Mobil Delvac XHP™ Ultra LE 5W-30

Avansert beskyttelse for motor og utslippsystemer

MOBIL DELVAC XHP ULTRA LE 5W-30

Mobil Delvac XHP Ultra LE 5W-30 er en ekstra høytytende dieselmotorolje som er utviklet for å beskytte og gi mulighet for bedre drivstofføkonomi i moderne, høytytende lavutslippsmotorer som brukes under krevende kjøreforhold.   Denne motoroljen er spesielt utviklet for å tilfredsstille de seneste kravene i MB-godkjenning 228.51 og MAN M 3677 som gjelder for moderne dieselmotorer.  Denne motoroljen er sammensatt av høytytende baseoljer som er lettflytende ved lave temperaturer, bevarer viskositeten ved høye temperaturer, fordamper minimalt og bidrar til mulighet for bedre drivstofføkonomi.  Det avanserte tilsetningssystemet er fagmessig utviklet for å bidra til å forlenge levetiden på motoren og opprettholde effektiviteten til utslippsreduksjonssystemer, som f.eks. dieselpartikkelfiltre (DPF).    DPF brukes av de fleste produsenter for å overholde utslippsreglene som gjelder for moderne lastebiler og busser.

Egenskaper og fordeler

Høytytende dieselmotorer med lavt utslipp stiller betydelig høyere krav til motoroljer.  Tettere motordesign, bruk av mellomkjølere og turboladere øker de mekaniske og termiske påkjenningene på smøremidlet. Motorteknologier med lavt utslipp, slik som høyere trykk på drivstoffinnsprøytingen, forsinket tenning og etterbehandlingsutstyr krever alle bedre ytelse fra oljen på områder som oksidasjonsstabilitet, sotdispergering, flyktighet og kompatibilitet med etterbehandlingssystemer.  Den avanserte teknologien i Mobil Delvac XHP Ultra LE 5W-30 gir eksepsjonell ytelse og beskyttelse av eksosanlegg som er utstyrt med dieselpartikkelfilter (DPF). Hovedfordelene omfatter:

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Utmerket beskyttelse mot oljefortykning, oljenedbrytning, avsetninger i motoren ved høye temperaturer og slamdannelse

Bidrar til lang levetid for oljen i samsvar med OEM-anbefalte oljeskiftintervaller (ODI)
Hjelper med å forhindre fastlåsing av stempelringer for bedre motorbeskyttelse og effektivitet

Utmerket beskyttelse mot slitasje, oppskraping, sylinderpolering og korrosjon

Bidrar til å beskytte mot slitasje under krevende driftsforhold og oppnå lengre levetid på motoren

Utmerket flyteevne ved lav temperatur

Bidrar til bedre pumpbarhet og oljesirkulasjon for drift på steder med lave temperaturer
Bidrar til å beskytte mot slitasje ved kaldstart

Avansert komponent for lavt askeinnhold

Bidrar til å øke effektiviteten og forlenge holdbarheten til eksosanlegg som er utstyrt med dieselpartikkelfilter (DPF)

Avansert sammensetningsviskometri
. SAE 5W-30
. Skjærstabilitet som bevarer viskositeten
. Veldig lav flyktighet

Kan bidra til å redusere drivstofforbruket over motoroljer med høyere viskositet uten å gå på kompromiss med motorens holdbarhet (drivstofføkonomien avhenger av kjøretype og kjøreforhold)
Bidrar til å kontrollere nedbrytning av viskositet og redusere oljeforbruket under driftsforhold med tung belastning og høye temperaturer

 

Bruksområder

      Anbefales av ExxonMobil for bruk i:

  • siste generasjon lastebiler og busser fra Mercedes Benz som krever smøremidler med MB-godkjenning 228.51
  • ·nyttekjøretøy og bussmotorer (kun når disse brukes i områder hvor det brukes drivstoff med ekstremt lavt svovelinnhold) uten partikkelfiltre, hvor det anbefales konvensjonell SAPS-olje iht. MB-godkjenning 228.5 (se alltid MB-ark 223.2 og brukerhåndboken for det respektive kjøretøyet)
  • siste generasjon lastebiler og busser fra MAN som krever MAN M 3677-godkjente smøremidler
  • ·nyttekjøretøy og bussmotorer (kun når disse brukes i områder hvor det brukes drivstoff med ekstremt lavt svovelinnhold) uten partikkelfiltre, hvor det anbefales konvensjonell SAPS-olje iht. MAN M 3277 og M 3275-1 (se alltid brukerhåndboken for det respektive kjøretøyet)
  • lett og tung transport på vei
  • moderne, tungt belastede motorer som er utstyrt med dieselpartikkelfilter (DPF) iht. anbefalinger i brukerhåndboken

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

MAN M 3677

 

Dette produktet har følgende produsentgodkjennelser:

MTU-oljekategori 3.1

 

Dette produktet anbefales for bruk hvor det kreves:

MAN M 3271-1

MAN M 3477

 

Produktet oppfyller eller overgår kravene til:

DAF Extended Drain

ACEA E6

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Klasse

SAE 5W-30

Aske, sulfatert, wt%, ASTM D874

0,97

Tetthet ved 15 C, g/ml, ASTM D4052

0,85

Flammepunkt, ºC, ASTM D92

232

Kinematisk viskositet ved 100 C, mm2/s, ASTM D445

11,9

Kinematisk viskositet ved 40 C, mm2/s, ASTM D445

69,4

Totalt basetall, mg KOH/g, ASTM D2896

10,9

Viskositetsindeks, ASTM D2270

169

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx