Mobil EAL Arctic 220

Syntetiske kjøleoljer

Mobil EAL Arctic-serien består av høytytende helsyntetiske smøremidler, spesielt designet for smøring av kjølekompressorer og systemer som bruker ozonvennlige syntetiske HFC-kjølemidler samt nylig utviklede HFO-kjølemidler og HFO-/HFC-blandinger med et lavere globalt oppvarmingspotensial enn HFC, inkludert A1- og A2L-kjølemedier i henhold til sikkerhetsklassifiseringen ASHRAE 34 / ISO 817.

Oljene i Mobil EAL Arctic-serien er fremstilt med patenterte polyolestere (POE) og et unikt tilsetningssystem som gir enestående smøreevne, slitasjebeskyttelse, kjemisk og termisk stabilitet, samt hydrolytisk stabilitet.

De kan blandes med HFC-, HFO- og HCO-/HFC-kjølemidler og har veldefinerte viskositets-/temperatur-/trykkrelasjoner med en lang rekke av disse kjølemidlene. Ytelsen til Mobil EAL Arctic-serien sammen med HFC-, HFO- og HFO-/HFC-kjølemidler er godt dokumentert i et bredt utvalg av kjøle- og klimaanlegg, og brukes av mange større kompressor- og systemprodusenter rundt om i verden.

Serien anbefales til bruk i HVAC (oppvarming, ventilasjon, klimaanlegg), kommersiell og industriell kjøling.

 

Datasheets

Egenskaper og fordeler

Smøremidlene i Mobil EAL Arctic-serien er kjent og verdsatt verden over for sin fremragende ytelse sammen med en rekke kjølemidler og under ulike driftsbetingelser.  Serien ble utviklet for å supplere den nye generasjonen av ozonvennlige kjølemidler med et lavere globalt oppvarmingspotensial som påkrevet av Montreal- og Kyoto-protokollene, etterfulgt av enda strengere regionale avtaler som den europeiske F-gassforskriften. En nøkkelfaktor i utviklingen av Mobil EAL Arctic-serien har vært den nære kontakten med viktige kompressorprodusenter og systemutviklere for å sikre at våre produkter leverer overlegen ytelse på en rekke bruksområder.

Dette arbeidet, i kombinasjon med vår laboratorietesting, har bidratt til å sikre den eksepsjonelle ytelsen til Mobil EAL Arctic-serien. Samarbeidet har muliggjort et optimalt design av syntetiske POE-molekyler for hver viskositetsklasse i serien, samt utviklingen av et tilsetningssystem som tilfredsstiller stabilitets- og kompatibilitetskravene til en rekke kjøleanvendelser.

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Utmerket stabilitet ved høy temperatur

Renere fordamper, mindre uforutsett driftsstans og reduserte vedlikeholdsutgifter

Veldefinert blandbarhet og viskositet-/temperatur-/trykkrelasjoner med HFK-kjølemidler

Sikrer høy virkningsgrad og god returstrøm av oljen i kjølesystemer

Veldig gode slitasjehemmende egenskaper

Mindre slitasje på kompressoren resulterer i reduserte vedlikeholdsutgifter

Høy viskositetsindeks og uten voks

Utmerket flyteevne ved lav temperatur, ingen voksavsetninger og bedre virkningsgrad i fordamperen

Bredt viskositetsområde

Tilfredsstiller spesifikke viskositetskrav for en rekke utstyr og bruksområder

 

Bruksområder

Viktig ved bruk av oljen:  Oljene i Mobil EAL Arctic-serien er hygroskopiske. Det er derfor viktig å passe på at de ikke absorberer fuktighet under håndteringen. Når de ikke er i bruk, skal oljene oppbevares i en godt forseglet og fortrinnsvis liten beholder. Produktet bør ikke overføres til plastbeholdere som kan slippe inn fukt.

Mobil EAL Arctic-serien  anbefales for kjølesystemer hvor kjølemidler med HFC-, HFO- og HFO-/FHC-blandinger brukes. Smøremidlene har et bredt bruksområde som spenner fra hjemmebruk/tjenesteyting (HVAC – oppvarming, ventilasjon, klimaanlegg) til kommersielle bruksområder (konservering av næringsmidler og transport) og industribruk (videreforedling av næringsmidler og frysing).

Mobil EAL Arctic-serien må ikke brukes i ammoniakksystemer (NH3/R-717).

 

Typiske produktdata

Egenskap

22

32

46

68

100

MOBIL EAL ARCTIC 170

220

22 CC

Klasse

ISO 22

ISO 32

ISO 46

ISO 68

ISO 100

 

ISO 220

ISO 22

Tetthet ved 15 °C, kg/l, ASTM D4052

 

 

 

 

 

 

 

0,989

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

252

250

258

256

271

279

285

259

Kinematisk viskositet ved 100 C, mm2/s, ASTM D445

4,7

5,6

6,9

8,3

10,6

15,3

18,1

4,9

Kinematisk viskositet ved 40 C, mm2/s, ASTM D445

23,5

31,6

46,2

65

96

168

221

23,6

Stivnepunkt, ºC, ASTM D5950

-59

-55

-46

-40

-34

-29

-28

-58

Egenvekt, 15,6 C / 15,6 C, ASTM D4052

0,993

0,985

0,976

0,967

0,967

0,969

0,966

0,991

Totalt syretall, mgKOH/g, ASTM D974 (mod)

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,05

0,03

0,03

Viskositetsindeks, ASTM D2270

114

115

104

96

93

91

88

134

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx