Mobil Hydraulic 10W

Høytytende hydraulikkolje

Mobil Hydraulic 10W er en høytytende hydraulikkolje som er fremstilt av avanserte baseoljer og et balansert tilsetningssystem som er utformet for å tilfredsstille et bredt utvalg krav fra tungt belastet hydraulikkutstyr.  Dette produktet er spesielt utviklet med en effektiv balanse mellom askefrie dispergeringsmidler og metalliske rensemidler kombinert med inhibitorer for å kontrollere oksidering, slitasje, korrosjon og rust.  Mobil Hydraulic 10W brukes til en rekke hydraulikkutstyr på og utenfor motorveien.

Mobil Hydraulic Oil 10W deler en felles sammensetning med Essolube Hydraulic Oil 10W.

Datasheets

 

Egenskaper og fordeler

Mobil Delvac Hydraulic 10W gir utmerket ytelse i en rekke hydraulikksystemer og -komponenter med forskjellige metalldesign.  Produktet gir også effektiv ytelse ved lave og høye temperaturer på grunn av høy en viskositetsindeks.  Den utmerkede oksidasjonsbestandigheten gir god ytelse ved høyere temperaturer og lengre driftsintervaller.  Høyt nivå av slitasjebeskyttelse forlenger utstyrets levetid og gir mindre nedetid.  Mobil Delvac Hydraulic 10W er kompatibel med andre motoroljer dersom det skulle oppstå utilsiktede blandinger.  De viktigste fordelene omfatter:

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

God beskyttelse mot oljefortykning, avleiringer ved høye temperaturer, lakk- og oljenedbrytning

Renere hydraulikksystemer

Mindre slitasje, spesielt i vinge- og kontrollventiler

Beskytter mot vingeklebing

Forlenger skiftintervallene med oljeanalyse

God slitasjebeskyttelse

Reduserer for tidlig slitasje og forlenger utstyrets levetid

Ytelse over et bredt temperaturområde

Reduserer slitasje ved lave oppstartstemperaturer

Effektiv smørefilmstyrke ved høye temperaturer

Beskytter mot rust og korrosjon

Lengre levetid på utstyret og lavere vedlikeholdskostnader

 

Bruksområder

Anbefales av ExxonMobil for bruk i:

     •  hydraulikksystemer og komponenter som brukes sammen med utstyr fra ledende amerikanske, europeiske og japanske produsenter

     •  hydraulikksystemer som arbeider i omgivelser med stor temperaturvariasjon

     •  hydraulikksystemer med gir og lagre hvor gode slitasjehemmende egenskaper er nødvendig

     •  vei- og terrenggående utstyr som brukes i lastebiltransport, anleggsvirksomhet, gruvedrift, steinbruddsdrift og landbruk 

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet anbefales for bruk hvor det kreves:

API CD

API SF

Eaton 35VQ25

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Klasse

SAE 10W

Sulfatert aske, wt%, ASTM D 874

0,5

Tetthet ved 15 °C, kg/l, ASTM D4052

0,877

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

6,1

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

37,7

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-30

Totalt basetall, mg KOH/g, ASTM D2896

4

Viskositetsindeks, ASTM D2270

107

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

232

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx