Produktene i Mobil DTE PM-serien er høytytende kvalitetssmøremidler som er utviklet spesielt for sirkulasjonssystemene i krevende industripapirmaskiner.  Produktene gir utmerket smøring, og beskytter samtidig systemkomponentene mot rust og korrosjon. Dette er spesielt viktig i våtpartiet, der vann og kjemiske forurensninger kan komme inn i smøresystemet. Mobil DTE PM-seriens oljer er laget for å gi maksimal beskyttelse av gir og lagre under krevende driftsforhold. Oljenes gode viskositetsegenskaper hjelper til med å redusere tiden fra oppstart til produksjon, og de utmerkede viskositetsegenskapene bevares også ved høye temperaturer. DTE PM-seriens oljer gir fremragende beskyttelse mot oksidasjon og termisk nedbrytning, samt utmerket beskyttelse mot rust, korrosjon og slitasje.

Oljene i Mobil DTE PM-serien er sammensatt av utvalgte baseoljer av høy kvalitet og et enestående tilsetningssystem, som gir produktene særdeles høy ytelse.  Oljene tåler de høye damptrykkene, temperaturene og hastighetene som er vanlig i papirmaskiner med høy kapasitet. Deres fremragende demulgeringsevne og filtrerbarhet sikrer utmerket ytelse i våte omgivelser, og effektiv filtrering selv med meget fine filtre. De skiller lett ut vann og bevarer fargen over lang tid.

Datasheets

 

Egenskaper og fordeler

Oljene i Mobil DTE PM-serien har vist sin prestasjonsevne i smøring av moderne, høytytende papirmaskiner.  Deres utmerkede egenskaper med hensyn på slitasjehemming, oksidasjonsstabilitet, kjemisk stabilitet, rust- og korrosjonsbeskyttelse, fargestabilitet og filtrerbarhet bidrar til lengre vedlikeholdsintervaller. Dette medfører mindre behov for vedlikehold, lengre utstyrslevetid og økt produksjonskapasitet.

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Eksepsjonell slitasjebeskyttelse

Bedre ytelse i lagre og gir

Enestående oksidasjons- og termisk stabilitet

Lengre levetid for oljen

 

Lavere utgifter til filterbytte

 

Renere systemer

 

Mindre avleiringer i systemet

Effektiv vannutskilling

Bidrar til enklere fjerning av vann

 

Reduserer emulsjonsdannelse i systemene

God beskyttelse mot materialtretthet

Reduserer tretthetsbrudd i lagre og gir

Utmerket filtrerbarhet

Holder oljeledningene og mekanismene for strømningsregulering fri for avleiringer

 

Bedre oljeflyt og kjøling

 

Lavere utgifter til filterbytte

Høy grad av rust- og korrosjonsbeskyttelse

Beskytter gir og lagre i våte miljøer

 

Beskytter mot korrosjon i våte og fuktige miljøer

 

Bruksområder

     •  Smøring av sirkulasjonssystemer i industripapirmaskiner

     •  Sirkulasjonssystemer som brukes over et stort temperaturområde

     •  Systemer som må startes og komme i gang raskt

     •  Sirkulasjonssystemer som smører gir og lagre

 

Typiske produktdata

Egenskap

100

150

220

320

Klasse

ISO 100

ISO 150

ISO 220

ISO 320

Kobberkorrosjon, 3 timer, 100 ºC, klassifisering, ASTM D130

1A

1A

1A

1A

Emulsjon, tid til 3 ml emulsjon, 82 ºC, min, ASTM D1401

10

20

20

20

FZG 4-kvadratbelastning, skadetrinn, DIN 51354

12

12

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

240

250

260

250

Skum, sekvens I, stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

0

0

Skum, sekvens I, tendens, ml, ASTM D892

0

10

10

10

Skum, sekvens II, stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

0

0

Skum, sekvens II, tendens, ml, ASTM D892

40

30

30

30

Skum, sekvens III, stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

0

0

Skum, sekvens III, tendens, ml, ASTM D892

0

10

10

10

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

11,4

14,7

19

25,4

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

100

150

220

320

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-6

-6

-6

-6

Rustkarakteristika, prosedyre A, ASTM D 665

Pass

Pass

Pass

Pass

Rustkarakteristika, prosedyre B, ASTM D665

Pass

Pass

Pass

Pass

Egenvekt, 15,6 ºC / 15,6 ºC, ASTM D1298

0,884

0,888

0,889

0,892

Viskositetsindeks, ASTM D2270

95

95

95

95

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx