Mobil ATF™ 220

Automatgirolje

MOBIL ATF 220

Mobil ATF 220 er en høytytende olje for automatgir i eldre motorkjøretøy som krever en Dexron IID-olje.  Den kan brukes også som en hydraulikkolje på bestemte bruksområder.

 

Egenskaper og fordeler

Mobil ATF 220 er fremstilt av konvensjonelle baseoljer av høy kvalitet kombinert med et spesielt tilsetningssystem som inneholder viskositetsindeksforbedrere, antioksidanter og skumdempere, som alle bidrar til å gi en jevne og kontrollerte friksjons-/slitasjeegenskaper. Produktet sørger for utmerkede kjøreegenskaper under ulike kjøreforhold og er spesielt godt egnet for bruk i motorkjøretøy fra før 1994. Nøkkelegenskaper og -fordeler inkluderer:

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

God varme- og oksidasjonsstabilitet

Motvirker dannelse av lakk, slam og avleiringer for rene girkasser og effektiv drift over hele oljens levetid

Gode slitasjehemmende egenskaper

Overholder slitasjekravene for å bidra til lengre levetid for girkassen

Utmerket flyteevne ved lav temperatur

Bidrar til enklere oppstart samt ren og rask smøring ved lave temperaturer

Effektive skumdempende egenskaper

Jevn giring og redusert oljetap under krevende driftsforhold

Kompatibel med alle vanlige pakningsmaterialer som brukes i girkasser av typen IID

Sørger for effektiv lekkasjekontroll

 

Bruksområder

Mobil ATF 220 anbefales for noen automatgirkasser og manuelle girkasser i personbiler og lette lastebiler som krever en olje med Dexron IID-ytelse, samt de tilhørende servostyringssystemene. Oljen egner seg også til hydraulikksystemer i landbruksutstyr og andre installasjoner med lignende oljebehov. Det anbefales at brukeren rådfører seg med produsentens krav.  Andre bruksområder omfatter:

     •  Girkasser, servostyring og andre hydraulikksystemer i anleggsutstyr som krever Dexron IID- eller Allison C-4-olje

     •  Industrielle hydraulikksystemer og komponenter.

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

MAN 339 Typ V1

MAN 339 Typ Z1

MB-godkjenning 236.7

VOITH TURBO H55.6335.xx

ZF TE-ML 04D

ZF TE-ML 11A

ZF TE-ML 14A

 

Dette produktet anbefales for bruk hvor det kreves:

Allison C-4

CATERPILLAR TO-2

Ford ESR-M2C163-A2

GM DEXRON II

GM Type A (Suffix A)

Renk Doromat

VOLVO 97340

 

Typiske produktdata

Egenskap

Brookfield-viskositet ved -40 °C, mPa.s, ASTM D2983

33 000

Farge, visuell

Rød

Tetthet ved 15 ºC, g/ml, ASTM D4052

0,870

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

200

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

7,0

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

37,0

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-44

Viskositetsindeks, ASTM D 2270

153

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx