Mobil Delvac 1™ Gear Oil LS 75W-90

Helsyntetisk differensialbremsolje

mobil delvac 1 gear oil ls 75w90 eu 20l

Mobil Delvac™ 1 Gear Oil LS 75W-90 er en helsyntetisk differensialbremsolje basert på syntetiske baseoljer og et avansert tilsetningssystem. Den er utviklet for bruk i lett og tungt belastede drivlinjer, den har høy belastbarhet i akslinger og sluttdrev hvor ekstreme trykk og tung last forventes Mobil Delvac 1 Gear Oil LS 75W-90 har enestående varme- og oksidasjonsstabilitet, høy viskositetsindeks (VI), ekstremt lavt flytepunkt og flyteevne ved lav temperatur.  Mobil Delvac 1 Gear Oil LS 75W-90 passer for oljeskift i mange hypoid-differensialbremser.

 

Egenskaper og fordeler

De innovative drivlinjedesignene som er utviklet med dagens teknologi har i stor grad forbedret ytelsen til tungt belastet utstyr på og utenfor motorveiene når det gjelder last, dreiemoment, hastighet, pålitelighet og kontroll.  Disse designene har endret seg og stiller høyere krav til drivlinjeoljer for å gi høyere ytelse, inkludert mulighet for differensialbremser, økt produktivitet og reduserte driftskostnader.  Friksjonskontroll, slitasjebeskyttelse, varme- og skjærstabilitet, rust- og korrosjonsbeskyttelse samt beskyttelse av pakninger, er egenskaper som må være optimalt avbalansert å ekstra kraftige sluttdrev for å bidra til lengre levetid på girkassen og pakninger, jevn drift, drivstofføkonomi samt høyt dreiemoment med høy belastning over et bredt spekter av bruksområder. Mobil Delvac 1 Gear Oil LS 75W-90 er utviklet for å gi enestående ytelse og lave totale driftskostnader knyttet til smøring i mange moderne tungt belastede sluttdrev som krever differensialbremser.  De viktigste fordelene omfatter:

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Veldig god varmestabilitet og lav oksidasjon ved høye temperaturer

Lang gir- og lagerlevetid grunnet minimale avleiringer

Lang pakningslevetid

Utmerket beskyttelse mot slitasje pga. lav hastighet / høyt dreiemoment, og ripedannelse ved høy hastighet

Økt belastbarhet

Bidrar til reduserte vedlikeholdskostnader og lang levetid på utstyret

Fremragende skjærstabilitet

Bevarer viskositeten og filmstyrken under krevende driftsforhold for å hindre slitasje

Bedre friksjonsegenskaper

Bidrar til å forbedre drivstofføkonomi og reduserer driftskostnader

Suverene flytegenskaper ved lave temperaturer sammenlignet med mineraloljer

Bidrar til redusert slitasje og enkel oppstart

God motstand mot skumming

Opprettholder filmstyrken for effektiv smøring

Kompatibel med typiske tetninger og pakninger som brukes i kjøretøy

Minimal lekkasje og redusert forurensning

 

Bruksområder

Anbefales av ExxonMobil for bruk i:

     • Tungt belastede manuelle girkasser, akslinger, sluttdrev og oljeskift i mange differensialbremser som krever API GL-5-ytelse

     • Lett og tung lastebiltransport, samt busser og varebiler

     • I terrengvirksomhet, inkludert anleggsvirksomhet, gruvedrift, steinbruddsdrift og landbruk

     • Andre tungt belastede industrigir, inkludert hypoid- og snekkegir, som drives under forhold hvor høy hastighet/slagbelastning, høy hastighet / lavt dreiemoment, og/eller lav hastighet / høyt dreiemoment er normen

     • Fabrikkfylling, etterfylling og vanlig oljeskift for differensialer, sluttdrev, fordelingsgirkasser og andre girtyper hvor det anbefales å bruke smøremidler som tilsvarer API GL-5, universalsmøremidler eller giroljer for personbiler

     • Anbefales for utstyr som reduksjonsgir for vinsjer og girdrev for beltevogner som utsettes for temperaturer under frysepunktet

     • Må ikke brukes til utstyr som krever ytelse tilsvarende API GL-4

     • Ikke egnet for automatiske, manuelle eller halvautomatiske girkasser hvor det anbefales å bruke motorolje eller automatgiroljer

     • Når det kreves lengre vedlikeholdsintervaller og garantier

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Produktet oppfyller eller overgår kravene til:

API GL-5

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Klasse

SAE 75W-90

Tetthet ved 15 C, g/cm3, ASTM D4052

0,88

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

214

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

14,0

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

94,2

Stivnepunkt, °C, ASTM D97

-48

Viskositetsindeks, ASTM D2270

153

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx