Mobil EAL 224H

Hydraulikkolje

Mobil EAL 224H er en miljøskånsom hydraulikkolje av høy kvalitet. Den er utviklet for å gi veldig god ytelse i hydraulikk- og sirkulasjonssystemer som arbeider under moderat krevende betingelser.  Den gir utmerket beskyttelse mot slitasje og god filmstyrke, som er nødvendig for hydraulikksystemer som arbeider under kraftig belastning og trykk. Oljens 12-trinns klassifisering på FZG Gear Load-testen viser at den gir god beskyttelse mot slitasje og skraping, og er egnet til beskyttelse av gir og lager som brukes i forbindelse med hydraulikksystemer. Mobil EAL 224H gir utmerket korrosjonsbeskyttelse og har meget god metallkompatibilitet, og kan derfor brukes sammen med flere ulike metaller som er vanlige i pumper og andre komponenter. Den danner også en svært god, tynn oljefilm som beskytter mot rust. I tillegg til den eksepsjonelle ytelsen er oljen lett biologisk nedbrytbar og har lav toksisitet, noe som gjør den til et velegnet produkt i systemer hvor lekkasje og utslipp av konvensjonelle oljer kan føre til skade på miljøet.

 

Oljen er laget av utvalgte vegetabilske høykvalitetsoljer med høy VI og et spesielt utviklet tilsetningssystem, for å oppfylle eller overgå kravene til de fleste produsenter av hydraulikkpumper og -systemer, og samtidig tilfredsstille de strenge kravene til biologisk nedbrytbarhet og lav giftighet.

 

Datasheets

Egenskaper og fordeler

Mobil EAL 224H gir veldig gode slitasjehemmende egenskaper, samt utmerket smøreevne og filmstyrke i hydraulikk- og sirkulasjonssystemer som arbeider under moderate driftsforhold. Oljen er lett biologisk nedbrytbar og har lav toksisitet, og egner seg derfor utmerket for bruk på områder hvor lekkasje eller utslipp ellers kunne skade miljøet. Utilsiktet lekkasje eller søl av dette produktet i sårbare områder kan resultere i enklere opprydning og lavere saneringskostnader.

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Lett biologisk nedbrytbar og ikke-toksisk

Reduserer muligheten for miljøskader

Mindre risiko for sanering og opprydningskostnader forårsaket av søl eller lekkasje

Blir en integrert del av anleggets miljøprogram

Fremragende belastbarhet og slitasjehemmende egenskaper

Beskytter systemkomponenter mot slitasje og skraping

Gir lang levetid for utstyret

Veldig god korrosjonsbeskyttelse

Reduserer korrosjon av interne systemkomponenter

Veldig god forenlighet med ulike metaller

Reagerer ikke på stål eller kopperlegeringer

God elastomerkompatibilitet

Fungerer godt med samme elastomerer som brukes med konvensjonelle mineraloljer Ikke behov for spesialtetninger eller -elastomerer

 

Bruksområder

     •  Hydraulikksystemer hvor spill eller lekkasjer kan føre til miljøskader

     •  Systemer hvor lett biologisk nedbrytbare og nesten ikke-toksiske væsker kan være nødvendig

     •  Girsystemer som krever en olje med viskositetsgrad ISO VG 32 eller 46 og milde høytrykksegenskaper

     •  Systemer med servoventiler

     •  Hydraulikksystemer som arbeider med oljetemperaturer i området -32 °C til 82 °C.

     •  Skipsutstyr og mobilt utstyr som brukes i miljøsensitive områder

     •  Sirkulasjonssystemer som drives under mindre til moderat krevende driftsforhold

     •  Industrielle hydraulikksystemer hvor olje fra spill eller lekkasje kan komme ned i anleggets avløpsvann

     •  Luftsmøresystemer og enkelte systemer som generer oljetåke

     •  Luft-over-hydraulikkoljesystemer som brukes i miljøsensitive områder

 

Mobil EAL 224H anbefales der det kreves:

     •  miljøvennlige egenskaper

     •  slitasjebeskyttelse

     •  kompatibilitet med systemkomponenter

 

Typiske produktdata

Egenskap

Akvatisk toksisitet, LL50, ppm, OECD 203 mod

> 5000

Biologisk nedbrytbarhet, CO2-konvertering, %, EPA560/6-82-003

> 70

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

294

Firekuletest, slitasje, ripediameter, 40 kg, 600 rpm, 30 min, 93 °C, ASTM D4172

0,35

FZG-slitasjetest, skadetrinn, A/8.3/90, ISO 14635-1

12

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

8,3

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

36,78

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-34

Egenvekt, 15 ºC / 15 ºC, ASTM D1298

0,921

Vickers 104C, slitasjetest ved 66 ºC, mg, D2882

10

Viskositetsindeks, ASTM D2270

212

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx