Mobil Delvac XHP ESP 10w40

Dieselmotorolje til beskyttelse av systemer for utslippsreduksjon

MOBIL DELVAC XHP ESP 10W40

Mobil Delvac XHP ESP 10W-40 er en ekstra høytytende, syntetisk dieselmotorolje som er utviklet for å smøre moderne, høytytende dieselmotorer med lavt utslipp som brukes under krevende driftsforhold. Denne motoroljen er utviklet med høytytende baseoljer som er lettflytende ved lave temperaturer, bevarer viskositeten ved høye temperaturer og fordamper minimalt.  Det nye, avanserte tilsetningssystemet er fagmessig utviklet for å bidra til å forlenge levetiden på motoren(1) og opprettholde effektiviteten til utslippsreduksjonssystemer, inkludert dieselpartikkelfiltre (DPF).    Oljens spesifikasjoner og godkjenninger gjør at Mobil Delvac XHP ESP 10W-40 kan brukes til blandede vogn- og maskinparker. Mobil Delvac XHP ESP 10W-40 er biodieselkompatibel.(2)

 

(1) Nøye sammensatte oljer som Mobil Delvac, som oppfyller eller overgår industristandarder eller produsentspesifikasjoner, kan bidra til å beskytte motorer. For å sikre et optimalt oljevalg bør utstyrsprodusentens anbefalinger følges.  Faktiske resultater kan variere avhengig av utstyrsprodusentens krav, motortype og -vedlikehold, bruksområde og -forhold, samt hvilken olje som er brukt tidligere. (2) Følg utstyrsprodusentenes anbefalinger om mulige brukstilpasninger

 

Egenskaper og fordeler

Høytytende lavutslippsmotorer stiller betydelig høyere krav til motoroljene.  Lavere motortoleranser samt bruk av mellomkjølere og turboladere øker varmebelastningen på oljen. Motorteknologier med lavt utslipp, slik som høyere trykk på drivstoffinnsprøytingen, forsinket tenning og etterbehandlingsenheter krever alle bedre ytelse fra oljen på områder som oksidasjonsstabilitet, sotdispergering, flyktighet og kompatibilitet med etterbehandlingssystemer.  Den avanserte teknologien til Mobil Delvac XHP ESP 10W-40 gir eksepsjonell ytelse, lange oljeskiftintervaller og beskytter utslippsreduksjonssystemer, inkludert systemer med dieselpartikkelfiltre (DPF). Anbefales for bruk med biodiesel, og gir utmerket oksidasjonsstabilitet og stempelrenhet. De viktigste fordelene omfatter:

¹ Nøye sammensatte oljer som Mobil Delvac, som oppfyller eller overgår industristandarder eller produsentspesifikasjoner, kan bidra til å beskytte motorer. For å sikre et optimalt oljevalg bør utstyrsprodusentens anbefalinger følges.  Faktiske resultater kan variere avhengig av utstyrsprodusentens krav, motortype og -vedlikehold, bruksområde og -forhold, samt hvilken olje som er brukt tidligere.

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Fremragende beskyttelse mot oljefortykkelse, avleiringer ved høye temperaturer, slamdannelse og oljenedbrytning

Gir mulighet for lengre oljeskiftintervaller

Bidrar til å beskytte mot ringklebing

Utmerkede slitasje- og skrapehemmende egenskaper, samt beskyttelse mot sylinderpolering og korrosjon

Bidrar til lengre levetid på motoren¹

Skjærstabilitet som bevarer viskositeten Veldig lav flyktighet

Bidrar til å redusere nedbrytningen av viskositeten og redusere oljeforbruket under krevende driftsforhold med høye temperaturer

Lave aske, svovel- og fosfornivåer

Bidrar til å beskytte eksossystemets komponenter, som f.eks. systemer utstyrt med dieselpartikkelfiltre (DPF)

Fremragende egenskaper ved lave temperaturer

Bidrar til bedre pumpeevne og oljesirkulasjon

 

Bruksområder

•  Tungt belastede dieselmotorer, deriblant moderne lavutslippskjøretøy som oppfyller Euro V/VI og utnytter teknologier som dieselpartikkelfilter (DPF), selektiv katalytisk reduksjon (SCR), kontinuerlig regenererende partikkelfilter (CRT), dieseloksidasjonskatalysatorer (DOC) og eksosresirkuleringssystemer (EGR)

     •  Tungt belastede dieselmotorer som bruker diesel med lavt svovelinnhold og forskjellige drivstoffblandinger med biodiesel

     •  Sugende og turboladet dieseldrevet utstyr 

     •  Lastebiler og busser til bruk i nær- og fjerntrafikk

     •  Anleggsutstyr innen gruvedrift, anleggsvirksomhet og landbruk

 

(2) Se brukerhåndboken for informasjon om hvilke brukskrav og oljeskiftintervaller produsenten har spesifisert for kjøretøyet eller utstyret

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

MANM 3775

MACKEOS-4.5

Mack EO-O Premium Plus

MB-Approval 228.51

RENAULT TRUCKSRLD-2

RENAULT TRUCKSRLD-3

VOLVOVDS-3

VOLVOVDS-4

VOLVOVDS-4.5

DQC IV-18 LA

 

Dette produktet anbefales for bruk hvor det kreves:

MANM 3271-1

MANM 3575

IVECO 18-1804 TLS E9

MANM 3477

Scania Low Ash 

 

Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:

ACEA E4

ACEA E6

ACEA E7

ACEA E9

APICI-4

APICI-4 PLUS

APICH-4

APICJ-4

APICK-4

CaterpillarECF-3

Cummins CES 20081

Cummins CES 20086

DAFExtended Drain

ISUZUDEO (w/ DPD Equipped Vehicles)

JASO DH-2

Typiske produktdata

Egenskap

 

Tetthet ved 15,6 °C, kg/l, ASTM D4052

0,861

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

232

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

13,7

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

91

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-30

Viskositetsindeks, ASTM D2270

153

Totalt basetall, mg KOH/g, ASTM D2896 13.2

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx