Mobil Delvac 1320,1330, 1340 og 1350 er monogradsoljer med høy ytelse beregnet for dieselmotorer. Oljene er formulert med teknisk avanserte baseoljer og et balansert system med tilsetningsstoffer. De er spesielt utviklet for å gi god ytelse i turboladede motorer med intercooler som opererer under krevende forhold både innen transport- og anleggsbransjen. Oljene i Mobil Delvac 1300-serien brukes til en lang rekke formål der monogradsoljer anbefales.

Datasheets

Egenskaper og fordeler

Fordelene med Mobil Delvac 1300 monogradsoljer er:

EgenskaperFordeler og mulige gevinster
God beskyttelse mot fortykning av oljen, mot avsetninger ved høye temperaturer, slamdannelse, nedbryting av oljen og korrosjonForlenget levetid for motoren
Mindre slitasje
Meget god beskyttelse mot fastbrente stempelringer
Utvidet TBN-reserveLangsiktig kontroll med slitasje og avsetninger Kontroll med syredannelse ved bruk av drivstoff med høyt svovelinnhold

 

Bruksområder

  • Dieseldrevet utstyr, både med og uten turbolader
  • Lette og middels tunge vare- og lastebiler
  • Anleggsutstyr bl.a. innen entreprenørbransjen, bergverksindustrien og landbruket

Spesifikasjoner og godkjennelser

Mobil Delvac monogradsoljer er anbefalt av EM for bruk i følgende applikasjonerMobil Delvac 1320Mobil Delvac 1330Mobil Delvac 1340Mobil Delvac 1350
API CF/SFXXXX

 

Typiske produktdata

Mobil Delvac Monogradsoljer1320133013401350
SAE grad20304050
Viskositet, ASTM D 445    
cSt ved 40ºC61106146232
cSt ved 100ºC8.411.814.619.9
Viskositetsindeks (VI), ASTM D 2270108999999
Sulfatert aske, vekt%, ASTM D 8741.31.31.31.3
Base tall (TBN), mg KOH/g, ASTM D 289610.110.110.110.1
Flytepunkt, ºC, ASTM D 97-21-21-21-18
Flammepunkt, ºC, ASTM D 92232256254260
Tetthet ved 15ºC kg/l, ASTM D 40520.8870.8930.8970.902

 

Helse og sikkerhet

Basert på tilgjengelig informasjon er ikke dette produktet ventet å gi skadelige helsemessige virkninger når det brukes til det tiltenkte formålet og i henhold til anbefalinger som er gitt i HMS-databladet. HMS-datablader kan skaffes gjennom våre salgskontorer eller via Internett. Dette produktet må ikke brukes til andre formål enn det er tiltenkt. Vis hensyn til miljøet når brukt produkt skal avhendes.