Mobil Delvac MX Extra 10W-40

Motorolje med syntetisk teknologi

MOBIL DELVAC MX EXTRA 10W-40

Mobil Delvac MX Extra 10W-40 er en olje med syntetisk teknologi for tungt belastede motorer. Oljen gir utmerket smøring i moderne diesel- og bensinmotorer som jobber under krevende driftsforhold i tillegg til å holde motorene rene og bidra til å gi dem lengre levetid. Produktet anbefales således av ExxonMobil for bruk i europeiske, japanske og amerikanske motorer. Mobil Delvac MX Extra 10W-40 er utviklet med en blanding av baseoljer med avansert teknologi og et tilsetningssystem for å skape et godt grunnlag for oksidasjonsbestandighet, sotbehandling og slitasjekontroll, supplert med utmerket beskyttelse mot stempelavleiringer og redusert slamdannelse for å oppnå lang levetid på motoren. Oljens viskositet og universale temperaturegenskaper sørger for fremragende kaldstartsegenskaper og pumpeevne ved lave temperaturer.

 

Egenskaper og fordeler

Høytytende lavutslippsmotorer stiller betydelig høyere krav til motoroljene.  Lavere motortoleranser samt bruk av mellomkjølere og turboladere øker varmebelastningen på oljen. Motorteknologier med lavt utslipp, slik som høyere trykk på drivstoffinnsprøytingen og forsinket tenning, krever alle bedre ytelse fra oljen på områder som oksidasjonsstabilitet, sotdispergering og flyktighet.  Mobil Delvac MX Extra 10W-40 er sammensatt av høytytende baseoljer og et balansert tilsetningssystem for å gi optimal motorytelse i moderne diesel- og bensinmotorer samt eldre modeller. Nøkkelfordelene omfatter:

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Økt varme- og oksidasjonsstabilitet

Redusert slamdannelse og avleiringer, samt lang levetid på olje og motorer

Forbedret slitasjebeskyttelse

Lang levetid på komponenter og motorer

Forbedret korrosjonsbeskyttelse

Redusert lagerslitasje for å bidra til lange oljeskiftintervaller i moderne dieselmotorer

Avansert avleiringskontroll på stempler

Holder motoren ren og bidrar til reduserte vedlikeholdskostnader og lang levetid på motoren

Avansert sotbehandling gir mindre viskositetsøkning, slamdannelse og filtertrykk

Økt motorbeskyttelse for lang motorlevetid

God pumpbarhet ved lav temperatur

Raskere oppstart med mindre slitasje i klimaer med lave temperaturer

 

Bruksområder

Anbefales av ExxonMobil for bruk i følgende:

     •  Dieseldrevne sugemotorer og turboladede motorer utviklet av europeiske, japanske og amerikanske produsenter

     •  Lett og tung lastebiltransport, inkludert blandede vogn- og maskinparker med bensinmotorer og biler

     • Terrengvirksomhet, inkludert anleggsvirksomhet, gruvedrift, steinbruddsdrift og landbruk

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

AVTODISEL (YaMZ)YaMZ-6-12

MAN M 3275-1

MB-godkjenning 228.3

MTU-oljekategori 2

RENAULT TRUCKS RLD-2

VOLVO VDS-3

Mack EO-M Plus

Mack EO-N

KAMAZ V-8 Euro-3, Euro-4 and Euro-5 engines 

 

Dette produktet anbefales for bruk hvor det kreves:

ACEA A2

API CG-4

API CF-4

API CF

Cummins CES 20072

Cummins CES 20071

Detroit 7SE 270 (4-TAKTS SYKLUS)

RENAULT TRUCKS RLD

VOLVO VDS-2

 

Produktet oppfyller eller overgår kravene til:

API CI-4

API CH-4

API SL

API SJ

Caterpillar ECF-2

Cummins CES 20077

Cummins CES 20076

Cummins CES 20078

ACEA E7

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Klasse

SAE 10W-40

Sulfatert aske, wt%, ASTM D874

1,15

Flammepunkt, ºC, ASTM D92

210

Kinematisk viskositet ved 100 C, mm2/s, ASTM D445

14,8

Kinematisk viskositet ved 40 C, mm2/s, ASTM D445

100

Stivnepunkt, °C, ASTM D97

-36

Viskositetsindeks, ASTM D2270

154

Tetthet ved 15 C, g/ml, ASTM D1298

0,867

Totalt basetall, mg KOH/g, ASTM D2896

11,1

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx