Mobil DTE™ PM Excel er en universal papirmaskinolje til bruk i oljesirkulasjonssystemer i maskinens våtparti, tørkeparti, pressparti og kalander. Oljen er sammensatt av utvalgte baseoljer av høy kvalitet og et patentert avansert tilsetningssystem som er nøye balansert for å oppnå høy ytelse og gi maksimal beskyttelse av gir og lagre under krevende driftsforhold.

Datasheets

Egenskaper og fordeler

Mobil DTE PM Excel har følgende potensielle fordeler:

•  Utmerket slitasjebeskyttelse for lager og gir i systemkomponenter ved bruk av forskjellige metaller bidrar til forlenget levetid for komponenter

•  Enestående renholdsegenskaper reduserer avleiringer og slamdannelse i systemet, og bidrar til å beskytte utstyr og forlenge utstyrets levetid, redusere vedlikeholdskostnader og forbedre total systemytelse

•  Eksepsjonell varme-/oksidasjonsstabilitet bidrar til å redusere nedetid og vedlikeholdskostnader ved å bidra til god renslighet i systemet og mindre avleiringer, som igjen kan bidra til lengre levetid for olje og filter

•  Oppfyller en lang rekke utstyrskrav, som bidrar til å redusere risikoen for feilbruk og krav til lagerhold

•  Høy rust- og korrosjonsbeskyttelse som kan bidra til forbedret produksjonskapasitet

Bruksområder

    •  Smøring av maskinens våtparti, tørkeparti, pressparti og kalander, inkludert smøring av papirmaskiner fra Voith og Metso (Valmet)

    •  Sirkulasjonssystemer som brukes over et stort temperaturområde

    •  Systemer som må startes og komme i gang raskt

    •  Sirkulasjonssystemer som smører gir og lagre

Spesifikasjoner og Godkjennelser

Dette produktet anbefales for bruk hvor det kreves:

150

220

Valmet RAU4L00659_07

X

X

Valmet RAUAH02724_01

X

X

Voith Paper VS 108 5.3.1 2023-04 (våtparti)

X

 

Voith Paper VS 108 5.3.2 2023-04 (tørkeparti)

 

X

Voith Paper VS 108 5.3.3 2023-04 (overflatebehandling)

X

 

Voith Paper VS 108 5.3.4 2023-04 (hydraulisk valse)

X

 

Voith Paper VS 108 5.3.5 2023-04 (skopresse)

X

X

Voith Paper VS 108 5.3.6 2023-04 (skopresse)

 

X

 

Produktet oppfyller eller overgår kravene til:

150

220

DIN 51517-3:2018-09

X

X

DIN 51524-2:2017-06

X

 

Typiske produktdata

Egenskap

150

220

Klasse

ISO VG 150

ISO VG 220

Kobberkorrosjon, 3 timer, 100 C, klassifisering, ASTM D130

1A

1A

Demulgeringsevne, tid til 3 ml emulsjon, 82 ºC, min, ASTM D1401

10

10

FZG-slitasjetest, skadetrinn, A/8.3/90, ISO 14635-1

+12

+12

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

264

278

Skum, sekvens I, stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

Skum, sekvens I, tendens, ml, ASTM D892

0

0

Skum, sekvens II, stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

Skum, sekvens II, tendens, ml, ASTM D892

0

0

Skum, sekvens III, stabilitet, ml, ASTM D892

 

0

Skum, sekvens III, tendens, ml, ASTM D892

 

0

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

14,5

18,7

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

145

214

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-18

-15

Rustkarakteristika, prosedyre A, ASTM D665

PASS

 

Rustkarakteristika, prosedyre B, ASTM D665

PASS

PASS

Egenvekt ved 15,5 ºC, ASTM D1298

 

0,894

Egenvekt, 15,6 ºC / 15,6 ºC, ASTM D1298

0,888

 

Viskositetsindeks, ASTM D2270

96

97

Helse og Sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx