Mobil Gargoyle Arctic SHC™ 200-serien består av helsyntetiske smøremidler med overlegen yteevne, som er spesialdesignet for bruk i kjølekompressorer og varmepumper. De er fremstilt av voksfrie, syntetiske hydrokarboner av typen polyalfaolefin (PAO), som gir en unik varme-/oksidasjonsbestandighet. Den naturlig høye viskositetsindeksen med høy skjærstabilitet og den gode flyteevnen ved lave temperaturer gjør at de kan yte bedre enn  mange konvensjonelle mineraloljer under krevende driftsforhold. Graden av løselighet og blandbarhet med vanlige kjølemidler er lav, slik at det skapes et tykkere filmlag i miljøer hvor kjølemidler er under trykk. Dette kan bidra til å redusere lekkasje ved akseltetningene. Stabiliteten og den lave flyktigheten reduserer et av de kjente problemene ved konvensjonelle mineraloljer, nemlig at lette destillasjonsfraksjoner avdamper.  Smøremidlene i Mobil Gargoyle Arctic SHC 200-serien kan bidra til å redusere friksjonstap og gi mer effektiv maskindrift.

 

Smøremidlene anbefales for smøring av kjølekompressorer som drives ved svært høye temperaturer og systemer med svært lave fordampingstemperaturer. De er egnet for kompressorsystemer som bruker kjølemidler, som for eksempel ammoniakk og karbondioksid. Den lave graden av blandbarhet med CO2 gjør at de egner seg for bruk i skruekompressorer som bruker CO2. De er kompatible med de fleste kjølemidler bortsett fra svoveldioksid, og er særlig egnet for systemer hvor ammoniakk brukes som kjølemiddel. Smøremidlene i Mobil Gargoyle Arctic SHC 200-serien er fullt blandbare med de fleste tradisjonelle mineralske kjølemaskinoljer. Alle slike blandinger kan forringe den fremragende kvaliteten til det syntetiske Mobil-produktet.

 

Datasheets

Egenskaper og fordeler

Smøremidlene under Mobil Gargoyle Arctic SHC-merket er anerkjent og verdsatt for sin innovasjon og enestående yteevne.

Samarbeidet vårt med utstyrsprodusenter har bidratt til å bekrefte resultatene fra våre egne laboratorietester, som viser at smøremidlene i Mobil Gargoyle Arctic SHC-serien har en eksepsjonell yteevne.  Noen av de største fordelene vi oppdaget gjennom samarbeidet med utstyrsprodusentene er den fremragende flyteevnen ved lave temperaturer, bestandigheten mot viskositetstap selv ved absorbering av kjølemidler under trykk, den tykke lagerfilmen og de gode akseltetningsegenskapene.

PAO-baseoljen som brukes i Mobil Gargoyle Arctic SHC 200-oljene gir en fremragende varme-/oksideringsbestandighet som er avgjørende for utstyr som drives ved høye temperaturer. Den smale, molekylære vektdistribusjonen i PAO-baseoljen minimerer dessuten flyktigheten og kan bidra til å redusere oljeoverføring. Oljene i Mobil Gargoyle Arctic SHC 200-serien har følgende egenskaper og potensielle fordeler:

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Stor oljefilmtykkelse også sammen med kjølemidler

Bedre kompressorbeskyttelse, for lengre kompressorlevetid og bedre akseltetning, redusert lagerutmatting og mindre utforutsett driftsstans

Utmerket oksidasjonsbestandighet og kjemisk og termisk stabilitet

Lang levetid på oljen, lengre intervaller mellom oljeskift og mindre behov for rutinemessig vedlikehold

Mindre dannelse av lakk og avleiringer

Lav flyktighet

Viskositeten holder seg på et nivå som tilsvarer et redusert oljeforbruk

Høy viskositetsindeks og uten voks

Utmerket flyteevne ved lav temperatur, ingen voksavsetninger og bedre virkningsgrad i fordamperen

Lav traksjonskoeffisient

Mulighet for forbedret systemeffektivitet og redusert energiforbruk

Kompatibilitet med tetninger

Lang pakningslevetid, mindre lekkasje ved akseltetninger

 

Bruksområder

Mobil Gargoyle Arctic SHC 200-serien består av helsyntetiske smøremidler som er spesialdesignet for bruk i kjølekompressorer og varmepumper.

 

Viktig ved bruk av oljene: Selv om oljene i Gargoyle Arctic SHC 200-serien er kompatible med mineraloljeprodukter, vil en blanding forringe oljenes ytelse.   Systemer bør spyles og rengjøres nøye når et mineralprodukt byttes ut med et Gargoyle Arctic SHC 200-produkt.   Ved bruk av R22-kjølemidler må du kontakte leverandøren av kjøleaggregatet, for å fastslå om kompressordriften er egnet for effektiv utskilling av olje og kjølemiddel.

 

Typiske bruksområder er gitt nedenfor:

     •  Kommersielle og industrielle varmepumper samt kjølesystemer på skip

     •  Kommersielle og industrielle varmepumper og varmepumper i boliger

     •  Anbefalt både for stempelkompressorer og rotasjonskompressorer

     •  Anbefalt sammen med følgende kjølemidler: Ammoniakk og karbondioksid

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Produktet er registrert iht. kravene i:

224

226E

228

230

234

NSF H1

X

X

X

X

X

NSF HT1         

 

Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:

224

226E

228

230

234

FDA 21 CFR 178.3570

X

X

X

X

X

 

Typiske produktdata

Egenskap

224

228

230

234

226E

Klasse

 

ISO 100

ISO 220

 

ISO 68

Kobberkorrosjon, 3 timer, 100 ºC, klassifisering, ASTM D130

1A

1A

1A

1A

1A

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

230

255

260

280

266

Skum, sekvens I, stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

0

0

0

Skum, sekvens I, tendens, ml, ASTM D892

10

10

10

10

10

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

5,6

13,7

25,0

40,0

10,1

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

29,0

97,0

220

399

69,0

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

<-54

-45

-39

-39

-45

Egenvekt, 15 ºC / 15 ºC, ASTM D1298

0,82

0,84

0,85

0,85

0,83

Viskositetsindeks, ASTM D2270

132

147

149

150

136

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx