Mobil Delvac Synthetic Gear Oil 75W-140

Helsyntetisk girolje for tungt utstyr

Mobil Delvac Synthetic Gear Oil 75W-140  er en helsyntetisk olje for drivlinjer. Den er utviklet for å innfri krevende ytelseskrav, inkludert Scania STO 1:0, Scania STO 2:0 A og API GL-5. Produktet er designet for bruk i tunge drivlinjer som krever giroljer med relativ høy viskositet og utmerket lastbæringsevne, og i tilfeller hvor ekstremt trykk og sjokkbelastning forventes. Mobil Delvac Synthetic Gear Oil er en blanding av syntetisk baseolje og avanserte tilsetningsstoffer som gir betydelige fordeler over mineralgiroljer.

Den tradisjonelle teknologien i Mobil Delvac Synthetic Gear Oil 75W-140 gir utmerket ytelse for et bredt spekter av temperaturapplikasjoner, bidrar til beskyttelse mot varmeforringelse og oksidering, gir redusert slitasje og korrosjon, forbedret skjærstabilitet og lengre serviceintervaller.

Den er fremstilt for å gi en naturlig høyere viskositetsindeks ved bruk av syntetiske baseoljer som gir sterkere filmstyrke ved høyere temperaturer enn mineraloljer. Denne teknologien sikrer også effektiv smøring ved temperaturer under frysepunktet, uten kanalisering.

 

Datasheets

Egenskaper og fordeler

De innovative drivlinjedesignene som er utviklet med dagens teknologi har i stor grad forbedret yteevnen til tungt utstyr på og utenfor motorveiene når det gjelder last, dreiemoment, hastighet, pålitelighet og kontroll. Designene har i høy grad endret og økt kravene for smøremidler, slik at disse nå må levere enda høyere ytelse, økt produktivitet og reduserte driftskostnader. Ekstra kraftige sluttdrev, friksjonskontroll, beskyttelse mot slitasje, varmestabilitet, beskyttelse mot rust og korrosjon, samt pakningsbeskyttelse er funksjoner som må være optimalt balansert for å bidra til økt brukstid for pakninger og gir, jevn drift, forbedret drivstofføkonomi og evne til å holde høyt dreiemoment ved tung belastning i et bredt spekter av applikasjoner. Nøkkelfordelene innbefatter:

EgenskaperPotensielle fordeler
Eksepsjonell termisk stabilitet og lav oksidasjon ved høye temperaturer.Lang gir- og lagerlevetid grunnet minimal avleiring.
Lang pakningslevetid
Fremragende beskyttelse mot slitasje pga. lav hastighet/høyt dreiemoment, og mot avskalling fra høy hastighetØkt lastbæringsevne.
Reduserte vedlikeholdskostnader og lang utstyrslevetid
Fremragende skjærstabilitetBevarer viskositet og filmstyrke under sterkt krevende driftsforhold for å hindre slitasje
Suverene flyteegenskaper ved lave temperaturer sammenlignet med mineraloljer.Redusert slitasje og enkel oppstart
God resistans mot skummingOpprettholder filmstyrken for effektiv smøring
Kompatibel med typiske tetninger og pakninger for autotransmisjonerMinimal lekkasje og redusert forurensing

Bruksområder

      Anbefalt av Exxonmobil til bruk i:

  • Tunge manuelle transmisjoner, akslinger og sluttdrev krever ytelsen til API GL-5 og Scania STO 1:0 & 2:0 A
  • Lett og tung lastebiltransport på motorveiene, busser og varebiler
  • Anleggsvirksomhet, inkludert: bygging, gruvedrift, steinbruddsdrift og landbruk
  • Andre tunge industrielle gir som omfatter hypoidgir og snekkedrev som opererer under forhold hvor høy hastighet/slagbelastning, høy hastighet/lavt dreiemoment, og/eller lav hastighet/høyt dreiemoment er normen
  • Differensialer, sluttdrev, fordelingsgirkasser og andre anbefalte girapplikasjoner der smøremidlene oppfyller API-service GL-5, universal- eller EP-giroljer anbefales.
  • Utstyr slik som reduksjonsgir for vinsjer og girdrev for beltevogner som utsettes for svært lave temperaturer
  • Ikke anbefalt for bruksområder som krever API GL-4
  • Ikke beregnet på automatiske, manuelle, eller halvautomatiske transmisjoner der motorolje eller automatgiroljer er anbefalt.

Spesifikasjoner og godkjennelser

Mobil Delvac Synthetic Gear Oil 75W-140 innfrir eller overgår følgende bransje- og bygningsspesifikasjoner: 
API GL-5X
SCANIA STO 1:0X

 

Mobil Delvac Synthetic Gear Oil 75W-140 har følgende produsentgodkjennelse: 
Scania STO 2:0 AX

 

Typiske egenskaper

Mobil Delvac Synthetic Gear Oil 75W-140  
SAE-klasse75W-140
Viskositet, ASTM D 445 
cSt ved 40 ºC182
cSt ved 100 °C25
Viskositetsindeks, ASTM D 2270170
Stivnepunkt, °C, ASTM D 97-45
Flammepunkt, °C, ASTM D 92203
Tetthet ved 15 °C kg/l, ASTM D 40520,89

Helse og sikkerhet

Basert på tilgjengelig informasjon er ikke dette produktet ventet å gi skadelige helsemessige virkninger når det brukes til det tiltenkte formålet og i henhold til anbefalinger som er gitt i HMS-databladet. HMS-datablader kan skaffes gjennom våre salgskontorer eller via Internett, ellers så kan det skaffes fra selgere til kunder dersom loven påkrever det. Dette produktet må ikke brukes til andre formål enn det er tiltenkt. Vis hensyn til miljøet når brukt produkt skal avhendes.