Mobil ATF™ 320

Automatgirolje

mobil atf 320 eu 1l

Mobil ATF 320 er en ekstra høytytende automatgirolje.

 

Mobil ATF 320 anbefales for bruk i de fleste personbiler og nyttekjøretøy med automatgir. Oljen er også egnet for servostyringssystemer, hydraulikkutstyr og enkelte manuelle gir som krever automatgirolje.

 

Egenskaper og fordeler

•  Riktige friksjonskarakteristikker sørger for jevn giring på flere bruksområder

 

•  Beskyttelse mot nedbrytning ved høye driftstemperaturer og lengre brukstid

 

•  Pumpeevne og sirkulasjon ved lave temperaturer sikrer bedre ytelse ved kaldstart

 

•  Kompatibel med alle konvensjonelle pakningsmaterialer som finnes i girkasser

 

Bruksområder

Mobil ATF 320 anbefales for bruk i de fleste personbiler og nyttekjøretøy med automatgir. Oljen er også egnet for servostyringssystemer, hydraulikkutstyr og enkelte manuelle gir som krever automatgirolje.

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

MAN 339 Typ Z1

MAN 339 Typ V1

Voith Turbo H55.6335.xx

ZF TE-ML 14A

ZF TE-ML 04D

ZF TE-ML 17C

ZF TE-ML 03D

VOLVO 97341

MAN 339 Typ L1

 

Dette produktet anbefales for bruk hvor det kreves:

Allison C-4

Ford MERCON

GM DEXRON IIiG

 

Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:

R. Bosch AS TE-ML 09

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Brookfield-viskositet ved -40 °C, mPa.s, ASTM D2983

17900

Tetthet ved 15 C, g/ml, ASTM D4052

0,856

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

220

Kinematisk viskositet ved 100 C, mm2/s, ASTM D445

7,6

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx