Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT 75W-90

Transmisjonsolje med suveren ytelse

Generic Packshot Imagery

Mobil Delvac™ 1 Transmission Fluid MBT  er en helsyntetisk SAE 75W-90 manuell transmisjonsolje.  Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT 75W-90 har fremragende viskositets- og temperaturegenskaper.

 

Egenskaper og fordeler

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT er formulert med et avansert tilsetningssystem som gir utmerket termisk stabilitet og slitasjebestandighet. Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT opprettholder lavere temperaturer i transmisjonen enn konvensjonelle transmisjonsoljer. Den anbefales for de fleste manuelle transmisjoner, transaksler og milde hypoidaksler hvor det ikke er nødvendig med API GL-5 -olje. Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT er egnet til bruk i transmisjoner (girkasser) hvor smøreoljer er utsatt for meget høye temperaturer og drives under full belastning.

 

Bruksområde

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT er godkjent i henhold til Mercedes-Benz spesifikasjonsark MB 235.11 som dekker Actros manuelle transmisjoner, innbefattet de med transferkasser.

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT har følgende utstyrsprodusentgodkjennelser:SAE 75W-90
MB-Approval 235.11X

 

Typiske produktdata

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT 
SAE-klasseSAE 75W-90
Viskositet, ASTM D 445 
cSt v/ 40°C96.3
cSt v/ 100°C14.7
Brookfield viskositet v/ -40°C, cP maks.59000
Stivnepunkt, °C, ASTM D 97-45
Flammepunkt, °C, ASTM D 92, min.179
Viskositetsindeks, ASTM D 2270159

 

Helse og sikkerhet

Basert på tilgjengelig informasjon er ikke dette produktet ventet å gi skadelige helsemessige virkninger når det brukes til det tiltenkte formålet og i henhold til anbefalinger som er gitt i HMS-databladet. HMS-datablader kan skaffes gjennom våre salgskontorer eller via Internett. Dette produktet må ikke brukes til andre formål enn det er tiltenkt. Vis hensyn til miljøet når brukt produkt skal avhendes.