Mobil ATF 134

Automatgirolje

Mobil ATF 134 er en automatgirolje som er sammensatt med utvalgte HVI-baseoljer og anbefales for bruk i automatgirkasser fra Mercedes.

Datasheets

 

Egenskaper og fordeler

Mobil ATF 134 er utviklet med et avansert tilsetningssystem kombinert med en nøye utvalgt sammensetning av HVI-baseoljer som gir veldig god termisk stabilitet og slitasjebestandighet og meget gode egenskaper ved lav temperatur. Nøkkelegenskaper og -fordeler:

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Utmerket pumpbarhet og sirkulasjon ved lave temperaturer

Veldig gode kaldstartsegenskaper

Forbedrede slitasjehemmende egenskaper

Forbedrer slitasjebeskyttelse og gir lengre levetid for girkasser

Sammensatt for å oppfylle de nyeste friksjonskravene

Gir problemfri bruk i hele girkassens brukstid

Utmerket beskyttelse mot nedbrytning ved høye driftstemperaturer

For en lengre brukstid

 

Bruksområder

Mobil ATF 134 anbefales til bruk i siste generasjon av Mercedes Benz' syvtrinns automatgirkasser.  Den er godkjent ifølge MB 236.14. 

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

MB-godkjenning 236.14

 

Typiske produktdata

Egenskap

Farge, DIN ISO 2549

Rød

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, EN ISO 2592

200

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, DIN 51562-1

6,5

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, DIN 51562-1

29,6

Stivnepunkt, ºC, DIN ISO 3016

-51

Viskositet, Brookfield, ved -40 ºC, cP, DIN 51398

8500

Viskositetsindeks, DIN 2909

185

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx