Mobil Delvac 1™ Gear Oil LS 75W-90

Helsyntetisk limited-slip girolje

mobil delvac 1 gear oil ls 75w90 eu 20l

Mobil Delvac™ 1 Gear Oil LS 75W-90 er en helsyntetisk limited-slip girolje som har blitt fremstilt fra syntetiske baseoljer og et avansert additivssystem. Den er egnet for bruk i lette og tunge drivlinjer og gir flott lastbæringsevne i akslinger og sluttdrev, hvor ekstremt trykk og slagbelastning forventes. Mobil Delvac 1 Gear Oil LS 75W-90 gir fremragende termisk stabilitet og oksideringsstabilitet, høy viskositetsindeks (VI), ekstremt lavt flytepunkt og flyteegenskaper ved lave temperaturer.  Mobil Delvac 1 Gear Oil LS 75W-90 er egnet for bruk ved serviceoppfylling, i mange limited-slip hypoiddifferensialer.

 

Egenskaper og fordeler

Dagens teknologi har økt yteevnen til alle typer tunge rullende materiell kolossalt når det gjelder belastning, dreiemoment, hastighet, kontroll og pålitelighet gjennom innovativ drivlinjedesign.Disse konstruksjonene har endret og økt kravene til drivlinjevæskene slik at de må gi økt ytelse, innbefattet limited-slip muligheter, økt produktivitet og reduserte driftskostnader.For tunge sluttdrev, kontrollert friksjon, slitasjebeskyttelse, termisk stabilitet, skjærstabilitet, beskyttelse mot rust og korrosjon samt beskyttelse av pakninger, er en rekke egenskaper som må avbalanseres optimalt for å gi forlenget levetid for girkasse og pakninger, jevn drift, drivstofføkonomi samt høy belastning og høyt dreiemoment over et bredt spekter av bruksområder. Mobil Delvac 1 Gear Oil LS 75W-90 er laget for å levere fremragende ytelse og lave totale oljerelaterte driftskostnader i mange moderne tinge sluttdrev, som krever limited-slip-evne.Nøkkelfordelene innbefatter:

EgenskaperFordeler og potensiell nytte
Eksepsjonell termisk stabilitet og lav  oksidasjon ved høye temperaturer.Lang gir- og lagerlevetid grunnet minimal avleiring.
 Lang pakningslevetid
Fremragende beskyttelse mot slitasje pga. lav hastighet/høyt dreiemoment, og mot avskalling fra høy hastighetØkt lastbæringsevne.
 Bidrar til reduserte vedlikeholdskostnader og lang utstyrslevetid
Fremragende skjærstabilitetBeholder viskositets- og filmstyrke under harde driftsforhold, som forhindrer slitasje
Forbedret friksjonsegenskaperBidrar til å forbedre drivstofføkonomi og reduserer driftskostnader
Suverene flyteegenskaper ved lave temperaturer sammenlignet med mineraloljer.Bidrar til redusert slitasje og enkel oppstart
God resistans mot skummingOpprettholder filmstyrken for effektiv smøring
Kompatibel med typiske tetninger og pakninger for autotransmisjonerMinimal lekkasje og redusert forurensing

Bruksområder

      Anbefalt av Exxonmobil til bruk i:

  • Tunge manuelle transmisjoner, akslinger, sluttdrev og serviceoppfyllinger i mange limited-slip-differensialer som krever ytelsen til API GL-5
  • Lastebiler som går i lett og tung veitransport, busser og varebiler
  • Anleggsvirksomhet, inkludert: bygging, gruvedrift, steinbruddsdrift og landbruk
  • Andre tunge industrielle gir som omfatter hypoid-gir og snekkedrev som opererer under forhold hvor høy hastighet/slagbelastning, høy hastighet/lavt dreiemoment, og/eller lav hastighet/høyt dreiemoment er normen
  • Anbefales for fabrikkoppfylling, etterfylling og vanlig oljeskift av differensialer, sluttdrev, overføringskasser og andre giranvendelser, hvor smøremidler oppfyller API GL-5 til flere formål, eller hvor det anbefales smøremidler for høytrykkgir i autotransmisjoner.
  • Anbefalt for utstyr slik som vinsjreduksjonsgir og kjøretøy med propulsjonskrabbegir som er utsatt for temperaturer under null.
  • Ikke anbefalt for bruksområder som krever API GL-4
  • Ikke beregnet på automatiske, manuelle, eller halvautomatiske transmisjoner der motorolje eller autogiroljer er anbefalt.
  • Der det kreves forlenget serviceintervaller og garantier.

Spesifikasjoner og godkjennelser

Mobil Delvac 1 Gear Oil LS 75W-90 møter eller ovegår kravene til: 
API GL-5X

 

Typiske egenskaper

Mobil Delvac 1 Gear Oil LS 75W-90 
SAE-klasse75W-90
Viskositet, ASTM D 445 
cSt ved 40 ºC94.2
cSt ved 100 °C14.0
Viskositetsindeks, ASTM D 2270153
Stivnepunkt, °C, ASTM D 97-48
Flammepunkt, °C, ASTM D 92214
Densitet v/ 15 °C, kg/l, ASTM D 40520.88

 

Helse og sikkerhet

Basert på tilgjengelig informasjon er ikke dette produktet ventet å gi skadelige helsemessige virkninger når det brukes til det tiltenkte formålet og i henhold til anbefalinger som er gitt i HMS-databladet. HMS-datablader kan skaffes gjennom våre salgskontorer eller via Internett, ellers så kan det skaffes fra selgere til kunder dersom loven påkrever det. Dette produktet må ikke brukes til andre formål enn det er tiltenkt. Vis hensyn til miljøet når brukt produkt skal avhendes.