Mobil ATF 3309

Automatgirolje

Mobil ATF™ 3309 er et høytytende smøremiddel som oppfyller utstyrsprodusentens spesifikasjoner for bruk i visse typer automatgirkasser med glidekontrollert låsing.

 

Datasheets

Egenskaper og fordeler

Den unike sammensetningen i Mobil ATF 3309 er fremstilt for å garantere utmerket smøring av spesifiserte automatgirkasser med glidekontrollert låsing. Disse enestående ytelsesegenskapene innebærer betydelige driftsfordeler, som bl.a.:

• Utmerkede smøreegenskaper for stille drift og jevne girskift i godkjente girkasser

•  Kontrollerte friksjonsegenskaper for jevn og effektiv kraftoverføring ved alle normale temperaturnivåer

• Bidrar til å kontrollere vibrasjon i girkassen og gir utmerkede kjøreegenskaper

•  Bidrar til økt levetid på girkassen på grunn av høy slitasjekontroll

•  Lang levetid på oljen som følge av utmerket oksidasjonsbestandighet

•  Utmerket viskositetsstabilitet (høy viskositetsindeks) sørger for tilstrekkelig smøring uten for kraftig fortynning ved høy temperatur og fortykning ved lave oppstartstemperaturer.

•  God motstand mot skumming

•  Utmerket beskyttelse mot rustdannelse og korrosjon

•  Kompatibel med tetningsmaterialer av syntetisk gummi

 

Bruksområder

Mobil ATF 3309 anbefales for bruk i girkasser som krever en olje av JWS 3309- eller GM 9986195-kvalitet Anbefales også for servicepåfylling hvor Toyota T-IV er påkrevet.  Se brukerhåndboken for riktig oljespesifikasjon.

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet anbefales for bruk hvor det kreves:

AUDI G-055-025-A2

GM 9986195

TOYOTA T-IV

 

Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:

FORD WSS-M2C924-A

 

Typiske produktdata

Egenskap

Brookfield-viskositet ved -40 °C, mPa.s, ASTM D2983

13 000

Farge, visuell

Rød

Tetthet ved 15 ºC, g/cm3, ASTM D4052

0,852

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

198

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

7,1

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

33

Viskositetsindeks, ASTM D 2270

181

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx