Mobil Gas Compressor Oil

Gasskompressorolje

Mobil Gas Compressor Oil er en førsteklasses, syntetisk gasskompressorolje, basert på polyalkylenglykol.  Den er primært beregnet for gasskompressorer for hydrokarbon- og kjemiske gasser, der veivhus og lager har gassatmosfære.  Den er spesielt velegnet på skip som frakter kondensert gass.  I tillegg brukes den i industrielle anvendelser der oppløsning av gass i oljen kan føre til dårlig ytelse hos utstyret.  Løseligheten av gass er lavere i Mobil Gas Compressor Oil enn i konvensjonelle mineraloljer.  Følgelig motstår den fortynning og har bedre viskositetsstabilitet, hvilket medfører bedre beskyttelse mot slitasje, bedre effektivitet og mindre skumming.  

Datasheets

Egenskaper og fordeler

Mobil Gas Compressor Oil er et syntetisk spesialprodukt som er utviklet for å redusere problemene med gass som løser seg i smøremiddelet og forårsaker slitasje, tetting og økt behov for vedlikehold og oljeskift.

EgenskaperFordeler
Mindre hydrokarbon- og kjemisk gassløselighetBedre viskositetskontrollMindre slitasje på komponenteneFærre driftsstans og lavere vedlikeholdsutgifter

Bruksområde

  • Kondenserte petroleumsgasser (LPG) som for eksempel propan og butan
  • Kondenserte naturgasser (LNG) som for eksempel metan og etan
  • Hydrokarbongasser som for eksempel etylen, propylen og butylen
  • Andre gasser som for eksempel ammoniakk, vinylklorid (monomer) og butadien

Typiske produktdata

Mobil Gas Compressor Oil
Viskositet, ASTM D 445  
cSt ved 40ºC 175
cSt ved 100ºC 32,3
Viskositetsindeks, ASTM D 2270 230
Farge, ASTM D 1500 ‹2,0
Stivnepunkt, ºC, ASTM D 97-36
Flammepunkt, ºC, ASTM D 92294
Egenvekt ved 15ºC, kg/l, ASTM D 1298 1,056

Helse og sikkerhet

Basert på tilgjengelig informasjon er ikke dette produktet ventet å gi skadelige helsemessige virkninger når det brukes til det tiltenkte formålet og i henhold til anbefalinger som er gitt i HMS-databladet. HMS-datablader kan skaffes gjennom våre salgskontorer eller via Internett. Dette produktet må ikke brukes til andre formål enn det er tiltenkt. Vis hensyn til miljøet når brukt produkt skal avhendes.