Mobil Delvac 1240

Dieselmotoroljer med høy ytelse

Mobil Delvac 1240 er en monogradsolje med høy ytelse beregnet for dieselmotorer. Oljene er formulert med høykvalitets baseoljer og et balansert system av tilsetninger med askefrie dispergenter, metalliske detergenter og inhibitorer for å kontrollere oksidasjon, slitasje, korrosjon og rust. Oljen brukes til en lang rekke formål der SAE 40 monogradsolje anbefales, inklusive 2-taktsmotorer (f.eks. Detroit Diesel-serien 53, 71 og 92-serien 2-taktsmotorer).

 

Datasheets

Egenskaper og fordeler

De viktigste fordelene med Mobil Delvac 1200 monogradsoljer er:

EgenskaperFordeler og mulige gevinster
God oksidasjonsstabilitet og termisk stabilitetHolder motoren ren og gir forlenget levetid for oljen
God beskyttelse mot rust og korrosjonLang levetid for motor og andre komponenter

Bruksområde

      Anbefalt av Exxonmobil til bruk i:

  • Dieseldrevet utstyr, inklusive 2-taktsmotorer
  • Lette og middels tunge vare- og lastebiler
  • Anleggsutstyr, bl.a. innen entreprenørbransjen, bergverksindustrien og i landbruket

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Mobil Delvac 1240 er anbefalt av ExxonMobil for bruk i følgende applikasjoner:Mobil Delvac 1240
API CF/CF-2/SFX

Typiske produktdata

Mobil Delvac 1240 
SAE grad40
Viskositet, ASTM D 445 
cSt ved 40ºC158
cSt ved 100ºC15.5
Viskositetsindeks (VI), ASTM D 227099
Sulfatert aske, vekt%, ASTM D 8740.8
Base tall (TBN), mg KOH/g, ASTM D 28967.1
Flytepunkt, ºC, ASTM D 97-21
Flammepunkt, ºC, ASTM D 92247
Tetthet ved 15ºC kg/l, ASTM D 40520.90

 

Helse og sikkerhet

Basert på tilgjengelig informasjon er ikke dette produktet ventet å gi skadelige helsemessige virkninger når det brukes til det tiltenkte formålet og i henhold til anbefalinger som er gitt i HMS-databladet. HMS-datablader kan skaffes gjennom våre salgskontorer eller via Internett. Dette produktet må ikke brukes til andre formål enn det er tiltenkt. Vis hensyn til miljøet når brukt produkt skal avhendes.