Mobil Gargoyle Arctic 68 NH

Kjølemaskinolje for bruk med ammoniakk (R-717)

Mobil Gargoyle Arctic 68 NH er en høytytende kjølemaskinolje som er spesielt utviklet for smøring av stempel- og skruekjølekompressorer som bruker et ammoniakkbasert kjølemiddel (NH3R-717). Oljen er formulert med en mineralsk parafinholdig teknologi som sørger for utmerket ytelse ved lave temperaturer, lav flyktighet og varmestabilitet.

Siden oljen har en veldig lav blandbarhet med ammoniakk, bidrar dette til begrenset oljefortynning og overføringen fra oljen reduseres. Lavt damptrykk reduserer oljeforbruket og behovet for etterfylling samtidig som det hindrer fraksjonering (økning i viskositet).

Viskositetskontroll over et bredt temperaturområde sørger for den lavest flyteevnen som kreves i fordamperen, og den høyeste viskositeten for forbedret beskyttelse av utstyret i kompressoren.

 

Datasheets

Egenskaper og fordeler

  • Lav flyktighet bidrar til å redusere oljeforbruket (færre etterfyllinger), noe som begrenser oljefortynning fra fraksjonering
  • Lav Brookfield-viskositet bidrar til god oljeflyt ved lave temperaturer og god oljeretur fra fordamperen
  • Overflatebeskyttelse for økt levetid på utstyret reduserer reparasjonskostnader
  • Høy viskositetsindeks gir god kompressorsmøring under ulike temperaturforhold
  • Kjølemiddelkompatibilitet bidrar til oljeutskillerens effektivitet (veldig lav blandbarhet med NH3)

Bruksområder

Viktig ved bruk av oljen:  Mobil Gargoyle Arctic 68 NH anbefales for kjølesystemer for sylinder og lagersmøring i konvensjonelle stempel- og skruekompressorer hvor ammoniakk brukes som kjølemiddel.

Dette inkluderer:

  • store industrikompressorer av stempel- og skruetype som brukes i næringsmiddelindustrien til matlaging og frysing
  • industrielle bruksområder, f.eks. fryse- og kjøleanlegg
  • marine kjølesystemer


Typiske produktdata

Viskositet

 

 

       cSt ved 40ºC

ASTM D 445

68,6

       cSt ved 100ºC

ASTM D445

9,32

Viskositetsindeks

ASTM D 2270

113

Stivnepunkt (°C)

ASTM D 5950

-39

Flammepunkt (°C)

ASTM D 92

248

Tetthet ved 15 °C  

ASTM D 4052

0,86

Brookfield Viskositet ved -20 °C (cp)

ASTM D 2983

-6020

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx