Mobil Delvac 1™ Transmission Fluid V30

Et smøremiddel for transmisjoner med overlegen ytelse

Generic Packshot Imagery

Mobil Delvac™ 1 Transmission Fluid V30 er et helsyntetisk smøremiddel for tunge manuelle transmisjoner som er utviklet for å imøtekomme strenge krav. Anbefales til helårssmøring av manuelle transmisjoner i lett til tungt utstyr som brukes på og utenfor motorveien i en rekke miljøer. Mobil Delvac 1 Transmission Fluid V30 benytter den nyeste teknologien for smøring basert på syntetiske baseoljer og et avansert tilsetningssystem, noe som gir betydelige fordeler i forhold til vanlige giroljer. Dette avanserte tilsetningssystemet gir enestående ytelse ved høye temperaturer med optimalisert beskyttelse mot oksidasjon, slitasje og korrosjon. På grunn av høy viskositetsindeks og en blanding av syntetiske baseoljer, gir dette sterkere filmstyrke ved høyere temperaturer enn vanlige oljer. Denne teknologien sikrer også effektiv smøring ved ekstremt lave temperaturer. Mobil Delvac 1 Transmission Fluid V30 anbefales for manuelle transmisjoner bortsett fra hypoidgir.

 

Egenskaper og fordeler

Dagens teknologi har forbedret ytelsen betraktelig for tunge lastebiler når det gjelder last, hastighet, kontroll og pålitelighet gjennom innovativt design av drivverk.  Denne utviklingen har endret og økt kravene til oljer som brukes i drivverk for å gi høyere ytelse med lengre oljeskiftintervaller. For tunge transmisjoner; friksjonskontroll, slitasjebeskyttelse, varmestabilitet, skjærstabilitet, rust- og korrosjonsbeskyttelse i tillegg til pakningsbeskyttelse er funksjoner som må være korrekt balansert. Dette vil kunne gi forlenget levetid for transmisjoner med synkronisering, gi jevne girskift, økt effektivitet og høyere belastningskapasitet over et bredt spekter av bruksområder og driftsmiljøer. De viktigste fordelene med Mobil Delvac 1 Transmission Fluid V30 sammenlignet med vanlige mineralske giroljer omfatter:

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Fremragende lastbæring, slitasjebeskyttelse og ytelse under ekstremt trykk (EP)

Bidrar til å beskytte mot slitasje under tøffe forhold gjennomhele girkassens levetid

Enestående beskyttelse mot avleiringer

Bidrar til lang pakningslevetid og lengre oljeskift- og serviceintervaller

Høy beskyttelse mot korrosjon av kopper og kopperlegeringer

Bidrar til å beskytte og forlenge levetiden til synkroniseringer, samt til bedre ytelse ved girskift

Optimalisert varme- og oksidasjonsbeskyttelse

Bidrar til lengre oljeskiftintervaller og kontroll over vedlikeholdskostnader

Fremragende skjærstabilitet

Bidrar til å opprettholde viskositeten og filmstyrken, som girbedre slitasjebeskyttelse ved krevende drift

Fremragende flyteevne ved lave temperaturer

Bidrar til raskere oppstart, enkelt girskift og redusert slitasje ved oppstart i lave temperaturer

Gir lengre oljeskift- og serviceintervaller

Bidrar til å redusere driftskostnader og til forbedret produktivitet

Optimaliserte og stabile friksjonsegenskaper

Bidrar til smidige og hurtige girskift

 

Bruksområder

Anbefales av ExxonMobil for bruk i:

     •  Tunge manuelle transmisjoner, spesielt de som krever en Volvo 97307- eller 97318-oljetype (se anbefalinger i brukehåndboken)

     •  Lett og tung lastebiltransport, samt busser på motorveier

     •  Bruksområder i regioner med svært lave vintertemperaturer

     •  Bruksområder som krever lengre serviceintervaller og garantier

     •  Brukes sammen med Mobil Delvac syntetisk girolje i bakaksler for maksimal drivlinjeeffektivitet og forbedret drivstofføkonomi

     •  IKKE egnet for hypoidgir-applikasjoner i differensialer og sluttdrev, verken for etterfylling eller påfylling, der API service GL-5 eller MIL-PRF-2105E smøremidler er spesifisert i brukerhåndboken.

     •  MAN 341 type E4

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende produsentgodkjennelser:

VOLVO 97307

VOLVO 97318

Typiske produktdata

Egenskap

 

Klasse

SAE 75W-80

Tetthet ved 15,6 ºC, g/ml, ASTM D4052

0,85

Flammepunkt, ºC, ASTM D92

242

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

9,2

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

54

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-51

Viskositetsindeks, ASTM D 2270

152

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx