Mobil Delvac CNG/LNG 15W-40

Høytytende motorolje for gnisttente busser og lastebiler som går på CNG og LNG

Mobil Delvac™ CNG/LNG 15W-40 er en høytytende motorolje for tungt belastede motorer som er utviklet spesielt for gnisttente busser og lastebiler som går på CNG og LNG. Den gir utmerket ytelse i de utfordrende driftsmiljøene hvor det brukes CNG (komprimert naturgass) og LNG (kondensert naturgass), og gir mulighet for lengre oljeskiftintervaller.

 

Datasheets

Egenskaper og fordeler

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Varmestabilitet og beskyttelse mot oksidasjon/nitrering

Lengre oljeskiftintervaller

Avansert slitasjebeskyttelse

Bidrar til lang levetid på motoren

Effektive rense-/dispergeringsegenskaper

Motorrenhet

Optimalisert askenivå

Bidrar til å beskytte mot overdreven slitasje på ventilseter og tilstopping av tennplugger

Skjærstabilitet

Motorholdbarhet

 

Bruksområder

Mobil Delvac™ CNG/LNG 15W-40 er en høytytende motorolje for tungt belastede motorer som er utviklet spesielt for gnisttente busser og lastebiler som går på CNG og LNG.

     •  Gnisttente CNG-/LNG-drevne støkiometriske og magerblandingsmotorer

     •  Lengre oljeskiftintervaller

     •  Kompatibel med eksosresirkuleringssystemer (EGR), treveiskatalysatorer og andre systemer for utslippsreduksjon

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende produsentgodkjennelser:

Detroit Fluids spesifikasjon 93K216

 

Dette produktet anbefales for bruk hvor det kreves:

CUMMINS CES 20085

 

Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:

ISUZU CNG motorolje

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Klasse

SAE 15W-40

Sulfatert aske, wt%, ASTM D874

0,9

Tetthet ved 15 ºC, g/cm3, ASTM D4052

0,871

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

215

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

15,3

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

114

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-27

Totalt basetall, mg KOH/g, ASTM D2896

6,4

Viskositetsindeks, ASTM D2270

140

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx