Mobil DTE Oil Heavy Medium

Høytytende sirkulasjonssmøremidler

Oljene i Mobil DTE Oil Named-serien er høytytende sirkulasjonssmøremidler, som er utviklet for damp- og vannturbiner og andre systemer som krever smøremidler med lang levetid. Mobil DTE Oil Named-seriens oljer er sammensatt av høyraffinerte baseoljer og et tilsetningssystem som gir ekstremt god kjemisk og termisk stabilitet, rask og komplett vannseparasjon og høy motstand mot emulgering. De gir utmerket beskyttelse mot rust og korrosjon, også mot korrosjon forårsaket av saltvann, og har gode slitasjeforebyggende egenskaper. De har høy viskositetsindeks, som sikrer minimal variasjon i filmtykkelsen ved temperaturvariasjon, og minimalt effekttap i oppvarmingsfasen. Takket være oljenes utmerkede luftutskillingsegenskaper blir innpisket luft raskt skilt ut, slik at pumpekavitasjon og uregelmessig drift unngås.

 

Mobil DTE Oil Named-seriens oljer er mange brukeres førstevalg, takket være produktenes lange levetid, utmerkede utstyrsbeskyttelse og ekstreme allsidighet over et bredt spekter av industrielle bruksområder. DTE Oil Named-oljene er mye brukt i dampturbiner og vannturbiner med plaske- , bad- og ringsmøringsløsninger, samt i alle andre kontinuerlige sirkulasjonssmøresystemer med pumper, ventiler og tilleggsutstyr. Denne produktserien anbefales for kontinuerlig smøring av glidelagre, rullelagre og gir med parallelle akslinger. De har også blitt brukt i rotasjonskompressorer og naturgasskompressorer samt i vakuumpumper. Deres gode rykte er basert på mange tiår med suksess og fornøyde brukere.

 

Datasheets

Egenskaper og fordeler

Produktfamilien Mobil DTE er kjent og respektert for fremragende ytelse over hele verden, og for FoU-ekspertisen og den verdensomspennende tekniske støtten som står bak merket. Mobil DTE Oil Named-oljenes eksepsjonelle allsidighet har gjort dem til et førstevalg på en rekke industrielle bruksområder over hele verden.

 

Mobil DTE Oil Named-oljene har et godt rykte for god ytelse i sirkulasjonssmøresystemer i dampturbiner og vannturbiner, samt i turbiner med gir, og i et bredt spekter av tilleggsutstyr. Ettersom maskinene blir stadig med komplekse og bruksforholdene mer krevende, er utfordringen for våre forskere å forstå hvordan disse endringene påvirker kravene til smøremiddelet, og å utvikle smøremidlene slik at de beholder sin eksepsjonelle allsidighet.

 

I Mobil DTE Oil Named-serien har dette resultert i bruk av spesielle baseoljer for betydelig bedre oksidasjonsstabilitet, samt en unik kombinasjon av tilsetningsstoffer, for å sikre oljenes svært allsidige ytelse. En oversikt over oljenes egenskaper, nytte og potensielle fordeler er gitt nedenfor.

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Svært høy grad av kjemisk og termisk stabilitet forebygger slamavleiring og lakkdannelse

Lang levetid for oljen og reduserte utgifter til oljeskift

 

Færre uforutsette driftsstopp og reduserte vedlikeholdskostnader

Utmerket vannseparasjon

Bedre driftseffektivitet

Meget god slitasjebeskyttelse

Lengre utstyrslevetid, mindre vedlikehold og nedetid

Langvarig beskyttelse mot rust og korrosjon

Lengre utstyrslevetid, mindre vedlikehold og nedetid

Svært motstandsdyktig mot skumming, samt utmerket luftutskilling

Hindrer pumpekavitasjon og støyende og uregelmessig drift

Svært allsidig – velegnet for mange bruksområder

Reduserer lagerhold og lagerutgifter

 

Bruksområder

Smøremidlene i Mobil DTE Oil Named-serien er sirkulasjonssmøreoljer av høy kvalitet beregnet på bruksområder som krever lang levetid for smøremiddelet. Spesifikke bruksområder omfatter:

     •  Sirkulasjonssystemer i land- og sjøbaserte damp-, vann- og noen gassturbiner, samt pumper, ventiler og annet tilleggsutstyr

     •  Kontinuerlig bruk i radial- og rullelagre og gir med parallelle akslinger

     •  Turbiner hvor oljen tilføres med dypp- , bad- og ringsmøringsløsninger eller andre mekaniske metoder

     •  Hydraulikkpumper som opererer under middels krevende betingelser

     •  Enkelte kompressorer og vakuumpumper som håndterer luft, naturgass og inertgass, og med utløpstemperaturer som ikke overstiger 150 °C

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

MOBIL DTE LIGHT

MOBIL DTE MEDIUM

MOBIL DTE HEAVY MEDIUM

MOBIL DTE HEAVY

ABB Turbo HZTL 90572

 

 

X

 

ABB Turbo HZTL 90617

 

 

X

 

 

Dette produktet anbefales for bruk hvor det kreves:

MOBIL DTE LIGHT

MOBIL DTE MEDIUM

MOBIL DTE HEAVY MEDIUM

MOBIL DTE HEAVY

GE Power GEK 27070

X

 

 

 

GE Power GEK 28143A

X

X

 

 

GE Power GEK 46506D

X

 

 

 

 

Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:

MOBIL DTE LIGHT

MOBIL DTE MEDIUM

MOBIL DTE HEAVY MEDIUM

MOBIL DTE HEAVY

DIN 51515-1:2010-02

X

X

X

X

GE Power GEK 120498

X

 

 

 

JIS K-2213 Type 2

X

X

X

 

 

Typiske produktdata

Egenskap

MOBIL DTE LIGHT

MOBIL DTE MEDIUM

MOBIL DTE HEAVY MEDIUM

MOBIL DTE HEAVY

Klasse

ISO VG 32

ISO VG 46

ISO VG 68

ISO VG 100

Luftutskillingstid, 50 C, min, ASTM D3427

2

3

4

8

Kobberkorrosjon, 3 timer, 100 ºC, klassifisering, ASTM D130

1B

1B

1B

1B

Tetthet ved 15 °C, kg/l, ASTM D4052

 

 

 

0,88

Emulsjon, tid til 3 ml emulsjon, 54 ºC, min, ASTM D1401

15

15

20

 

Emulsjon, tid til 3 ml emulsjon, 82 ºC, min, ASTM D1401

 

 

 

30

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

218

221

223

237

Skum, sekvens I, stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

0

0

Skum, sekvens I, tendens, ml, ASTM D892

20

50

50

50

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

5,5

6,9

8,7

10,9

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

31

44,5

65,1

95,1

Stivnepunkt, °C, ASTM D97

-18

-15

-15

-15

Rustkarakteristika, prosedyre A, ASTM D665

PASS

PASS

PASS

PASS

Rustkarakteristika, prosedyre B, ASTM D665

PASS

PASS

PASS

PASS

Stabilitetstest av turbinolje, levetid til 2,0 mg KOH/g, t, ASTM D943

5000

4500

3500

2800

Viskositetsindeks, ASTM D2270

102

98

95

92

 

Helse og Sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx