ºC, g/ml, ASTM D4052

0,846

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

220

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

7,4

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

36,3

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-51

Viskositetsindeks, ASTM D 2270

176

 

Helse og sikkerhet

http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspxHelse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på