Mobil Delvac XHP™ Ultra LE 5W-30

Avansert systembeskyttelse for motor og utslipp

MOBIL DELVAC XHP ULTRA LE 5W-30

Mobil Delvac XHP Ultra LE 5W-30 er en ekstra høytytende dieselmotorolje som er utviklet for å beskytte og gi mulighet for bedre drivstofføkonomi i moderne, høytytende lavutslippsmotorer som brukes under krevende kjøreforhold.   Denne motoroljen er spesielt utviklet for å tilfredsstille de seneste kravene i MB-godkjenning 228.51 og MAN M 3677 som gjelder for moderne dieselmotorer.  Denne motoroljen er sammensatt av høytytende baseoljer som er lettflytende ved lave temperaturer, bevarer viskositeten ved høye temperaturer, fordamper minimalt og bidrar til mulighet for bedre drivstofføkonomi.  Det avanserte tilsetningssystemet er fagmessig utviklet for å bidra til å forlenge levetiden på motoren og opprettholde effektiviteten til utslippsreduksjonssystemer, som f.eks. dieselpartikkelfiltre (DPF).    DPF brukes av de fleste produsenter for å overholde utslippsreglene som gjelder for moderne lastebiler og busser.

Egenskaper og fordeler

Høytytende dieselmotorer med lavt utslipp stiller betydelig høyere krav til motoroljer.  Tettere motordesign, bruk av mellomkjølere og turboladere øker de mekaniske og termiske påkjenningene på smøremidlet. Motorteknologier med lavt utslipp, slik som høyere trykk på drivstoffinnsprøytingen, forsinket tenning og etterbehandlingsutstyr krever alle bedre ytelse fra oljen på områder som oksidasjonsstabilitet, sotdispergering, flyktighet og kompatibilitet med etterbehandlingssystemer.  Den avanserte teknologien i Mobil Delvac XHP Ultra LE 5W-30 gir eksepsjonell ytelse og beskyttelse av eksosanlegg som er utstyrt med dieselpartikkelfilter (DPF). Hovedfordelene omfatter:

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Utmerket beskyttelse mot oljefortykning, oljenedbrytning, avsetninger i motoren ved høye temperaturer og slamdannelse

Bidrar til lang levetid for oljen i samsvar med OEM-anbefalte oljeskiftintervaller (ODI)
Hjelper med å forhindre fastlåsing av stempelringer for bedre motorbeskyttelse og effektivitet

Utmerket beskyttelse mot slitasje, oppskraping, sylinderpolering og korrosjon

Bidrar til å beskytte mot slitasje under krevende driftsforhold og oppnå lengre levetid på motoren

Utmerket flyteevne ved lav temperatur

Bidrar til bedre pumpbarhet og oljesirkulasjon for drift på steder med lave temperaturer
Bidrar til å beskytte mot slitasje ved kaldstart

Avansert komponent for lavt askeinnhold

Bidrar til å øke effektiviteten og forlenge holdbarheten til eksosanlegg som er utstyrt med dieselpartikkelfilter (DPF)

Avansert sammensetningsviskometri
. SAE 5W-30
. Skjærstabilitet som bevarer viskositeten
. Veldig lav flyktighet

Kan bidra til å redusere drivstofforbruket over motoroljer med høyere viskositet uten å gå på kompromiss med motorens holdbarhet (drivstofføkonomien avhenger av kjøretype og kjøreforhold)
Bidrar til å kontrollere nedbrytning av viskositet og redusere oljeforbruket under driftsforhold med tung belastning og høye temperaturer

 

Bruksområder

      Anbefales av ExxonMobil for bruk i:

  • siste generasjon lastebiler og busser fra Mercedes Benz som krever smøremidler med MB-godkjenning 228.51
  • ·nyttekjøretøy og bussmotorer (kun når disse brukes i områder hvor det brukes drivstoff med ekstremt lavt svovelinnhold) uten partikkelfiltre, hvor det anbefales konvensjonell SAPS-olje iht. MB-godkjenning 228.5 (se alltid MB-ark 223.2 og brukerhåndboken for det respektive kjøretøyet)
  • siste generasjon lastebiler og busser fra MAN som krever MAN M 3677-godkjente smøremidler
  • ·nyttekjøretøy og bussmotorer (kun når disse brukes i områder hvor det brukes drivstoff med ekstremt lavt svovelinnhold) uten partikkelfiltre, hvor det anbefales konvensjonell SAPS-olje iht. MAN M 3277 og M 3275-1 (se alltid brukerhåndboken for det respektive kjøretøyet)
  • lett og tung transport på vei
  • moderne, tungt belastede motorer som er utstyrt med dieselpartikkelfilter (DPF) iht. anbefalinger i brukerhåndboken

Spesifikasjoner og godkjennelser

Mobil Delvac XHP Ultra LE 5W-30 møter og overgår kravene til:

ACEA E6

  

Dette produktet innfrir eller overgår kravene til:

DAF Extended Drain

 

 

Mobil Delvac XHP Ultra LE 5W-30 har følgende produsentgodkjennelser:

 

MTU Oil Category 3.1

X

MB-godkjennelse 228.51

X

MB-godkjennelse 235.28

X

MAN M 3677

X

MAN M 3477

X

MAN M 3271-1

X

VOITH RETARDER oljeklasse B

X

 

Typiske egenskaper

Mobil Delvac XHP Ultra LE 5W-30

 

SAE-klasse

5W-30

Viskositet, ASTM D 445

 

cSt ved 40 ºC

69.4

cSt ved 100 ºC

11.9

Viskositetsindeks, ASTM D 2270

169

Sulfatert aske, wt%, ASTM D 874

0.97

Totalbasetall, mg KOH/g, ASTM D 2896

10.9

Flammepunkt, ºC, ASTM D 92

232

Tetthet ved 15 °C, kg/l, ASTM D 4052

0.85

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx