Mobil ATF SHC™

Syntetisk automatgirolje med overlegen ytelse

mobil atf shc 1l

Mobil ATF SHC™ er en syntetisk automatgirolje med overlegen ytelse, som er laget for å møte de høye kravene til automatgir som arbeider under krevende driftsforhold med høy belastning og temperaturer. Den innebygde høye viskositetsindeksen og stabiliteten til Mobil ATF SHC bidrar til å beskytte mot termisk nedbryting ved høye temperaturer, samtidig som den gir utmerket ytelse ved temperaturer ned til under -40 °C.

 

Egenskaper og fordeler

Mobil 1 ATF SHC kombinerer syntetisk baseolje og et overlegent, avbalansert tilsetningssystem for å gi en betydelig høyere grad av ytelse i forhold til konvensjonelle oljer. Denne ATF-oljen sikrer forbedret renhet for transmisjonen, utmerkete skifteegenskaper og forlenget levetid både for transmisjon og olje ved alle driftsforhold og ytelsesnivåer.

EgenskaperFordeler og potensielle gevinster
Forbedrede og langtidsvirkende friksjonsegenskaperØker og utvider transmisjonens effektivitet, evne til jevne girskift og mulighet til forbedret dristofføkonomi
Eksepsjonell oksidasjonsstabilitet og termisk stabilitetHolder transmisjon ren for å gi utvidet levetid og ytelse selv under krevende kjøreforhold
Meget god filmstyrke og slitasjebeskyttelseBetydelig mindre slitasje og lengre levetid for transmisjonen
Utmerket flyteevne ved lav temperaturGir rask og pålitelig smøring ned til under -40 °C
Eksepsjonell skjærstabilitetViskositeten opprettholdes selv under de mest krevende driftsforhold ved høye temperaturer
Kompatibel med mineralske ATF-oljer og alle vanlige pakningsmaterialerIngen problemer med eventuell etterfylling med annen olje i nødsfall, samt utmerket lekkasjekontroll

 

Bruksområde

Mobil ATF SHC anbefales til moderne transmisjoner som arbeider under krevende forhold med høye belastninger ved både høye og lave temperaturer. Den er ideell til manuelle girkasser som er konstruert for å bruke ATF-oljer. Her vil den gi utmerkede sjalteegenskaper og beskyttelse under krevende driftsforhold. Mobil ATF SHC anbefales til biler, lastebiler og andre kjøretøyer som forlanger høy ytelse. I henhold til ExxonMobil, er Mobil ATF SHC av følgende kvalitetsnivå som er aktuell for:

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Mobil SHC ATF har følgende maskinbyggergodkjennelser: 
ZF TE-ML 14BX
ZF TE-ML 16LX
ZF TE-ML 09XX
MB-Approval 236.8X
MAN 339 TYPE Z3X
MAN 339 TYPE V2X

 

I følge ExxonMobil, er Mobil ATF SHC av følgende kvalitetsnivå: 
GM DEXRON IIEX
ALLISON C-4X
CAT TO-2X
RENK DOROMATX

 

Typiske produktdata

Mobil SHC ATF 
Viskositet, ASTM D 445 
cSt ved 40ºC33
cSt ved 100ºC7,4
Brookfield Viskositet, ASTM D 5293 
-cP ved -40 °C7000
Viskositetsindeks (VI), ASTM D 2270200
Flytepunkt, ºC, ASTM D 97-51
Flammepunkt, ºC, ASTM D 92210
FargeRød

 

Helse og sikkerhet

Basert på tilgjengelig informasjon er ikke dette produktet ventet å gi skadelige helsemessige virkninger når det brukes til det tiltenkte formålet og i henhold til anbefalinger som er gitt i HMS-databladet. HMS-datablader kan skaffes gjennom våre salgskontorer eller via Internett. Dette produktet må ikke brukes til andre formål enn det er tiltenkt. Vis hensyn til miljøet når brukt produkt skal avhendes.